Activiteiten

​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Zaterdagmorgen 25 mei 2019

​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Bij gebrek aan belangstelling is deze excursie geannuleerd.

Via een ingenieus systeem van sloten, schermen en vangpijpen werden vroeger Wilde eenden gevangen voor consumptie. Deze zogenaamde eendenkooien liggen vaak in stille gebieden aan de kust of het rivierengebied. Het zijn vaak kleine parels van natuur in het open landschap. Er hangt vaak een sfeer van rust maar ook een zweem van geheimzinnigheid uit lang vervlogen tijden. Prachtige stukjes natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend.

Op 6 juli 1886 gaf koning Willem III toestemming aan Marten Groen om een eendenkooi te stichten. Op de grens van Nijeholdtwolde en Nijelamer. Meer dan 130 jaar geleden dus. In 2011 is de heer Stoffel Baas eigenaar geworden van deze eendenkooi en geeft sindsdien regelmatig excursie en educatieve lessen voor scholen. Op zaterdag 25 mei 10.00 uur zijn we te gast bij Stoffel Baas. De excursie duurt ongeveer 2 uur en begint met koffie of thee met wat lekkers er bij. Daarna uitleg aan de hand van een kleine tentoonstelling waarna we de eendenkooi gaan bezichtigen. De kosten zijn 7.50 euro p.p.. Te betalen aan de heer Stoffel ter plekke. Zorg a.u.b. voor gepast geld. Omdat er plek is voor maximaal 20 personen is opgave nodig.

Dit kan bij Tjeerd Geertsma via e-mail: of telefonisch: 0638917537 (bij voorkeur in de avonduren)


Vertrek: om 9.00 uur bij de Skâns te Gorredijk richting Nijeholtwolde

Tijd: aanvang excursie 10.00 uur

Datum: zaterdagmorgen 25 mei 2019

Kosten: 7.50 euro ter plekke gepast te betalenPlantenexcursie Wijnjeterperschar

Zaterdag 1 juni 2019

Dit gebied is één van de natuurkernen in het dal van het Alddjip of Koningsdiep dat in het kader van “Landinrichting Koningsdiep” is ingericht. Deze inrichting is, als bekend, niet zonder slag of stoot gegaan. Even googlen onder deze term haalt snel een artikel in het blad Noorderbreedte van 2005 naar boven met als kop: “ De strijd rond het Koningsdiep” . Het heeft wat moeite gekost maar er is hier nu een fraai stuk nieuwe natuur gerealiseerd.

Voor deze dag hebben we Pieter Huisman van Staatsbosbeheer bereid gevonden om ons door het vernieuwde Wijnjeterperschar rond te leiden. Tijdens de excursie zullen de planten van dit gebied centraal staan. We zijn benieuwd wat de ervaringen tot dusver zijn en wat we nog mogen verwachten t.a.v. de verdere ontwikkeling van dit gebied. Medio juni mogen we in ieder geval nog de nodige orchideeën (zoals de Breedbladige Orchis) verwachten.

Bent u benieuwd naar hoe zich dit gebied ontwikkeld, kom dan om 09.00 uur op de parkeerplaats aan de oostzijde van het gebied (vanaf de parallelweg van de N 381)

Plaats: parkeerplaats oostzijde Wijnjeterperschar

Tijdstip: 09.00 uur

Datum: 1 juni 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: GeaflechtIn gesprek met Staatsbosbeheer

donderdag 13 juni, 20.00 uur, in Dúndelle, Mjûmster Wei 16, 9243 SK Bakkeveen.

In gesprek met  Staatsbosbeheer

Naar aanleiding van de voorgenomen kap en de reeds uitgevoerde kapwerkzaamheden door Staatsbosbeheer rond Bakkeveen heeft de Natuerferiening Bakkefean e.o. (NFB) kritiek geuit op Staatbosbeheer (SBB).

Rond de Duurswouder Heide zijn momenteel zeer veel bomen geblest, hetgeen betekent dat zij zullen worden gekapt. Ook in andere bossen rond het dorp is veel gekapt door SBB.

Over de kritiekpunten is door enkele leden van de bomenwerkgroep van NFB en een bestuurslid van Geaflecht een gesprek gevoerd met Staatbosbeheer.

Dennis Benedictus, teamleider Zuidoost Friesland, heeft zich nu bereid verklaard in Bakkeveen te komen praten over de complexiteit van natuurbeheer, onder andere in de bossen rond Bakkeveen.

Er zal alle gelegenheid zijn voor de aanwezigen om met de teamleider in gesprek te gaan.

Claartje SlofstraNazomerexcursie Delleburen

Zaterdag 14 september 2019

Nazomerexcursie Delleburen

In het programma Vroege Vogels van de VARA stond recentelijk het onderwerp begrazing centraal. Waar vroeger het afplaggen van heide en de inzet van gescheperde schapen (onbewust) voor het beheer van de hei zorgden, begon zo’n 35 jaar geleden de inzet van een veelvoud aan landbouwhuisdieren.

Met runderen als Galloways, Schotse Hooglanders, Limosins, Heck Runderen, Spaanse Saraguesa, Exmoor pony’s en diverse schapenrasssen wordt tegenwoordig, met of zonder herder, in tal van heides, graslanden en bossen in Nederland beheer gevoerd.

Een gebied in onze regio waar dit ook al tientallen jaren plaatsvindt, is de Dellebuurster Heide ten oosten van Oldeberkoop. Daar wij wel benieuwd zijn naar de invloed van tientallen jaren begrazing op de heide en schrale graslanden aldaar, hebben we Richard de Ree van It Fryske Gea bereid gevonden om ons op een excursie mee te nemen. Bent u ook geïnteresseerd in het effect van pony’s, schapen en runderen op de flora en fauna van dit gebied, ga dan met ons mee op stap!

Vanwege beperkte gidsfaciliteiten kunnen er maximaal 20 personen mee. Daarom vragen wij u zich aan te melden mocht u deze boeiende excursie willen meemaken. Wacht u niet te lang, want: vol is vol!

Om 14:00 uur 's middags vertrekken we bij de Skâns. Zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Oldeberkoop rijden kan ook. Bij aanmelding graag aangeven wat u doet.

Tijdstip: aanvang excursie 14:30 vanaf de ingang Oosterwoldseweg (zuidelijke ingang). Gezamenlijk vertrek vanaf de Skâns te Gorredijk om 14:00 uur.

Datum: zaterdag 14 september 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro.

Organisatie: Geaflecht

Aanmelden: Wietze van der Meulen, per email: info@dutraco.frl of per app of telefoon: Mobiel: 06 51559832 of vast: 0513 541725CURSUS UILEN en ROOFVOGELS

16-9 28-9 7-10 16-9 -10

CURSUS UILEN en ROOFVOGELS
Welke roofvogel is dit ook weer...?

Natuerferiening Bakkefean e.o organiseert in september a.s. een cursus over uilen en roofvogels die gegeven zal worden door Lydia Barkema uit Sneek.

De data zijn als volgt gepland:

maandag 16-9    roofvogels 

zaterdag 28-9 excursie

maandag 7-10 uilen

De theorieavonden, 16-9 en 7-10 zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur met een korte pauze.

Op 28-9 is de excursie van 10-12 uur.

De kosten voor de de totale cursus zijn 25 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden, inclusief koffie/thee.

Inschrijving is definitief na betaling op bankrekeningnr. :

NL86RABO 0363960937 t.n.v. Natuerferiening Bakkefean, graag vermelden uilen en roofvogelcursus en je naam.

Maximaal aantal deelnemers is 25, heb je belangstelling en wil je meer weten over het wel en wee van uilen en roofvogels, geef je dan gauw op!

Ann Nijland