NATUERFERIENING BAKKEFEAN

Welkom bij de Natuerferiening Bakkefean e.o.

De Natuerferiening Bakkefean e.o. is een kleine actieve vereniging die de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in en rond Bakkeveen als haar belangrijkste taak beschouwt. Daartoe onderhouden wij contact met natuurorganisaties, overheid, particuliere boseigenaren, belangengroeperingen en anderen. Zo praten en denken wij mee over bestemmingsplannen, het gemeentelijke bomenbeleid, Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De vereniging helpt ook bij het beheren van vogelreservaten, het uitvoeren van inventarisaties van planten en dieren en het onderhouden van nestkasten.

 

Ontdek de omgeving van Bakkeveen

Bakkeveen: lommerrijk dorp aan de vaart

Bakkeveen kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan landschapstypen. Je kunt er heerlijk fietsen en wandelen. Samen met de vereniging kun je er nog meer van genieten door deel te nemen aan een ontspannen excursie. Onder leiding van een deskundige gids leer je de alarmroep van de Boomklever, het gelach van de Groene Specht en de lokroep van de Bosuil kennen. Je ontdekt reeën en een eekhoorn tussen de bomen en komt te weten hoe de Porseleinzwam er uitziet. De vereniging organiseert ook cursussen, zoals over libellen en paddenstoelen en over de vaardigheid van het landschapslezen.

 

Nijsgjirrich Natuer Nijs

Koert Scholten, erelid van de Feriening sinds maart 2016, maakt geregeld, op onderhoudende wijze, melding van zijn (diverse) waarnemingen in de natuur in en om Bakkeveen.

Daarvan wordt verslag gedaan in het dorpsblad de Slûswachter. U kunt ook hier zijn verhalen lezen.

Klik op http://www.natuur-bakkeveen.nl/artikelen.php?rubrid=24

 

Wandelroute rondom Bakkeveen

Landschap rond Bakkeveen

Door de Natuerferiening Bakkefean is een wandelroute uitgezet rondom het dorp.

In de begeleidende tekst leest u wat er onderweg in de natuur is te zien.

zie op:

http://www.natuur-bakkeveen.nl/doc/nb_rondje_bakkeveen.pdf

U kunt de beschrijving ook downloaden en printen.

Goede wandeling gewenst!