LID WORDEN

Door lid te worden van de Natuerferiening Bakkefean e.o. help je mee natuur en landschap van Bakkeveen en omgeving zo goed mogelijk in stand te houden.

De Natuerferiening is er voor allen die de natuur en het landschap rond Bakkeveen een warm hart toedragen.

De vereniging heeft als doel:
- De bescherming en ontwikkeling van natuur, milieu en landschap in haar werkgebied.
- De bescherming en ontwikkeling van flora en fauna in haar werkgebied.
- Het bevorderen van het behoud van cultuurhistorische en archeologische elementen en monumenten in haar werkgebied.
- En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- Het op hun natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden en op de waarden voor het milieu en de flora en fauna kritisch beoordelen van door de overheid of andere instanties gemaakte of voorgenomen plannen, en het daarop met ge-eigende middelen reageren.
- Het voeren van overleg met overheidsinstanties, organisaties, particulieren, bedrijven en belangengroeperingen.
- Het geven van voorlichting, het wekken van belangstelling voor het natuurbehoud, de cultuurhistorie en het bevorderen van het milieubesef bij het publiek.
- Het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van het doel.
- Het onderhouden van contacten met overheden, organisaties, bedrijven en particulieren tot het verwerven van steun voor haar streven.
- Het in rechte en in buitengerechtelijke procedures optreden, ook als belanghebbende als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht in geschillen die vallen onder de doelstelling van de vereniging.

Lid worden van de Natuerferiening kan eenvoudig door hieronder uw gegevens in te vullen en vervolgens te verzenden.
Na aanmelding ontvangt u bericht van de penningmeester.

De kosten zijn bescheiden: 7,50 euro per jaar

 
Naam *
Straat en nr. *
Postcode, woonplaats *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Geeft zich op als lid per
Bankrekening *