Nieuws

27 maart 2018

BIRDLIFE

BIRDLIFE

Het is duidelijk: Vogelbescherming houdt niet op bij de grens.

Daarom ook is Vogelbescherming Nederland partner (een van de grootste en oudste) van Birdlife International, de internationale vogelbeschermingsorganisatie. Birdlife telt wereldwijd 120 deelnemende landen en heeft tot doel de vogels te beschermen op zo'n manier dat ook de mensen en de natuurlijke omgeving profiteren. Zo zorgt Birdlife voor het opleiden van plaatselijke gidsen en rangers. Voor de mensen betekent dit een zeker inkomen, voor de vogels en de rest van de natuur een betere bescherming. Door samen te werken binnen Birdlife, worden onze vogels niet alleen tijdens hun verblijf bij ons beschermd, maar ook tijdens de trek en de overwintering.



LIVING

Een van de projecten van Birdlife waarbij ook Nederland betrokken is, is Living on the edge. Dit is een uitgebreid beschermingsprogramma, voornamelijk in Afrika, waarbij samen met de plaatselijke bevolking naar een betere bescherming van overwinterende zangvogels wordt gezocht. Een van de problemen daar is de houtkap. De bevolking heeft hout nodig om op te koken, maar voor de vogels leveren de bomen insecten en nectar. Door betere houtkachels te verstrekken is minder hout nodig. Bovendien is een houtherinplantprogramma gestart. Vogelbescherming en mensenhulp gaan zo mooi hand in hand.

KIJKERS

Om de plaatselijke bevolking in Afrika actief te kunnen betrekken bij Vogelbescherming, zijn natuurlijk kijkers en telescopen nodig. Daarom heeft Vogelbescherming Nederland het project “Kijkers voor kijkers” opgezet. Heb je een kijker of telescoop over - bijvoorbeeld omdat hij kapot is of vervangen door een nieuw, beter exemplaar - lever deze dan in bij de winkel van Vogelbescherming, Boulevard 12 in Zeist. De kijkers worden gerepareerd en naar Afrika gestuurd. Een prima bestemming voor de oude apparatuur. Beter dan er een paar centen voor proberen te vangen via Marktplaats, lijkt me zo.

Ann Nijand


« terug