Nieuws

2 maart 2014

Dassen in Bakkeveen

Dassen in Bakkeveen

Dat Dassen ook in Bakkeveen voorkomen is misschien niet bij iedere natuurliefhebber bekend. De kans om een levende Das -Meles meles- tegen te komen en te zien is ook niet zo groot: de Dassen zijn vooral ’s nachts actief.
Een enkele keer is wel een aangereden dood exemplaar langs de kant van de weg te zien.De Das is een zwaargebouwd , middelgroot dier, grijs van kleur en met een kenmerkende zwart-wit gestreepte kop.
Dassen leven in burchten, die meerdere uitgangen (pijpen) hebben. De burchten zijn vaak gegraven in houtwallen.

Voedsel
Dassen eten voornamelijk regenwormen, insectenlarven en plantaardig voedsel (vruchten, noten, knollen en gras), maar ook wel slakken, kikkers, mollen, muizen.

Jacht
In het verleden werd de Das vaak bejaagd, uit vrees voor schade aan gewassen en het bouwland.
Hoewel de Das niet meer op de Rode Lijst van zoogdieren staat geniet de Das de grootst mogelijke bescherming van de Flora- en faunawet. Helaas belet dat een aantal mensen niet om Dassen op te sporen, door bijvoorbeeld klemmen te zetten, en de gevonden dieren te doden.

Das in beeld
Om een idee te krijgen van een levende Das kunt u via de link twee filmpjes bekijken, ’s nachts opgenomen in één van de bosgebieden rond Bakkeveen. Om de stropers niet op het spoor te zetten vermelden we de locatie verder niet.

en


« terug