Nieuws

15 december 2018

Zorgen over plannen voor massale boomkap door Staatsbosbeheer

Zorgen over plannen voor massale boomkap door Staatsbosbeheer

Van verschillende kanten kreeg de Natuerferiening de melding dat er in het bos bij de Biskop/Biskopsreed en in het bos tegenover de Stripe wel erg veel bomen geblest zijn. De bomen die bedoeld zijn om gekapt te worden, worden voorzien van een gele bles, en dat zijn er wel opvallend veel. In het bos tegenover de Stripe zullen vooral Douglassparren gekapt gaan worden.De Natuerferiening maakt zich ernstige zorgen hierover. Als er zoveel gekapt gaat worden komt er ineens veel meer doorzicht in het bos, er vindt heel veel verstoring plaats van alle leven aldaar. Hoe zal het dan gaan in het bos bij de Biskop met de reeën en dassen die daar voorkomen? Vinden de zwarte specht, de groene specht, bonte specht nog wel voldoende schuilplaatsen en rust? Wat gaan de raven doen, en de bosuilen? Ook de havik broedt er en zo ook de buizerd. In de herfst komen er veel mensen op de tamme kastanjes af, die daar rijkelijk te vinden zijn op de grond. De huidige biotoop is rijk. Te voorzien valt dat de ingrijpende verstoring veel effect zal hebben op het hele ecosysteem ter plaatse , en op het aanzien van dit bos.

De Natuerferiening heeft daarom contact gezocht met Staatsbosbeheer (SBB) die opdracht geeft voor de kap. Op 30 nov. j.l. zijn wij samen met SBB ter plekke gaan kijken in het bos bij de Biskop/Biskopsreed (Duurswouder Heide, aan de kant van de Leidijk).

Roel Vriesema, de publieksvoorlichter van SBB, vertelde dat het beleid is dat er om de zoveel jaar gekapt moet worden. Deels voor de opbrengst (SBB moet inkomsten genereren uit houtproductie) en deels voor verjonging van het bos. 

Echter, wij blijven bezorgd over de te verwachten verstoring in de natuur en ook over de aanblik. Zie de bijgevoegde foto's. Het karakteristieke stukje fietspad met de mooie Douglas sparren wordt behoorlijk uitgedund. Het is de bedoeling dat er alleen al aan de kant van het fietspad vijf bomen tussenuit gaan! Het aanzien van het bos zal drastisch veranderen. Wat nu een dicht bos is, met volop schuilgelegenheid voor wild en voor vogels zal een meer parkachtig, open aanzien krijgen. We vrezen bovendien dat de manier van kappen gaat plaatsvinden met grote machines die de bodem loswoelen en alle opslag en ondergroei zullen vernielen. Dan duurt het jaren voordat de bodemgesteldheid weer in orde is. Dit heeft allerlei gevolgen voor zangvogels, insecten, etc. Ook hierover hebben wij onze bezorgdheid geuit. Bij het kappen zou het zeer wenselijk zijn wanneer b.v. één pad wordt gevolgd en niet kris kras door het bos gereden wordt, zodat er niet onnodig vernield wordt. Ook is het inzetten van al te zwaar materieel onwenselijk.

Tenslotte, zijn er plannen voor herplant, of wachten we de spontane groei af? Dan duurt het wel heel lang voor er weer een volwaardig bos is hersteld.

Er is nog tijd. Het kappen zal geschieden volgend jaar na het broedseizoen. Voordat er gekapt gaat worden wordt de natuur nog wel geïnventariseerd door Staatsbosbeheer, dat is men verplicht. Wij hebben aangegeven dat wij graag op de hoogte gehouden willen worden van deze inventarisatie.

SBB ‘neemt onze wensen mee’ en zal ons op de hoogte blijven houden.

Al met al was het wel een plezierig gesprek, we blijven in contact.

Wij van de Natuerferiening houden U ook op de hoogte.

Bestuur Natuerferiening Bakkefean.


« terug