Artikelen

15-05

Algemeen


Koolmees

Nog steeds geen zomerse temperaturen. Weliswaar druppelt alles qua vogels zo langzamerhand binnen. Ik zeg druppelt, want erg forse aantallen (bijv. zwaluwen en zangers) zijn er nog niet. Hopelijk komen ze nog. Wel is bekend dat deze winter er flinke droogte heerste in Afrika, waar de meeste zomergasten in de winter verblijven. We moeten maar even afwachten. Inmiddels krijg ik hier en daar berichten dat mezen hun nest met jongen spontaan hebben verlaten. Wat is er hieromtrent dan aan de hand? Meestal betekent dat voedselgebrek. Ik denk dat dit wel klopt. Insecten laten behoorlijk verstek gaan in verband met de niet voorjaarsachtige temperaturen. Ook zie ik weinig rupsen.

 

Vogels: lijst


Blauwborst

Eerste gemelde datum (vervolg op het vorige overzicht):

Fluiter                                    : 27 april

Grauwe Vliegenvanger            : 7 mei

Tuinfluiter                              : 30 april

Braamsluiper                          : 4 mei

Spotvogel                               : 16 mei

Grasmus                                 : 27 april

Tapuit                                     : 29 april

Boomvalk                                : 2 mei

Gierzwaluw                             : 3 mei

Koekoek                                 : 1 mei

De lijst is onvolledig, maar het geeft aan dat van de meeste soorten de gemiddelde data wel zijn gehaald. De Gierzwaluw was wel laat i.t.t. vorige jaren. De aantallen houden nog evenwel nog niet over.

De avondwandelexcursies op 28 april ging naar de Jan Durkspolder bij Eernewoude. Waargenomen werden o.a. Waterral, Bruine Kiekendief, Watersnip, Geoorde Fuut, Roerdomp, Zwarte Stern, Blauwborst, Lepelaar, Sprinkhaanzanger, Snor, Baardmannetje, Witgatje, Bosruiter Rietzanger en Oeverzwaluw. De grote Kokmeeuwenkolonie roept herinneringen op uit vroegere jaren. Een gebied waar je prachtig kunt rondlopen en foto’s kunt maken vanuit de vogelhut.

 

Verdere meldingen vogels.

Op 17 mei vloog een Kruisbek roepend over het dorp. Best bijzonder omdat deze soort op dit moment uitertst zeldzaam is. Afwachten of er dit jaar weer een invasie komt. Half juni zijn de eersten dan wel weer te verwachten uit noord en oost Europa. De soort broedt zeer vroeg in het jaar, soms al in januari.

Een Wespendief vloog op 17 mei richting Noordoost over ons dorp. Het zal een doortrekker zijn geweest.

Een jonge uil (mogelijk Rans- of Bosuil) werd ons doorgegeven op een niet nader te noemen locatie. Op dit moment kunnen er al weer jonge uilen worden aangetroffen. De stuntelige wijze van voortbewegen of verblijf op onlogische plekken, roept bij ons de hulpvaardigheid soms aan. Meestal is dat niet nodig, De oude zit steevast in de buurt. Let wel op of ze buiten bereik van katten of honden zijn. In de loop van de avond/nacht verplaatst de vogel zich wel weer, al dan niet met behulp van zijn ouders.

 

Overige meldingen


Azuurwaterjuffer in tandem. Het vrouw, de achterste, zet de eieren af

Libellen:  Alweer enkele soorten actief. Vooral de Vuurjuffer is behoorlijk present, maar inmiddels worden ook Viervlek, Noordse Witsnuitlibel, Smaragdlibel, Azuurwaterjuffer en Watersnuffel gezien.

Planten:  Komen nu toch goed los. Het valt te ver om alle soorten te noemen. Zelf heb ik wel een zwak voor het Moerasviooltje dat nog steeds goed gedijt bij de Freulevijver.

Reptielen:  De eerste melding van een Adder is inmiddels binnen. Ook wordt de Levendbarende hagedis op enkele plekken gemeld.

Zoogdieren:  Vleermuizen zijn op zoele avonden alweer actief. In de meeste gevallen zal het gaan om Dwergvleermuis en Laatvlieger.

 

Tot slot

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 

Tot slot

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 

Tot slot

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 

Tot slot

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 
Koert Scholten / mei 2015

« terug naar overzicht artikelen