Artikelen

15-06, 07, 08

Inleiding

Nu het vakantieseizoen weer voorbij is wil ik even stilstaan bij het natuurgebeuren in deze zomer. De weersomstandigheden waren erg wisselend, van een heuse zomerstorm tot lokaal 34 graden.  Volgens kenners zullen we in de naaste toekomst moeten leven met dit verschijnsel. Dit geeft ook in de natuur de nodige reacties. Om een paar te noemen: een zware zomerstorm heeft uiteraard consequenties voor broedende vogels. Veel nesten zijn uit de bomen gewaaid. Zware buien (met hagel) maken ook slachtoffers onder vogels, vlinders en andere insecten.

Aan de andere kant maakt de (op sommige dagen tropische) hitte dat insecten en ook vogels die zuidelijker van ons land voorkomen, steeds verder oprukken naar het noorden. Voorbeelden zijn: Neushoornkever, Zuidelijke Keizerlibel, Vuurlibel, Koninginnenpage, Bijeneter, en meerdere nachtvlindersoorten.  

Hieronder een overzicht van opvallende waarnemingen in onze omgeving.

 

Vogels


Oeverloper. Foto Hans Reitsma

Kruisbekken zijn na een jaar vrijwel afwezig te zijn geweest (waarschijnlijk genoeg voedsel in hun broedgebieden in noordelijk Europa) weer volop aanwezig in de Bakkeveenster Duinen en de Slotplaats. Vorige keer gaf ik aan dat het een zgn. invasie soort is. Best mogelijk dat er dit jaar weer een invasie komt.

De Wespendief  is op enkele locaties waargenomen. Ook boven het dorp zijn baltsende vogels gezien. De vogel lijkt veel op een Buizerd, maar is slanker. In de vlucht een langere staart en een veel smallere kop. De baltsvlucht kenmerkt zich o.a. door klappen met de vleugels. Het vinden van een nest is een crime. Dagenlang posten kan een broedgeval opleveren. Mogelijk heeft de soort geprofiteerd van de vele wespennesten die dit jaar aanwezig zijn. De soort heeft geen last van prikkende wespen.  

Verder:

Een (of twee) Boomvalk jaagt regelmatig boven het dorp. Hij probeert dan een zwaluw te verschalken. Er vliegen toch wel behoorlijk veel Huiszwaluwen.

Een Visarend vloog op 14 augustus over ons dorp richting zuidwest. Het is een trekvogel die alweer naar het zuiden trekt. Op dagen met veel thermiek heb je kans op deze soort, maar ook andere zwevende roofvogels en ooievaars.

Trek van steltlopers is minder spectaculair. Vooral in de ochtend en de late avond heb je kans op trekkende Kieviten, maar ook Wulp, Regenwulp, Goudplevier, Kemphaan, Oeverloper, Bosruiter, Witgatje, Groenpootruiter en Zwarte Ruiter. Kennis van de vluchtroep is daarbij wel belangrijk. Opvallend is dat de aantallen ver beneden het aantal van pakweg tien tot vijftien jaar geleden zijn. 

Opvallende broedgevallen zijn: mogelijk een Wielewaal, veel Grauwe Vliegenvangers, IJsvogel (mogelijk).

De IJsvogel werd door diverse inwoners gemeld. Het zijn vooral zwervende vogels geweest, die bij elk poeltje (of eventueel vijvertje!) een visje verschalken. Een tweetal gevallen zou betrekking kunnen hebben op een broedvogel. Deze bevond zich in geschikt gebied, steile oevers etc.

Een Grauwe Klauwier werd mij gemeld aan de noordwest kant van ons dorp. Zoekacties mijnerzijds hebben helaas niets opgeleverd. De soort is echter onopvallend aanwezig.

 

Dagvlinders


Distelvlinder

Wisselend.  Op een mooie zonnige dag toch wel meerdere Dagpauwoog, Atalanta, Distelvlinder op de Vlinderstruiken en andere aantrekkelijke struiken.

In de duinen worden enkele Heivlinders gemeld. Deze rusteloze vlieger is moeilijk op de foto te krijgen. Het Heideblauwtje daarentegen is goed te zien.

 

Libellen


Weidebeekjuffer

De Bruine Glazenmaker en de Blauwe Glazenmaker worden hier en daar boven sloten gezien, De blauwe (een forse libel) ook wel bij vijvers in het dorp. De talrijkste is de Paardenbijter, die in onze tuinen jaagt.

Op 8 augustus zag ik een Weidebeekjuffer bij een kuilbult met water er om heen langs de Dwarswyk. Zwervers zijn wel bekend in de nazomer, maar deze was toch wel ver van zijn leefgebied getrokken, hoewel met het schonere water deze soort ook uitbreidt. Het Koningsdiep is tenslotte redelijk in de buurt.

 

Planten


Brede Wespenorchis

Weer enkele leuke vondsten en meldingen. Klein Blaasjeskruid (duinen), Rode Dophei (Allardsoog), Brede Wespenorchis, en Drijvende Egelskop (Duurswouderheide), Hartgespan (Volkstuinen…).

 

Reptielen:

De Levendbare Hagedis gaat aardig op meerdere locaties. Adders worden ook hier en daar gemeld. Een melding van de Gladde Slang wordt verder niet omschreven.

 

Tot slot

Waarnemers die de moeite hebben genomen om iets door te geven worden hierbij hartelijk bedankt.

 
Koert Scholten / september 2015

« terug naar overzicht artikelen