Artikelen

15-09.

Algemeen

De vogeltrek is volop op gang. Bij vogelaars gaat het hart sneller kloppen, aangezien er weer mooie waarnemingen en ontdekkingen zijn te verwachten. De telpost op de Duurswouderheide zal weer bemand worden. In de volgende uitgaven kom ik weer met opvallende meldingen van de post.

Hieronder een overzicht van opvallende waarnemingen in onze omgeving.

 

Vogels


Bladkoning

De Middelste Bonte Specht is weer gezien en gehoord nabij de Slotplaats (anderen meenden er twee te zien). Mijn vermoeden is dat de soort binding heeft met een van de zware beuken pal achter de Slotplaats. Verschillende vogelaars hebben ze ook baltsend gezien. In ieder geval hoorde en zag ik de laatste week van september zelf enkele malen deze vogel. De Groene Specht heeft eveneens daar in de nabijheid gebroed dit jaar (en vermoedelijk ook de voorgaande jaren). Ook de Zwarte Specht laat zich daar in de buurt horen. Op 17/9 vloog een IJsvogel luid roepend door het bos! Maar wel vanaf de vijver bij de Wâldsang. Er zijn overigens meer meldingen van de IJsvogel , o.a. bij Ouddjip, langs de Klauwertswei (fam. Hoekstra), de vijver bij school (Oene Roelsma) en langs het Hepkemapaed (Klaziena Posthumus en ondergetekende).

Een Houtsnip werd mij gemeld door de heer Veldhoen. De vogel vloog vlakbij hem op. Zijn beschrijving duidt op deze soort.

Zoals ik al meldde letten we weer extra op doortrekkende vogels. De eerste “knaller” werd gemeld door zoonlief Sjouke op 27/9 langs de bosrand tussen Allardsoog en Pûpedobbe, en wel een Bladkoninkje. Het betreft een soort die broedt in Noord en Noordoost Europa en tijdens de trek vooral op de eilanden regelmatig wordt gezien. In het binnenland is de soort toch schaars. De roep werd dadelijk door hem herkend, een scherp tweetonig “tjiep-iep”.  Hij kon ook een glimp van de vogel opvangen. Herkenningspunten zijn: iets kleiner dan onze Tjiftjaf, waarvan hij ook familie is. Witte onderzijde en groene bovenzijde met een lange opvallende wenkbrauwstreep en een dubbele verticale vleugelstreep. Het gedrag is zeer rusteloos en druk. Zit bijna nooit stil, net als een Goudhaantje. Een foto maken is dan ook een crime. Bijgevoegd overigens een goed gelukte foto van iemand die meer geluk heeft gehad. 

Een nog zingende Boomleeuwerik werd door Sjouke en ondergetekende gehoord in de duinen tijdens een zonnige dag op 27/9. Late zang van deze soort komt niet veel voor.

Verder veel trek op 27/9 van o.a. Veldleeuwerik, Sijsje, de eerste Kolganzen, Graspieper en Vink. De meeste Boerenzwaluwen zijn al naar zuid vertrokken. Nog steeds zien we Huiszwaluwen boven het dorp, maar die zullen spoedig ook naar het zuiden vertrekken. “Au revoir”.

 

Vlinders

Geen goed vlinderjaar geweest. Op dit moment al Kleine Vos en Dagpauwoog die een plekje voor de winter zoeken. Deze beide soorten zijn dus overwinteraars.

 

Libellen

De laatste libellen zijn nog actief op zonnige dagen.  De Blauwe Glazenmaker laat zich soms nog zien, wat vaker de Paardenbijter en de Heidelibellen en dan vooral de Bruinrode en de Steenrode. Ook enkele soorten Pantserjuffers zijn nog present.

 

Paddenstoelen


Vliegenzwammen

Nee, dan de paddenstoelen. Ondergetekende is met meerdere liefhebbers regelmatig “op ronde” door Bakkeveen en omstreken om deze op foto vast te leggen en te determineren.  Wat te denken van: Groene Glibberzwam, Olijfkleurige Sparrengordijnzwam, Holsteelboleet, Sparrenstinktaailing enz. enz. Ook in het dorp is veel te zien o.a. langs de vaart en op plekken met eiken en beuken. Niet onvermeld een tiental bijzonder fraaie Vliegenzwammen vlakbij de Slotplaats (foto).

 

Tot slot

Waarnemers die de moeite hebben genomen om iets door te geven worden hierbij hartelijk bedankt.

Koert Scholten. 

 
Koert Scholten / januari 2015

« terug naar overzicht artikelen