Artikelen

15-11

Klapekster


Foto Koert Scholten

Uit een aantal meldingen pak ik de Klapekster. De soort werd, voorzover mij bekend, op twee plekken gemeld in onze directe omgeving. Het was Afke Okkema die op 7 november in de Duinen vlakbij de zandvlakte een exemplaar in een boom zag. Ze heeft er foto’s bijgevoegd. Hierna meldde Siep Luinenburg op 23 nov. een vogel op de Duurswouderheide. Op dezelfde dag zag ik de vogel daar ook. Op 25 november was de vogel nog steeds aanwezig.

De Klapekster valt op doordat hij opvallend in een topje van een boom(pje) zit. Hij speurt vanaf dat punt de bodem af op zoek naar voedsel. Dat kan een kever zijn, maar ook een muis of een klein vogeltje versmaadt hij niet. In de buurt zie ja dan op doornige struiken of prikkeldraad zijn prooi vast gespiest. Op minder gunstige dagen (slecht weer) kan hij dan zijn voorraad aanspreken. Een luguber verhaal, maar dat is nu eenmaal de natuur.

 

Wreed gedrag klapekster


Foto Koert Scholten

De Klapekster valt op doordat hij opvallend in een topje van een boom(pje) zit. Hij speurt vanaf dat punt de bodem af op zoek naar voedsel. Dat kan een kever zijn, maar ook een muis of een klein vogeltje versmaadt hij niet. In de buurt zie ja dan op doornige struiken of prikkeldraad zijn prooi vast gespiest. Op minder gunstige dagen (slecht weer) kan hij dan zijn voorraad aanspreken. Een luguber verhaal, maar dat is nu eenmaal de natuur.

 

Vogels

Op 3 nov. en op 12 nov. hoorde en zag ik weer de Middelste Bonte Specht. Beide keren in de Slotplaats. Er zijn ook nog steeds veel Kruisbekken aanwezig.  Op meerdere plekken in onze omgeving zag ik Houtsnippen. Meestal zie je dan een bruine vogel van duifgrootte met veel kabaal vlakbij van de bosbodem vliegen. Opvallend is de lange snavel.

Een Grote Gele Kwikstaart zag ik laag overvliegen op 13 november. De vogel zal vermoedelijk wel weer een slootje, vaart of vijver afstruinen op zoek naar voedsel. Deze soort zie je vaak bij water dus. Ze broeden langs beekjes, o.a. in Twenthe en dichtbij, recent, bij de sluis te Veenhuizen.

Het wordt zo langzamerhand weer tijd voor Pestvogels. Deze verschijnen pas als het in het hoge noorden echt goed koud wordt. Ze hebben de grootte van een spreeuw en laten zich bij het overvliegen horen door een kenmerkende triller. Ze zijn aan te treffen in besdragende heesters, vooral Gelderse Roos, Meidoorn, Cotoneaster en Kardinaalsmuts zijn in trek. Let eens op deze prachtige oranjekleurige vogels. Ik ben benieuwd.

 

Dagvlinders

Late meldingen op 5 november (Kleine Vos) en op 12 november (Citroenvinder).

 

Paddenstoelen


Heideknotszwam. Foto Klazina Posthumus.

Na de eerste nachtvorst is het snel afgelopen met veel paddenstoelen. Er verschijnen echter ook weer nieuwe die niet veel geven om een beetje nachtvorst. Vooral diverse boomzwammen vallen dan op. Let er eens op. Algemeen zijn Witte Bultzwam, Spekzwoerdzwam, Oranje Aderzwam, Waaiertje, Elfenbankje enz.

Klazina Posthumus stuurde mij een foto van de Pijpknotszwam. Meerdere waarnemingen zijn er van de Heideknotszwam. Beide soorten zijn als het ware kleine dikke stengeltjes die uit de grond komen of op een takje groeien.

 

Tot slot

Waarnemers die het afgelopen jaar de moeite hebben genomen om iets door te geven worden hierbij hartelijk bedankt. Last but not least wens ik ieder een fijne Kerst en jaarwisseling en een gezond 2016.

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 
Koert Scholten / november 2015

« terug naar overzicht artikelen