Artikelen

15-12

Overzicht: december 2015

Nog steeds is een Klapekster aanwezig in de duinen. De vogel is vaak te zien in de boompjes (eigenlijk in het topje van die boompjes) in de buurt van “het trapje”. Bij een vraag of de vogel vertrekt als het echt koud wordt, kan ik zeggen dat mij dat niet bekend is. Vooral de aanwezigheid van voedsel is daarbij van groot belang. Hij kan wel wat verkassen, maar waarschijnlijk in de buurt. Dit geeft ook een antwoord op het trekgedrag van vogels. Niet de koude (hun verendek is warm genoeg), maar het gebrek aan voedsel dwingt vogels om te vertrekken. Dit gaat in ieder geval op voor insecteneters (denk aan Tjiftjaf, Fitis, Vliegenvangers enz.). Verder vertrekken bij een stevige vorstinval ook vogels die afhankelijk zijn van voedsel in de bodem (Kievit, Wulp, ganzen) en water (eenden, ganzen, reigers, aalscholvers). 

Bij een stevige en plotselinge vorstinval kun je dan veel trek naar zuid verwachten. Dit noemen we een “vorstrush”. Die vogels trekken dan vaak richting Zeeuwse delta of het gebied van de grote rivieren en naar groot open water (IJsselmeer).

Verder valt het op dat diverse planten alweer bloeien. Ik zag Vogelmuur, Dagkoekoeksbloem, Fluitenkruid, Scherpe Boterbloem, Herderstasje, Kleine Veldkers, enz. In de tuin komen krokussen al weer op…

 

Vogels


Tjiftjaf

De inmiddels beroemde Middelste Bonte Specht is regelmatig te zien: omgeving Slotplaats en Wâldsang. Hij laat zich nog weinig horen, maar ik verwacht meer roepactiviteit in de loop van januari (afhankelijk van de weersomstandigheden). Blijft het zo zacht, dan kunnen veel records worden gebroken. De zang van de Zanglijster was al te horen in Siegerswoude…(extreem vroeg). Ook hoorde ik al zang van Appelvink. Kruisbekken zijn actief o.a. op de Duurswouderheide en in de bossen van de Slotplaats. Hier ook enkele paartje die territorumgedrag vertoonden (zang en balts). Op een plek zag ik nog een Tjiftjaf. Het lijkt er op dat meerdere soorten pogingen doen om hier te overwinteren. Als het dus niet langdurig en streng gaat vriezen, kon ze dat wel eens lukken. Als het wel goed winter wordt, zullen ze het vermoedelijk niet overleven, of hebben ze een goede voertafel gevonden. Anders is het dan met bijv. de IJsvogel, nu nog veel aanwezig, maar als het ijs lang blijft liggen zullen velen het “haasje”zijn.

 

Houtsnippen


Houtsnip. Foto Koert Scholten

Ook diverse Houtsnippen gezien, o.a. Duinen, Allardsoog, Duurswouderheide en Venebos. Deze soort zoekt voedsel met zijn lange snavel in modderige plekjes, maar als de grond bevroren is, krijgen ze het moeilijk. Ze zijn dan soms in de tuin of op een ander onverwacht plekje  aan te treffen. Deze vogels zijn dan in acute nood.

Geen reactie op mijn verzoek om Pestvogels te melden. Landelijk worden slechts enkelingen gemeld. Betekent dat er nog genoeg voedsel in het hoge noorden is (bessen).

 

Dagvlinders

Een erg late melding had Sjouke Scholten: Een Dagpauwoog op 9 december op de Merskenheide.  Zal ook aan de warmte liggen. De soort zou normaal al in winterslaap zijn.

 

Paddenstoelen

Wel diverse soorten zwammen op boomstronken en takken, zoals Oorzwammetje, Korstzwammen, Elfenbankjes, Buisjeszwammen en ook Zwavelkopjes. De “gewone” paddenstoelen hebben hun periode wel gehad.

 

Planten


Gaspeldoorn. Foto Koert Scholten

Prachtig zijn de bloeiende Gaspeldoorns in de Bakkeveenster Duinen. Zoals eerder al vermeld: nog veel bloeiende planten. Zie hiervoor ook de meldingen op onze website (onder).

 

Tot slot

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 
Koert Scholten / december 2015

« terug naar overzicht artikelen