Artikelen

16-01

Overzicht: januari 2016.


Goudvink, mannetje.

Na een ijzig (ijzelig) wintertje is het weer nu weer als vanouds. Te warm en veel regen. Begin januari dus veel te zacht. Dit leverde al weer voorjaarsachtige taferelen op. Baltsende Boomklevers en mezensoorten, zoals Glanskop, Kool-/ en Pimpelmees. Ook spechten roffelen al weer. Tijdens het wintertje toch wel winterse taferelen, vooral omdat door ijzel het voedsel voor vogels in het veld moeilijk bereikbaar was. Hieronder enkele meldingen uit die periode. Watervogels hebben vrijwel geen problemen gehad. Ook IJsvogels hebben het wintertje goed doorstaan. Wel was opvallend dat op de dag voor de vorstinval veel vogels naar het zuiden trokken, zoals ganzen,  kieviten, wulpen en ook graspiepers. Inmiddels zijn de meesten alweer terug.

Verder veel bloeiende planten, die normaal gesproken pas in de loop van februari - begin maart - durven te bloeien, zoals Fluitenkruid, Paardenbloem en ook een polletje Speenkruid.

Ann Nijland meldt bij haar huis aan de Nijefeansterwei enkele Watersnippen bij een ijsvrij slootje. Dit is een voorbeeld van veranderd foerageergedrag, omdat ze normaal gesproken langs en op plasjes in het veld hun voedsel zoeken. Door bevriezing en sneeuw moesten ze dus alternatieven zoeken.  Ook Houtsnippen kwamen meer uit hun dekking, omdat de grond bevroren was. Ze laten zich dan meer zien en ook dichter bij de bewoning. Douwe Klijnstra meldde liefst zeven Houtsnippen aan de oostkant van het dorp.

Mevrouw Heida (Burmanialan), meldde enkele Goudvinken in haar tuin. De soort wordt meer in het dorp gezien, etend van knoppen in de struiken.  Deze prachtige vogels lijken het wel goed te doen in onze omgeving.

Middelste Bonte Spechten, ja u leest het goed: zeker twee, bevinden zich regelmatig bij de Slotplaats en langs het fietspad Slotsingel. Er zijn foto’s gemaakt van twee verschillende vogels. Onderzoek leverde een volwassen vrouwtje en een tweedejaars mannetje op. Een adult mannetje werd niet gefotografeerd, maar eerdere waarnemingen gaven wel een adult mannetje aan. Het zou dus kunnen zijn dat er drie vogels in onze omgeving zitten. Een tweedejaars vogel (een jong van vorig jaar) zou kunnen duiden op een geslaagd broedgeval, maar dit blijft niet bevestigd.

Hieronder een greep uit waarnemingen in onze omgeving.

 

Vogels


Oeverloper. Foto Hans Reitsma

Bij de sloot langs het fietspad naar Foarwurk vloog op 19 januari een Oeverloper weg. De vogel zou normaal in het warme zuiden moeten zitten, maar (kennelijk door de hoge temperaturen) heeft hij een verblijf hier verkozen. Het slootje heeft de hele winter open gelegen. Overigens is dit een erg zeldzame winterwaarneming.

Een melding op 21 januari van een andere vogelaar betrof een Taigaboomkruiper. Een wat vage foto werd bijgevoegd. De vleugeltekening zou kunnen duiden op deze soort. Ook de lange wenkbrauwstreep is opvallend. De Taigaboomkruiper kent twee ondersoorten, nl. de gewone Taigaboomkruiper (doortrekker in zeer klein aantal uit Noord-Europa) , en de Kortsnavelboomkruiper. De laatste broedt zeer zeldzaam in bossen bij Ter Apel en Sellingen, in Twente, de Achterhoek, Zuid-Limburg.  Verder in Duitsland wordt  de Kortsnavelboomkruiper langzaam algemener dan onze eigen Boomkruiper. De soort lijkt langzamerhand wat naar het westen op te rukken.  De soort kan zo maar over het hoofd worden gezien, maar de roep is afwijkend en lijkt wel op een schril muisachtig gepiep. Uiteraard een uitdaging om de soort vast te stellen…..

 

Zoogdieren


Steenmarter

Twee meldingen van Steenmarter. Een dode en een levende. Op 12 januari werd een dode Steenmarter aangetroffen langs de Duerswaldmerwei door Harma Scholten. Ze heeft het dier laten liggen. Op de Bakkeveen site verscheen via de himmelploegh ook een melding daar (gedateerd 25 januari). De foto laat inderdaad een Steenmarter zien. In de vroege ochtend van 19 januari zag ondergetekende een exemplaar al dollend op dezelfde weg (en plek). Ik kon het dier goed volgen en herkende inderdaad een Steenmarter.  Het is onduidelijk of de himmelploegh hetzelfde dier van (12 jan) heeft opgeraapt, of dat het dier van 19 jan. later is doodgereden. Meldingen blijven welkom.

 

Tot slot

Waarnemers die de moeite hebben genomen om iets door te geven worden hierbij hartelijk bedankt.  

 
Koert Scholten / januari 2016

« terug naar overzicht artikelen