Artikelen

16-04

Overzicht: april 2016.


Bonte Vliegenvanger. Foto Koert Scholten

Vandaag (25 april) Hagel en sneeuwbuien en harde NW-wind. April doet wat hij wil. Duidelijk is dat de natuur even stil staat. Inmiddels zijn wel veel soorten zangvogels teruggekeerd uit het zuiden. Te noemen valt: Bonte Vliegenvanger. Deze zomergasten zijn al met meerdere vogels in ons dorp aanwezig (melding o.a. van Afke Okkema). De soort zit veel bij nestkasten en levert hier en daar gevechten met Kool- en Pimpelmees, die de nestkast al hadden gepland. De Bonte Vliegenvanger (foto) is een mooi zwart/wit vogeltje met een witte onderzijde en zwarte kop  bovenzijde. Op de vleugel een grote witte vlek. Het voorhoofd heeft ook een witte vlek. De zang is een kenmerkend “frietse, frietse”, door enkele mij bekende mensen “Frits” genoemd. Dan krijg je de mededeling: Frits is terug! Ook de Zwartkop (ja met zwarte kruin, doch vrouwtje met bruine kruin) laat zich al veel horen. Een luide zang, veelal hoorbaar in dicht struikgewas. 

 

Gekraagde Roodstaart en Braamsluiper


Gekraagde Roodstaart. Foto Koert Scholten

Voor de volgende gast, de Gekraagde Roodstaart, moet je wat meer het bos in. Goede plekken zijn Slotplaats en Allardsoog. Zang begint met een kenmerkend “uiet” Het mannetje is prachtig met rode borst, zwarte kop en witte voorhoofdvlek. Het rode staartje valt ook op. Verder wordt de Braamsluiper hier en daar weer gemeld. Een grijs/wittig zangertje met een donker masker. De zang is een kenmerkende ratel: “tje, tje. tje, tje” en klinkt vanuit dichte bossages. De vogel is lastig te zien, omdat hij gebruik maakt van de ondergroei.  Tot op heden laten de Tuinfluiter, Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel en Wielewaal nog op zich wachten. Hopelijk dit jaar weer ergens in de buurt een Wielewaal. Deze prachtige geelzwarte vogel wordt de laatste jaren vrijwel niet meer gezien en gehoord, terwijl vooral bij Allardsoog de soort voorheen met vijf of meer paren was vertegenwoordigd. Oorzaak blijkt vooral de ongebreidelde jacht op deze vogels (en op legio andere in Zuid-Europa (ja, ook EU.!).  Het kost ons ook de Zomertortel, die niet meer bij ons te horen valt. Alhoewel, hij is vorig jaar, eenmalig, in de duinen gehoord.

 

Een greep uit waarnemingen in onze omgeving. ​Vogels.


Boomvalk

Een Boomvalk jaagde in de middag van 22 april boven ons dorp. De eerste dit jaar voorzover bekend.

Op de heide van Allardsoog vanaf 18 april Beflijsters. Aanvankelijk 2, maar op 22 april zelfs 6 vogels.

Een Kraanvogel vloog op 3 april roepend over de heide van Allardsoog.

Op het nieuwe plasje ten oosten van de Pûpedobbe zaten op 4 april 2 Kleine Plevieren. De soort is een pionier op nieuwe opspuitingen en watertjes.

Een Grote Mantelmeeuw, (zeldzaam bij ons, meer een kustvogel), trok op 10 april over in N – richting.

 

Planten


Gaspeldoorn

Al veel soorten bloeien: te noemen valt: Look-zonder-Look, Stinkende Gouwe (prachtige namen…), diverse soorten Ereprijs enz. Ik wil u voor meer meldingen verwijzen naar onderstaande link.

De Gaspeldoorn bloeit prachtig op de Bakkeveenster Duinen. Het is een zeldzame plant en staat op de rode lijst. Afblijven dus…

 

Paddenstoelen


Ruig elfenbankje foto Koert Scholten

Ja waarom niet? Op de Merskenheide (tijdens de wandelexcursie op 21 april)  op een stapel stammen een aantal prachtige Vermiljoenhoutzwammen. Verder daar Ruig Elfenbankje, grijze Buisjeszwam en elders op dit terrein de Winterhoutzwam.

 

Libellen

Nog geen meldingen, de temperatuur is daar debet aan. Te verwachten is op korte termijn:  Vuurjuffer, Noordse Witsnuitlibel en Glassnijder. Let er eens op. 

 

 

Tip

Let de komende tijd o.a. op de vlinders, zoals Boomblauwtje en Groentje(o.a. op de Duurswouderheide), Reptielen en planten en natuurlijk de steeds actievere vogels. Het voorjaar komt er vast wel aan.

 

Tot slot

U kunt ook een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (informatie over onze vereniging en uitgebrachte artikelen).

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 0516-542017.

 
Koert Scholten / april 2016

« terug naar overzicht artikelen