Artikelen

16-09

Overzicht: september 2016


Bladkoning

Vanmorgen 22 september lijkt de vogeltrek goed op gang gekomen. Opeens veel Vinken, Graspiepers, Zanglijsters en Sijsjes die al in groepjes richting zuid trokken. Ook opvallend was de aktiviteit van zangers, zoals Tjiftjaf en mezen. Het lijkt erop dat er afgelopen nacht veel uit het noorden van Europa zijn weggetrokken. Het lijkt daar inderdaad een stuk kouder te worden. Afgelopen nacht hier ook maar vijf graden. Onder invloed van zulke omstandigheden en de juiste windrichting (zuid tot zuidoost) kan de trek flink op gang komen. De telpost (de bult op de Duurswouderheide) gaan we weer bemannen.

Terwijl ik wat klusjes deed thuis met de deur naar buiten open, hoorde ik opeens het voor mij kenmerkende roepje van een Bladkoning. Even later zag ik hem scharrelen in de bosjes achter mijn huis. De Bladkoning is familie van de Tjiftjaf. Goed in beeld (wat erg lastig is vanwege het drukke foerageren in de bosjes) zie je een groenig vogeltje met een lange en duidelijke wenkbrauwstreep en twee duidelijke vleugelstreepjes. De onderzijde is vuilwit. Eigenlijk is deze soort op trek een must (althans voor mij) omdat je weet dat de trek bezig is. De soort trekt overwegend langs de kust (op de eilanden zie je meerdere), maar ook in het binnenland is een waarneming mogelijk. 

 

Vogels


IJsvogel. Foto Hans Reitsma

Een IJsvogel laat zich regelmatig zien op de Duurswouderheide (omgeving telpost).

 

Keep (m) in prachtkleed. foto Hans Kooi (22-02-2014)

Later op de dag vloog zowaar een Ortolaan, herkend aan de roep en redelijk laag vliegend, over het dorp. De roep is vrij zacht, maar voor mij wel opvallend. Op telposten kun je hem nog wel eens waarnemen.

Een dag eerder in de duinen de eerste Keep van het najaar gehoord.

Genoeg over zeldzaamheden. Zanglijster, Sijs, Graspieper, Vink en straks Koperwiek en Kramsvogel overvliegend in groepjes, zijn ook prachtig om te zien. De Zwaluwen zijn al voor het grootste deel vertrokken. 

 

Zwarte Ooievaar

Ook Raven zijn hier en daar te horen. Een Zwarte Ooievaar zat op 20 september bij hat Schar te Wijnjeterp. Op 7 september vloog een juveniele Roodpootvalk over het dorp richting zuid. De vogel werd gezien door Sjouke, Harma en ondergetekende.

 

Dagvlinders

Op zonnige dagen zijn nog diverse soorten actief, zoals Dagpauwoog, Kleine Vos, Atalanta en Bont Zandoogje. De eerste twee zijn overwinteraars en zoeken langzamerhand een plekje in de schuur of in een houtstapel etc. Voor degene die ook nachtvlinders wil zien, is bijvoorbeeld de buitenverlichting een optie. Er zijn prachtige soorten bij.

 

Zoogdieren

In het dorp zijn op 15 september vier soorten Vleermuizen vastgesteld tijdens een onderzoek met batdetector door Sjouke. Het zijn: Laatvlieger, Rosse Vleermuis, Watervleermuis (vaart en dobbes) en Dwergvleermuis. Recent is ook de Ruige Dwergvleermuis vastgesteld. (de vijfde soort dus). Douwe Klijnstra telde in augustus bij het uitvliegen van hun zomerverblijf in het sterrenbos achter de Slotplaats maar liefst 147 Rosse Vleermuizen. Alle door Sjouke gemelde soorten zijn door Douwe al fouragerend bij de Slotsdraai waargenomen.

 

Libellen


Paardenbijter, Aeshna mixta (foto Tiny Groustra)

Nog steeds op zonnige dagen, Veelal op de heide diverse soorten Heidelibellen en Pantserjuffers. In de tuin ook Paardenbijter en soms Blauwe Glazenmaker.

 

Paddenstoelen


Wit heidetrechtertje (foto John Dolstra)

De laatste jaren wordt behoorlijk wat onderzoek in onze omgeving gedaan door enkele mensen, waaronder Tiny Groustra en ondergetekende en enkele andere kenners. Recent werd het Wit Heidetrechtertje, Gewoon IJsvingertje, Franjeporiezwam, Izabelkleurig Breeksteeltje enz. gezien en gefotografeerd. Dit is nog maar een heel klein deel van het werkeljke aantal soorten, wat de driehonderd redelijk eenvoudig haalt! We hebben een mooie gevariëerde omgeving en dat houdt ook in veel soorten paddenstoelen. We plukken vrijwel niet, maar proberen in het veld notities en foto’s te maken. Daarbij moet ook soms geroken en geproefd worden. Nee mensen, proeven is niet mijn ding…

 

Vleermuizen in bos Slotpleats en bij Slotsdraai

In het Sterrenbos zagen we maar liefst 147 rosse vleermuizen uit één zomerverblijf komen! In verband met de mogelijke plannen voor herstel van het veronderstelde Sterrenbos is deze waarneming nogal van belang!

Het centrum van alle soorten fouragerende vleermuizen ligt bij de Slotsdraai.

Dit is van betekenis voor de immer terugkerende activiteiten van de Survivelclub.

 

Tot slot

Verder kunt u een kijkje nemen op www. natuurverenigingen-opsterland.nl (informatie over onze vereniging en uitgebrachte artikelen).

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.: Liefst online op: , maar telefonisch kan ook op telefoonnummer: 542017.

 
Koert Scholten / september 2016

« terug naar overzicht artikelen