Artikelen

16-10

Natoer Nijs Overzicht: oktober 2016.

Oktoberweer. Mist, soms zonnetje en vogeltrek. Hieronder enkele highlights van de recente trek. Verder natuurlijk paddenstoelen. In het noorden van Europa is het flink kouder geworden. Ook bij ons, weliswaar nog lichte, nachtvorst. Dat levert grote aantallen ganzen op die soms de hele dag in westelijke richting overtrekken. Vooral Kol- en Toendrarietganzen, maar ook Grauwe ganzen en soms Brandganzen. Vroeger zaten ze nauwelijks aan de grond in onze omgeving. Tegenwoordig zie je honderden langs de Nijefeansterwei en ook Een-west, terwijl ze overnachten op de vennen van de Duurswouderheide. Bij zwaardere nachtvorst gaan ze zuidelijker, evenals de ook aanwezige Kieviten. Verder: door de droogte in september en begin oktober zijn er maar weinig paddenstoelen. Een excursie van onze zustervereniging Gorredijk moest worden afgelast vanwege de nauwelijks aanwezige paddenstoelen. Zodra er regen van betekenis valt, komen ze massaal omhoog. Plekken waar je een dag eerder niets zag, zijn opeens bedekt met diverse soorten.

 

Waarnemingen: Vogels


Zwarte ooievaar

Een Zwarte Ooievaar heeft eind september/ begin oktober rondgezworven omgeving Donkerbroek en Wijnjewoude. Het was een jonge vogel. Na begin oktober is de vogel niet meer gezien.

 

Bladkoning


Bladkoning

Naast de Bladkoning die in het vorige nummer werd gemeld, kwam er een melding op 12 oktober bij Allardsoog en op 15 oktober in de boomwal aan de oostkant van de Noardkamp. Jawel, achter de woning van Oene Roelsma, die helaas toen niet thuis was…..

 

Keep

De trektelling op 16 oktober op de Duurswouderheide leverde o.a. 3 Boomleeuweriken, 2 IJsgorzen, enkele Barmsijzen, Veel Kepen, Koperwieken, Kramsvogels, Veldleeuweriken, een Grote Gele Kwikstaart en uiteraard veel ganzen op. Een IJsvogel zat er ter plaatse. Ook een roepende Waterral zat voor de telpost.

 

Raven en andere leuke waarnemingen


Raaf

Raven laten zich ook regelmatig horen. In verband met verstoring (ze vormen al een territorium) wordt de plek niet nader genoemd.

En, ach, een wandeling in de bossen levert steeds wel leuke waarnemingen op, zoals Appelvink, Zwarte Specht, Groene Specht, diverse mezen en Kepen. Ook de inmiddels ingeburgerde Middelste Bonte Specht(en) wordt/worden weer gesignaleerd. 

 

​Tip: waar op te letten!


Pestvogel

Let de komende tijd op Pestvogel en Houtsnip. Pestvogels worden nu alweer overvliegend gemeld en de Houtsnip kan zo maar weer in het bos voor uw voeten opvliegen.

Kleine- en Wilde Zwanen worden eveneens in klein aantal gezien. Zodra de nachtvorst serieus wordt komen er wel meer.

 

Tot slot

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 0516-542017.

 
Koert Scholten / oktober 2016

« terug naar overzicht artikelen