Artikelen

16-11

Overzicht: december 2016

December is tot op heden erg saai. Het valt mij op dat je nauwelijks wat hoort in de bossen. Er zijn ook voorzover ik zelf heb opgemerkt, maar weinig wintergasten, zoals Sijs, Kruisbek, Barmsijs, Pestvogel enz. Waar het aan ligt? Misschien toch de strenge vorst begin december? Ik heb wel enige vorsttrek opgemerkt, zoals grote groepen ganzen, Kieviten en Wulpen, maar de Kieviten en ganzen zijn alweer terug. We hebben als een groep natuurliefhebbers (JAVON) besloten om een tocht in december af te gelasten ivm de schrikbarende berichten over vogelgriep. Dit werd ook geadviseerd door terreininstanties. De vogelgriep heeft behoorlijk om zich heen geslagen, maar lijkt nu redelijk in de hand gehouden te worden. Bekend is inmiddels dat vooral Smienten en ook Kuifeenden het slachtoffer te zijn geworden.

Door het nattere weer zijn er toch nog meerdere paddenstoelen te vinden. Vooral de korstzwammen en houtzwammen. Voor de rest is het genieten van een nevelige ochtend en dito zonsondergang.

 

Vogels


Siberische Tjiftjaf

Kruisbekken zijn nagenoeg verdwenen uit onze bossen. Meldingen zijn welkom.

Behalve op de Duurswouderheide zijn er ook Klapeksters gemeld op het Wijnjeterper Schar en in de Bakkeveenster Duinen. Beide waarnemingen kon ik bevestigen.

Een Kraanvogel vloog op 5 december over Ald Duerswald omgeving kerk Duurswoude.

Op de Merskenheide zag ik op 16 december een Tjiftjaf. Op zich hoeft dat niet zo vreemd te zijn. Er zijn meer winterwaarnemingen de laatste jaren, maar: Deze riep geheel anders, meer Rietgorsachtig. Even in beeld gehad en ik zag een grijzere bovenzijde en wittere onderzijde. Ook de wenkbrauw- streep leek wat langer dan Tiftjaf en zeker witter. Dit alles komt bij mij over als een Siberische Tjiftjaf. Deze was enkele jaren geleden nog een ondersoort van de Tjiftjaf, maar is nu, na onderzoek van vooral DNA, een soortstatus gegeven. De Siberische is een zeldzamen doortrekker en nog zeldzamere wintergast. Helaas, met deze gegevens kan de soort niet bevestigd worden.

Vorige keer meldde ik om te letten op wintergasten in de tuin. Dat gaat zeker op voor de Zwartkop. Ik meldde nog dat deze soort in de winterperiode steeds vaker wordt gemeld, maar juist dit jaar lijkt bijna alles te zijn weggetrokken. Ook Jan de Jong (vaste schrijver van vogelwaarnemingen in de Leeuwarder Courant), komt tot deze conclusie. Daarom graag meldingen van deze soort doorgeven. Waarom ze allemaal lijken te zijn weggetrokken, is een vraag. Vaak heeft dat te maken met het voedselaanbod, maar dat lijkt mij in dit geval niet juist. (er zijn nog genoeg bessen, of zijn die ook kapotgevroren?)

 

Paddenstoelen


Echt Judasoor 1a Slotplaats op vlier

Zoals ik al meldde, veel korst- en houtzwammen. De algemeenste soorten: Grijze Buisjeszwam (beukenhout), Gele Korstzwam (vooral op gesnoeid en gekapt eikenhout), Paarse Korstzwam, Wit Oorzwammetje (vaak op dunne takjes), Groene Schelpzwam (vorm lijkt inderdaad wel op een schelp). Let ook op de opvallende Gele Trilzwam (Op hout en takken). Ook vond ik vandaag (22 december) enkele exemplaren van het Echt Judasoor (een prachtige zwam, meestal op Vlier). 

 

Tot slot

Waarnemers die het afgelopen jaar de moeite hebben genomen om iets door te geven worden hierbij hartelijk bedankt. Last but not least wens ik ieder een fijne Kerst en jaarwisseling en een gezond 2017. 

 
Koert Scholten / januari 2017

« terug naar overzicht artikelen