Artikelen

17-01

Overzicht: januari 2017


Zee-eend

Januari is over het algemeen qua natuur een rustige maand. De meeste dieren en planten zijn in rust. Een maand die alle kanten op kan. We hebben er tot op heden niet veel van gemerkt. Geen strenge vorst, vrijwel geen sneeuw. Wel wat nachtvorst en zelfs even schaatsen. Toch is het vooral tijdens een vorstperiode de moeite waard om open water te checken. Zo vond mijn zoon Sjouke tijdens watervogeltellingen in de omgeving op de grote zandwinplas Ureterp aan de Vaart (Ljipomwei), zowaar een Grote Zee-eend. Een soort die hier vermoedelijk door de storm uit noordwest half januari naar het binnenland is gedreven. Deze eend komt hoogst zelden in het binnenland, is een soort van open zee en zien we meestal tijdens zeetrektellingen of het volgen van grote groepen zee-eenden (meest Zwarte Zee-eend) buitengaats. Een unicum dus en ook door tientallen vogelaars bekeken. Het was een eerste winter mannetje (een jonge vogel van vorig jaar). Verder worden door diverse inwoners van ons dorp IJsvogels gemeld en, ja u raadt het al, bij open water en slootjes met stroming, Koningsdiep en open vijvertjes. Een leuke plek is bij de brug Foarwurk, waar de vogel mooi is te zien jagend en rustend op het talud. Actief zijn ook weer de Spechten. De Middelste Bonte laat zich weer horen en zien omgeving Slotplaats. Er zijn er in ieder geval twee.

 

Vogels


Zwarte Specht. Foto Hans Reitsma

In de Slotplaatszijn alle Spechten actief. Zowel de Middelste Bonte, de Kleine Bonte als de Grote Bonte, maar ook de Zwarte en de Groene Specht. Laat er soms ook een Vuurgoudhaantje aanwezig zijn en meerdere Kepen, dan is het er best gezellig toeven.

 

Houtsnip. Foto Koert Scholten

Meldingen van Kruisbek zijn schaars. Op de Duurswouderheide zijn wel enkele aanwezig.

Een Steenuil hoorde ik tijdens een avondwandeling op 7 januari roepen langs de Houtwal. Hierna niet meer gehoord, zal dus een zwervertje zijn. De Steenuil is een soort die stiekemweg aan het verdwijnen is in onze omgeving. Meldingen zijn dan ook meer dan welkom.

Houtsnippen waren er in de eerste helft van Januari volop. Tijdens de koudere tweede helft toch minder. De Houtsnip kan met zijn lange snavel tijdens een vorstperiode niet bij zijn voedsel komen. Hij zoekt dit in de weke grond in natte bosgebieden en sloten.

 

Tot slot.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

 
Koert Scholten / januari 2017

« terug naar overzicht artikelen