Artikelen

17-03

Overzicht: Maart 2017.

Veel veranderingen in de natuur. Het voorjaar doet zijn intrede. Veel activiteit van vogels, planten die de grond uitschieten, struiken die bloeien, padden die op trek zijn, kikkerdril, bijen en hommels en de eerste dagvlinders.

Het is genieten. Elke dag wel weer wat nieuws. Opvallend is ook dat de ganzen (Kol- en Toendrarietganzen) weer naar het noorden zijn vertrokken. Dit zijn ook de eerste soorten die weer vertrekken. Begin maart trokken er vele honderden s-nachts en in de vroege ochtend hoog over. De Brandgans gaat later, zelfs in mei. Onze eigen ganzen, zoals Grauwe en Canadese zijn alweer met broedactiviteit bezig. Er komt ook weer wat terug. De Tjiftjaf laat zich alweer op veel plekken horen. De eerste meldingen van Zwarte Roodstaart en weldra zullen ook Fitis, Boerenzwaluw, Zwartkop en een heel legertje zangers terugkeren. Met hoeveel is altijd afwachten. Dat heeft te maken met de omstandigheden in hun overwinteringsgebieden. Bijvoorbeeld droogte in Afrika legt zijn claim op o.a. zwaluwen, Rietzanger, Grasmus, Tuinfluiter, Vliegenvangers. De eerste Koekoek komt dan ook terug. De aantallen van deze soort worden echter schaarser. Ik ontvang graag meldingen van deze soort, alsmede eerste meldingen van zwaluwen en andere zangers.

 

Waarnemingen: Vogels:


Klapekster

De Grote Zee-eend (een jong mannetje) zag ik op 23 maart nog steeds op de plas bij de Ljipomwei bij Ureterp aan de Vaart.

Zingende Boomleeuweriken zijn gezien in de Bakkeveenster Duinen en de heide van Allardsoog. Luister maar even, de zang is prachtig.

Ook de Klapekster zat op 18 maart nog op de Duurswouderheide.

 

Rode Wouw


Rode Wouw. Foto Koert Scholten

Een Rode Wouw vloog op 15 maart over het dorp in noordoostelijke richting. Altijd weer prachtig zon roofvogel.

 

Zeearend


Zeearend. Foto Koert Scholten

Op 10 maart opeens paniek onder kraaien en eksters. Rondkijkend zag ik hoe niet eens erg hoog, twee Zeearenden in Noordelijke richting over ons dorp vlogen. Een vogel met een geheel witte staart, is dus een volwassen vogel, de ander was nog jeugdig. Voorzover mij bekend is dit de vijfde of zesde melding van deze soort over ons dorp.

 

Roodborsttapuit. Foto Hans Reitsma

Toch wil ik niet in mineur eindigen: de Geelgors is behoorlijk aanwezig. Ook de Roodborsttapuit laat zich op meer plekken horen en zien, evenals de Putter.

 

​Te verwachten (in onze omgeving):


Zwaluw met jong. Foto Hans Reitsma

Aankomende zomergasten als: Zwaluwen, Zangers, zoals Fitis, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Zwartkop, Tuinfluiter, Braamsluiper, Rietzangers, Boompieper, Koekoek, Visdief, e.a.

Let ook op de Beflijster. Een goede plek is de heide van Allardsoog.

 

te verwachten planten, vlinders en libellen:


Dapauwoog. Foto Koert Scholten

Volgende keer wat meer aandacht voor deze soortgroepen. Ik zou nu al graag meldingen wilen ontvangen van dagvlinders. Inmiddels zijn Kleine Vos, Dagpauwoog en Citroenvlinder al gemeld.

Te verwachten binnenkort: Oranjetipje, Koolwitjes (Klein, Groot en Geaderd), Bont Zandoogje en Boomblauwtje.

 

Tot slot.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

 
Koert Scholten / maart 2017

« terug naar overzicht artikelen