Artikelen

17-05

Overzicht: Mei 2017

In de maand mei natuurlijk veel veranderingen in de natuur. Het kwam even slecht op gang door kou en nachtvorst en daarmee is de voorsprong die in april zich duidelijk aftekende, geheel teniet gedaan. Op zich gelukkig maar voor de natuur (behalve dan die nachtvorst, wat veel bloesem in fruitbomen kapot heeft gemaakt. We zullen het wel zien aan de prijzen (van o.a. appels). Aan de andere kant is het even terugdraaien van het snelle voorjaar beter voor de ontwikkeling van insecten en zangvogels. Wat te doen als bijv. Vliegenvanger met jongen, die veel eiwitrijk voedsel nodig hebben. De rupsjes (het stapelvoedsel) zijn dan al uit en de net teruggekeerde vogels uit het zuiden missen de boot. Dat herstelt zich wel weer, omdat vogels snel kunnen reageren op veranderingen, maar er zijn altijd slachtoffers, vooral dieren die niet snel kunnen reageren op de gewijzigde omstandigheden.

Inmiddels is het tropisch warm. Gierzwaluwen boven het dorp. Landelijk worden er ook meer Bijeneters gemeld. Laatst zag ik een Orpheusspotvogel in Drenthe. De Wielewaal lijkt ook te reageren. Ze zijn in onze omgeving weer gehoord. Daarnaast veel libellen actief. Vlinders kunnen nog wel wat beter.

 

Vogels: Grauwe Vliegenvanger en Fluiter


Grauwe Vliegenvanger

In de bossen achter de Slotplaats op zeker vier plekken een zingende Fluiter. Dat is beter dan vorig jaar. Ook meerdere Grauwe Vliegenvangers: een soort die weinig opvalt, de zang is moeilijk waar te nemen. Wel is het gedrag opvallend. Vanaf een kale tak doet hij uitvallen naar vliegende insecten en komt daarna wee op de tak terug. Vooral op open plekken wil je hem nog wel eens zien jagen.

 

Visarend


Visarend

Mijn dochter meldde tijdens tellingen in de vroege ochtend op 14 mei een Visarend vliegend met een forse oranje-achtige prooi in de klauwen. De vogel had duidelijk moeite met vliegen. Ik denk dat het een Forse Goudvis, of misschien een Koi-karper is geweest. De vogel heeft zijn kans gepakt in de vroege ochtend.

 

IJsvogel. Foto Hans Reitsma

Koekoeken (het jaar van de Koekoek) zijn gesignaleerd op de Duurswouderheide, bij de Pûpedobbe, Op de heide vam Allardsoog, bij de Freulevijver (moerasje er achter) en aan de westkant van ons dorp. In verband met het jaar van de Koekoek graag meldingen doorgeven.

Een Wielewaal werd gemeld door mijn “veld”maat John Dolstra en wel omgeving kerkje Duurswoude. Een tweede zelf (mogelijk) kort gehoord bij Allardsoog, waar ikzelf broedvogeltellingen doe.

Enkele kritische soorten noem ik even bij naam, maar ik meld geen locatie ivm verstoring e.d.. Ik hoop dat u dat begrijpt. Raaf, Boomvalk, Grauwe Klauwier (ja, ja), Ransuil, Grote Gele Kwikstaart, IJsvogel.

Begin mei zijn er 4 Rode Wouwen en 3 Zwarte Wouwen over ons dorp gemeld (alle op trek). Ook de Visarend werd 5 keer gezien. Een melding van een overvliegende Zeearend past hier ook goed bij.

Een overvliegende Zwarte Ooievaar werd gemeld door Siep Luinenburg op 7 mei over de Duurswouderheide

 

Dagvlinders


Groentje

Landkaartje (voorjaarsvorm) op meerdere plekken gemeld. Het Groentje (een kleine dagvlinder) werd ook op diverse plekken gemeld. Een uitgesproken voorjaarsvlindertje en vaak te vinden lang houtwallen o.a. op de heide. Verder meldingen van Kleine Vuurvlinder, Icarusblauwtje.

 

Libellen


Maanwaterjuffer

Libellen zijn weer actief o.a. op de Slotplaats. Het aantal copulerende Maanwaterjuffers (foto) is goed om te noemen. De soort neemt hier toe. Verder de uitgesproken voorjaarssoorten als Noordse Witsnuitlibel (er zitten ook Venwitsnuitlibellen tussen!). Glassnijder, Vuurjuffer, Azuur- en Variabele Waterjuffer, Viervlek. Weldra zullen er zich meer soorten aanmelden.

 

Vleermuis


Vleermuis in markies. Foto Alie Koopal

Bij het openen van de markiezen op een ochtend zag Alie Koopal tot haar grote verrassing twee vleermuizen zitten, één heeft zij goed op de foto kunnen zetten. Blijkbaar hebben ze in de plooien een fijne schuilplaats gevonden.

 

Tot slot

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

 
Koert Scholten / mei 2017

« terug naar overzicht artikelen