Artikelen

17-12

NATOER NIJS

Een druilerige en mistige dag, zoals er meer waren voor de kerstdagen. Aantrekkelijk lijkt het niet om een tijd buiten te vertoeven. Voor een onderhoudsbeurt met de auto naar Waskemeer. Er staat een auto klaar om terug te rijden, maar ik besluit om te gaan lopen. Via de Bult, Biskop en Nijefeansterwei. Ik vind die route altijd wel leuk. Onderweg natuurlijk letten op vogels en ander natuurgebeuren. In Waskemeer bij elzen is het al raak. Ik hoor Barmsijzen, zie veel wit en weet zeker dat dit Grote Barmsijzen zijn. In het vorige nummer heb ik al aangegeven dat we dit najaar met een forse invasie hebben te maken. Ze eten op elzenproppen, samen met Sijsjes en Putters. Prachtige vogeltjes die eten van zaden van berk en els en ook wel van distels enz. Ze zijn familie van de Vink en zijn zaadeters. Bij deze familie hoort verder ook de Kneu (Robyntsje) en het Fratertje. De Kneu is broedvogel en trekt in de winter zuidelijker (althans de meeste). De Frater kom je meer langs kust op kwelders tegen, waar ze eten van zaden, zoals Zeeaster en Distels. In het vorige nummer meldde ik dat de barmsijzen uit drie soorten bestaan. De Kleine Barmsijs (hier broedvogel in zeer klein aantal, vooral op de waddeneilanden), de Grote Barmsijs (zie hierboven) en de zeldzame Witstuitbarmsijs, die ik hier dit najaar nog niet heb aangetroffen, ondanks dat ze wel worden gemeld. Ze zitten soms in de groepen grote barmsijzen, maar zijn lastig te herkennen.

 

Goudvink

Verder lopend hoor ik een IJsvogel bij het Djippe Gat (de Bult) en deze schiet even later over de plas. Een drietal prachtige Goudvinken zit in struiken langs de Nijefeansterwei.

Het lijkt wel of dat zo hoort. Juist nu zie je prachtig gekleurde vogels, ondanks het grijze en grauwe weer. De tocht levert verder nog een groep Kramsvogels en Koperwieken op. Deze zoeken voedsel op de weilanden en zijn familie van de lijster. Opvallend is dat er veel Merels in groepen foerageren. Mogelijk zijn het overwinteraars uit Noord en Oost Europa, die dit gedrag meer gewend zijn dan onze eigen Merels, die vaak veel meer solitair optreden. Bekend is dat een besmettelijke ziekte veel tol heeft gevraagd van Merels uit Duitsland en in ons land. Misschien nemen Noordelijke Merels hun plaats hier in.

 

Waarnemingen


Klapekster


Vogels: Houtsnip: Meldingen blijven binnenkomen, al is het af en toe. Vanuit Duurswouderheide, Duinen en Slotplaats/Oude Bosch wordt het vaakst gemeld.

Een telling van de Klapekster leverde drie vogels op in onze omgeving. (Wijnjeterper Schar, Bakkeveenster Duinen en Duurswouderheide). Stuk voor stuk plekken waar ze vaker zijn gezien.

 

Op de Duurswouderheide werd door Martin Mansom een paartje Grote Zaagbek gemeld op de grote dobbe langs de Leidijk. Meldingen van deze soort worden steeds schaarser. Vrijwel zeker is dat het effect van opwarming van de aarde, waardoor diverse noordelijk broedvogels ervoor kiezen om in hun broedgeboeden te blijven. Dit geldt ook voor soorten als Brilduiker, Nonnetje, Bonte Kraai, Ruigpootbuizerd, Taigarietgans en Kleine Zwaan.

Paddenstoelen: De periode van de “gewone” paddenstoelen is nu wel voorbij, hoewel nog enkele soorten juist nu verschijnen. Schorszwammen zijn nu meer te zien op dode takken en stammen, zoals op eik, vooral Gele Korstzwam, Waaierkorstzwam. Op berk vooral Berkenzwam. Verder op dood hout de Gele Trilzwam (gelatineus voorkomen), de Eikentrilzwam (zwart), de Zwarte Trilzwam enz.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

Koert Scholten

 

 
Koert Scholten / december 2017

« terug naar overzicht artikelen