Artikelen

18-01


Zilverreiger

Januari staat gelijk met een wintermaand. En….winter is het, althans wat betreft de nieuwe normen. Nat, vocht en vaak mist. Die “nieuwe” winters leveren ook wel weer aparte waarnemingen op. Meerdere vogels en andere dieren kiezen ervoor om hier te blijven. Dat ging al een aantal jaren goed. We zien dat aan de werkelijke grote aantallen Grote Zilverreigers. Slaapplaatstellingen leveren honderden vogels op. Ook diverse zangers, die normaal zuidelijker verblijven, lijken ervoor te kiezen om te blijven, zoals Tjiftjaf, Zwartkop en ook Witte kwikstaart. Eind december zag ik nog een melding van Boerenzwaluw in onze provincie langskomen…. Dit alles heeft ook een keerzijde. Dieren moeten zich snel aanpassen, eerder broeden en jongen hebben als het insectenaanbod gunstig is. Dat vraagt een behoorlijk aanpassingsvermogen. Diverse soorten kunnen het aardig bijbenen, maar ook zijn er soorten die de boot missen. Dit alles betekent een verschuiving in voorkomen, aantallen en wintergasten. In het vorige nummer meldde ik al dat meerdere wintergasten in veel kleiner aantal hier naar toe komen of zelfs verstek laten gaan. Voor kikkers en andere amfibieën is het niet best. Ze komen uitgehongerd uit de winterslaap, merken dat er nog weinig voedsel is en beginnen broodmager aan de voortplanting. Dat levert veel minder eitjes op. Zo zijn er natuurlijk meer consequenties. De tijd zal het leren.

 

Waarnemingen:

Vogels:

IJsvogels, die natuurlijk profiteren van de zachte winters, worden op diverse plekken gemeld.

De Houtsnip lijkt ook meer kansen te krijgen omdat de bodem nauwelijks bevroren is. Zij kunnen dan met hun lange snavel het voedsel uit de zompige bodem toch nog wel bereiken. Ook diverse meldingen.

De Grote Gele Kwikstaart trof ik op enkele plekken langs sloten en plasjes. Het is een doortrekker en wintergast in onze omgeving. Ook zijn er broedgevallen bekend. Deze soort lijkt ook te profiteren van de zachtere winters. Let op de nog langere staart dan de Witte Kwikstaart. Ook de roep is meer scherp en korter (bits). De gewone Gele Kwikstaart verblijft nu in het zuiden en komt pas eind maart terug.

 

Een Roodborsttapuit verblijft al de hele winter langs het fietspad naar Foarwurk. Als het niet lang fors gaat vriezen, overleeft deze het wel.

“Onze” Middelste Bonte Specht(en) zijn nog steeds aanwezig op de Slotplaats of direkte omgeving.

Een Zwarte Ooievaar werd op 6 januari gemeld en gefotografeerd door Martin Mansom in de omgeving van Klein Groningen. Deze vogel werd eerder gemeld in de omgeving van Donkerbroek en Oosterwolde. Ook is hij gezien bij het Wijnjeterper Schar. Als wintergast is deze soort zeldzaam.

Een groepje (7) Grote Kruisbekken kon ik op de foto zetten op de Duurswouderheide (Leidijk) op 1 januari.

 

Vermiljoenhoutzwam (onderkant)

Paddenstoelen: Schors- en houtzwammen zijn nu te zien op dode takken en stammen, zoals Winterhoutzwam, Vermiljoenhoutzwam (prachtig rood), Trilzwammen (gelatineus voorkomen), Paarse Dennenzwam, Strookzwammen enz. Ook al zijn sommige lastig te detemineren, let vooral op vorm en kleur. Ook het soort hout is belangrijk om determinatie te bevestigen.

 

Gaspeldoorn

Planten: De Gaspeldoorn bloeit alweer prachtig in de “Duinen”. Ook al weer eerste bloeiers als Kleine veldkers, Klein kruiskruid en zelfs al Speenkruid.

Dagvlinders: Met de huidige temperaturen worden alweer meldingen gedaan van uit overwintering opgestane dagvlinders als Kleine Vos, Dagpauwoog, Citroenvlinder etc. Hierbij mijn foto van een Citroenvlinder op 21 december jl. in de Slotplaats.

 

Citroenvlinder

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

 
 
 
Koert Scholten / januari 2018

« terug naar overzicht artikelen