Artikelen

18-02

Natoer Nijs

We staan voor een (korte?) winter, althans de voorspellingen lijken op ijs en schaatsen. We zullen zien. Dat heeft weer effect op de natuur. Vogels zullen hun baltsgedrag even uitstellen, want er moet eerst voedsel worden gevonden. Nou is dat voor onze tuinvogels niet zo’n groot probleem, maar wel voor onze watervogels en vogels in het open veld. Direkt geeft wat ijs niet een probleem, maar als het lang(er) duurt wel. IJsvogels (what’s in a name?), eenden, Waterhoen, Meerkoet, maar ook Houtsnip, Watersnip, reigers en ook Kievit en Ganzen hebben dan moeite om hun kostje bijeen te zoeken. We kunnen een zgn. vorstrush verwachten. Vogels die massaal richting zuid vertrekken, zoals ganzen, Smienten, Kieviten, Wulpen e.d. Ook de reeds uitgeslopen padden, vlinders en andere insecten krijgen dan last, evenals uitgelopen planten en bladeren. We zullen zien.

In Maart zal het wel voorjaar worden. Let dan eens op teruggekeerde zomergasten als Witte Kwikstaart, Tjiftjaf, zelfs een vroege Boerenzwaluw is eind maart al mogelijk (afhankelijk van de temperatuur). Dan is er ook weer trek van Veldleeuwerik, Lijsters en roofvogels als Rode Wouw.

 

Kraanvogels
 

Waarnemingen:


Middelste bonte specht

Vogels: Twee Kraanvogels vlogen op 1 februari roepend over de Kleasterkamp richting noordoost. Misschien van Fochteloerveen, maar kunnen evengoed trekkers zijn geweest. Kraanvogels zijn wel vaker hier overvliegend gezien. De kenmerkende roep is daarbij belangrijk. De meeste kans is bij aanhoudenden wind uit oostelijke richtingen. Bij het Fochteloerveen zag ik op 20 februari liefst 17 bijeen foeragerend op een akker met maisstoppels.

Verder vrij stabiel in onze omgeving. Wel baltsende Raven, Grote barmsijzen op verschillende locaties. Op de Duurswouderheide nog steeds een Klapekster en Grote Kruisbekken. Ook “gewone” Kruisbekken, maar duidelijk minder dan enkele weken geleden.

Onze spechten zijn al weer flink actief. Meldingen van o.a. Groene Specht, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht en Middelste Bonte Specht (2) bereikten mij.

 

Planten: Over de Gaspeldoorn kreeg ik een reactie. Of het geen stekelbrem was. De beller had het over “Stiekelbrem”. Ik weet niet was de friese naam van Gaspeldoorn is (Hoannespoar-red.), maar de Stekelbrem groeit eveneens in de “Duinen”, maar is veel kleiner met kortere en slappere stekels en komt nauwelijks boven de Struikhei uit. Gaspeldoorn heeft sterke en forse stekels van plm 3 cm lang.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017.

 
Koert Scholten / februari 2018

« terug naar overzicht artikelen