Artikelen

18-04

Natuernijs april 2018

Het is nu eind april. De natuur is in volle groei en bloei. Wat kan er veel veranderen in twee weken tijd. Opeens zomerse temperaturen, korte broek en zwembroek uit de kast. De natuur reageert overweldigend. Overal teruggekeerde zangvogels, vlinders en de laatste dagen ook libellen en andere insecten. Planten bloeien uitbundig. Lente, en dat zullen we weten ook. Hieronder ga ik in op de meest opvallende waarnemingen van plant en dier. Er kwamen behoorlijk wat meldingen door. Mensen erg bedankt hiervoor. Fijn om te zien dat er nog veel mensen zijn die genieten van alles wat groeit en bloeit. 

De eerste lentewandeling in het Wijnjeterper Schar was een succes wat de opkomst betreft. Genoten werd van meerdere zingende Boompiepers, Fitissen, Zwartkoppen en een baltsende Dodaars. Een polletje Veenpluis leek ons erg vroeg, maar was onmiskenbaar.

Tijdens mijn broedvogelinventarisaties op de heide van Allardsoog (inmiddels alweer de derde ronde), werden o.a. meerdere zingende Gekraagde Roodstaarten, Boomleeuweriken en veel Boompiepers en Geelgorzen waargenomen. Verder ook enkele Kleine Bonte Spechten, een Zwarte Specht, baltsende Dodaars, Appelvinken, Roodborsttapuiten, Grote Lijsters. Er werden maximaal (slechts) drie Beflijsters op de heide gezien. (Vorig jaar zeker 12). Ook hier hoorde ik eind maart de baltsroep van een Middelste Bonte Specht… 

 

Drie overvliegende Kraanvogels
 

Waarnemingen:

Vogels:

Drie Kraanvogels vlogen op zondag 22 april boven de Duurswouderheide. Ze werden door ondergetekende en echtgenote en door Martin Manson gezien. Ze daalden zelfs aan de zuidoost kant van de heide. Martin Manson kon zelfs enkele foto’s van de drie vogels maken. Altijd verrassend die heide.

Sjirk van Gorkum meldde een overvliegende Rode Wouw over de Slotsingel op 18 april. Altijd een lust voor het oog, zo’n overvliegende Rode Wouw.Een Koekoek werd gemeld door Martin Manson en Harma Scholten op 22 april op en bij de Duurswouderheide. Jannie Tjassing meldde er eentje omgeving Stoukamp/Duinen.

Een Grijze Wouw werd gemeld door Harm van den Bosch omgeving Nijefeansterwei. Dit is een zeer zeldzame vogel en eigenlijk pas de laatste jaren gemiddeld twee of drie keer per jaar in ons land gezien. Een overwinterende vogel werd de gehele winter in het Lauwersmeer gezien. Het zou zo maar deze vogel kunnen zijn, maar in verband met de zeldzaamheid heb ik meer kenmerken van de waarneming gevraagd. Harm meldde een (grijs)wittige vogel met zwarte vleugelpunten te hebben gezien. Nu heeft ook een mannetje Blauwe Kiekendief dezelfde kleurkenmerken en die soort heb ik deze winter daar enkele keren zien jagen. Maar goed, de melding kan helaas niet worden bevestigd.

 

Paapje
 

Een Paapje zag ik met twee Roodborsttapuiten op draad langs een weiland bij de Mersken (tov het fietspad naar de Freulevijver/Oude Bosch. Paapje is erg zeldzaam in onze omgeving, maar wel broedvogel op het Fochteloerveen.

Verder een heel leger teruggekeerde zomergasten als: Boerenzwaluw, Fitis, Zwartkop, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Huiszwaluw, Gierzwaluw (eerste op 22 april), Grasmus, Braamsluiper, Boompieper enz. Nog geen meldingen van Nachtegaal (het wordt weer eens tijd in onze omgeving!), Grauwe Vliegenvanger, Wielewaal, Fluiter.

 

Oranjetipje
 

Dagvlinders: Inmiddels naast de vorige keer gemelde soorten, ook veel Oranjetipjes. Ze komen los zodra de Pinksterbloem bloeit. Deze plant is waardplant van dat prachtige vlindertje. Ook zag ik op 21 april meerdere Groentjes op de Duurswouderheide. Verder werden meerdere Boomblauwtjes gemeld.

Planten: Veel soorten in volle bloei. De Pinksterbloem en Paardenbloem bloeien nu massaal en kleuren de velden rossig en geel. Ook veel struiken bloeien uitbundig als Amerikaans Krentenboompje, Sleedoorn, Vogelkers, enz. Kortom: lente.

Libellen: Al meerdere soorten zijn gezien. Vuurjuffer, Noordse Witsnuitlibel, Smaragdlibel, Viervlek.

Reptielen: Een Addervan plm. 25 cm werd gemeld door Jan Noordman op 15 april in de Bakkeveenster Duinen.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl(hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Telefonisch kan ook op 542017. 

 
Koert Scholten / april 2018

« terug naar overzicht artikelen