Artikelen

18-05

Natoer Nijs

Het is nu eind MEI. Warm en zonnig. Oostenwind. De zomergasten zijn zo’n beetje allen teruggekeerd. Verder veel libellen en ook andere insecten als zweefvliegen, bijen, kevers enz. Planten bloeien uitbundig. 

Daarnaast, slecht nieuws over de IJsvogel. Recente broedvogeltellingen hebben uitgewezen dat de stand gedecimeerd is en op diverse gebieden geheel ontbreekt. Dit als gevolg van de korte maar zeer strenge winter. Wie kan zich die winter nog voorstellen tijdens deze warme dagen? Daarom, meldingen van IJsvogel in onze omgeving zijn zeer welkom. Hieronder ga ik in op de meest opvallende waarnemingen van plant en dier.

 

Tijdens mijn broedvogelinventarisaties op de heide van Allardsoog (inmiddels alweer de derde ronde), werden o.a. meerdere zingende Gekraagde Roodstaarten, Boomleeuweriken en veel Boompiepers en Geelgorzen waargenomen. Verder ook enkele Kleine Bonte Spechten, een Zwarte Specht, baltsende Dodaars, Appelvinken, Roodborsttapuiten, Grote Lijsters. Er werden maximaal (slechts) drie Beflijsters op de heide gezien. (Vorig jaar zeker 12). Ook hoorde ik hier eind maart de baltsroep van een Middelste Bonte Specht… 

 

Waarnemingen:


Visarend

Vogels: Twee gezamenlijk overvliegende Visarenden werden opgemerkt door Sjouke Scholten en ondergetekende. Later bleek dat ook Jan Noordman de vogels had zien overkomen bij de volkstuinen richting noordoost. Nu trekken deze vogels wel vaker over, maar in het binnenland is er wel wat geluk bij nodig om ze te zien.

 

Een laag overvliegende Rode Wouw vloog eveneens over ons dorp richting noordoost op 21 mei en werd gezien door Siep Luinenburg en ondergetekende.

Een Zwarte Wouw werd gemeld door Christiaan de Vries op 24 mei, oEind werden meerdere Wespendieven overtrekkend gezien, gemeld door meerdere waarnemers. Mogelijk zitten er ook baltsende vogels of territoriale vogels bij.

Een Nachtegaal zong enkele weken in de Bakkeveenster Duinen, ontdekt door Harma Scholten. Vorige keer vermeldde ik dat het weer eens tijd werd voor deze soort, welnu, we zijn op onze wenken bediend. Of de vogel gaat broeden is nog een open vraag.

Meerdere Fluiters zitten vooral in de Slotplaats, maar ook in de Duinen en Allardsoog. Daar werd tijdens een van mijn inventarisatierondes ook een Wielewaal gehoord.

Verder op enkele plekken een zingende Spotvogel.

Dagvlinders: De periode van Oranjetipjes is alweer voorbij. Ik vind toch dat er momenteel weinig dagvlinders zijn, of ik zie ze niet…. Wel veel libellen overigens.ok overvliegend richting noord.

 

Platbuik man

Een laag overvliegende Rode Wouw vloog eveneens over ons dorp richting noordoost op 21 mei en werd gezien door Siep Luinenburg en ondergetekende.

Een Zwarte Wouw werd gemeld door Christiaan de Vries op 24 mei, oEind werden meerdere Wespendieven overtrekkend gezien, gemeld door meerdere waarnemers. Mogelijk zitten er ook baltsende vogels of territoriale vogels bij.

Een Nachtegaal zong enkele weken in de Bakkeveenster Duinen, ontdekt door Harma Scholten. Vorige keer vermeldde ik dat het weer eens tijd werd voor deze soort, welnu, we zijn op onze wenken bediend. Of de vogel gaat broeden is nog een open vraag.

Meerdere Fluiters zitten vooral in de Slotplaats, maar ook in de Duinen en Allardsoog. Daar werd tijdens een van mijn inventarisatierondes ook een Wielewaal gehoord.

Verder op enkele plekken een zingende Spotvogel.

Dagvlinders: De periode van Oranjetipjes is alweer voorbij. Ik vind toch dat er momenteel weinig dagvlinders zijn, of ik zie ze niet…. Wel veel libellen overigens.ok overvliegend richting noord.

 

Platbuik vrouw

Planten: Voor een opgave verwijs ik naar de site, zie hieronder. Teveel om op te noemen. Hierbij ook enkele meer zeldzame soorten.

Overige insecten: Let eens op onze insecten, een hot item tegenwoordig. Prachtige kevers, wantsen en cicaden, maar ook veel soorten zweefvliegen. Besteed er eens aandacht aan, maak een foto, stuur hem eens door of probeer erachter te komen welke soort het is. Ze zijn niet altijd alleen maar lastig.

Rest mij nog iedereen te bedanken voor de reacties en meldingen, alsmede voor het enthousiasme van de deelnemers aan de lentewandelingen.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017. 

 
Koert Scholten / mei 2018

« terug naar overzicht artikelen