Artikelen

18-09

Natoer Nijs

Eind September. De meeste planten zijn uitgebloeid in gaan in winterrust. Libellen en Vlinders zijn er nog wel, maar het zijn de laatsten. Vogels trekken naar het zuiden of komen aan om hier te overwinteren. Als ik dit schrijf zegt u , dat is al sinds mensenheugenis zo. Toch veranderen er dingen die eigenlijk altijd normaal leken. De afgelopen zomer was er een voorbeeld van. Als we de deskundigen mogen geloven komen er in de direkte toekomst meer van deze zomers voor. Eigenlijk lijkt het dat we hier meer subtropische weersomstandigheden krijgen met extreme regenval in korte tijd of zeer hoge temperaturen. Dat dit een weerslag heeft op de haast altijd voorspelbare omstandigheden, is dus duidelijk.

Hoe de natuur zich hersteld, is af te wachten. Toch lijkt het op het oog mee te vallen. De natuur is flexibel. Wel enkele kanttekeningen. Door uitdroging van hun habitat, dreigen vissoorten als modderkruipers, bepaalde vochtminnende planten en paddenstoelen, alsmede broedgebieden van voge;s die overleven in natte gebieden, de dupe te worden. Ik hoop dat regeringen hun verantwoordelijkheid nemen en de uitstoot van broeikaspassen aanpakken , anders wordt het een onomkeerbaar proces.

 

Waarnemingen:


Boerenzwaluw; foto: Koert Scholten

Vogels: Merels hebben inderdaad massaal het loodje gelegd door het besmettelijke Usutu-virus, veroorzaakt door muggen uit het oosten. Ik kreeg al diverse meldingen van dode of stervende vogels. Gelukkig zie ik nog altijd Merels, maar in de bewoonde omgeving zijn ze vrijwel verdwenen. Maar even afwachten hoe het komt met de trek van noordelijke vogels.

Op 27 september tijdens vogeltrektellingen op de telpost van de Duurswouderheide, kwam een flinke groep Boerenzwaluwen (plm 130 vogels) mij vergezellen bij de telpost, jagend over de hei en bomen. Na een half uur verdwenen ze alle in ZW richting. Duidelijk op trek naar het zuiden dus. 

 

Dwerggors; foto Koert Scholten

Tijdens dezelfde telling de eerste Kepen en Koperwieken. Een “krent in de pap” was een Dwerggors, die roepend (een scherpe tik) met vinken overvloog. De Dwerggors is duidelijk kleiner dan de Vink. Het is een zeldzame doortrekker, maar wordt toch op trek vaker gezien, vooral langs de kust. Een vogel heeft drie jaar geleden overwinterd op het Wijnjeterper Schar.

 

Zwarte ibis; foto Koert Scholten

Op 2 september zag ik een Zwarte Ibis overvliegend boven het dorp in NO richting. De vogel was onmiskenbaar. De Wulpachtige snavel en lange poten vielen goed op in de vlucht. Ook deze soort komt de laatste jaren meer in ons land voor. 

 

Let de komende weken op de najaarstrek. Op zaterdag 6 oktober nemen we deel aan de nationale trekteldag. Enkele leden staan dan op de telpost op de Duurswouderheide. In ieder geval, let op aankomst en doortrek van Koperwiek, Kramsvogel, Keep, ganzen, zwanen en ook Veldleeuwerik en Graspieper.

Dagvlinders: Het vlinderjaar is door de droogte niet al te best. Wel lijken er in de wat nattere nazomer toch meer vlinders te zien, maar de aantallen zijn niet om naar huis te schrijven. Op dit moment nog een enkele Gehakkelde Aurelia, Dagpauwoog, Atalanta, Kleine Vos of Koolwitje.

Libellen: Op warmedagen in het zonnetje is de Bruinrode en de Steenrode Heidelibel nog actief. Beide soorten zijn lastig uit elkaar te houden. Let vooral op de voorzijde van de kop. Zelf gebruik ik een ezelsbruggetje: S is Steenrode Heidelibel met een Snor (zwarte streep aflopend op de zijkanten). De Bruinrode heidelibel mist de aflopende snor, maar heeft slechts een recht snor onder het oog. Verder is de Paardenbijter nog actief. Vroeger dacht men dat de soort paarden aanviel, maar nu is bekend dat hij vliegen pakt die vervelend zijn voor paarden. Dus erg goed.

Paddenstoelen: Door de wat nattere omstandigheden komen zijn er nu meer paddenstoelen te vinden. Ook de tot verbeelding sprekende Vliegenzwam werd al gezien. Ik wil u wat betreft de gevonden soorten in onze omgeving, verwijzen naar de hieronder vermelde website.

Rest mij nog iedereen te bedanken voor de reacties en meldingen.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017. 

 
Koert Scholten / september 2018

« terug naar overzicht artikelen