Artikelen

18-11

Op dit moment saai weer. Je merkt dat de natuur naar de winterrust gaat. Toch, opvallend nog hoeveel planten er nog bloeien. Ook zijn er op zonnige momenten nog steeds vlinders te zien. Vogels zoeken wat meer de bewoonde wereld op. Er wordt dan ook al weer aardig zaad gestrooid en er worden vetbollen etc. opgehangen. Let dus meer op uw tuin. Het kan zomaar een mooie waarneming opleveren. 

 

Pallas'boszanger

Zo’n waarneming meldde Jannie Tjassing uit haar tuin. Ze denkt aan een zanger, bijvoorbeeld Goudhaantje, maar ze miste de gele kruinstreep. Wel meldt ze gele strepen bij het oog. Uiteraard denk ik dan: wat kan het zijn? Een latere melding is niet bekend. Vrijblijvend kijk ik dan naar de mogelijkheden: Een Vuurgoudhaan? Maar die heeft ook een kruinstreep. Dus kijken naar verdere mogelijkheden. Dan kom je uit op een klein legertje zangers, die familie zijn aan Tjiftjaf of zelfs Bladkoninkje. Jannie meldt dat ze het dichtst bij een Pallas’ Boszanger komt. (De foto gaat hierbij), maar…deze is uiterst zeldzaam. Weliswaar een late trekvogel uit Noord-oost Rusland en ook wel elke herfst in ons land gezien (pakweg 3-5 waarnemingen). Maar goed, ik kom er niet verder uit. Het heeft mij wel aan het denken gezet. Hopelijk ziet ze hem nog eens. Zelf zag ik deze soort negen keer in ons land, alle op Texel. De beste plek is ook langs de kust.

Zo zie je maar. Er is altijd wat te beleven in de natuur. En, geen vogels, dan toch planten of paddenstoelen of zelfs mossen, waarin ik ook wat meer interesse heb gekregen. 

 

Waarnemingen:

Vogels: Een Klapekster is nog steeds aanwezig op de Duurswouderheide. Ik zag hem nog op 22 november in het oostelijk deel van het gebied. Een andere Klapekster is gezien op de rand van de Bakkeveenster Duinen en Allardsoog. Vorige winter werd deze soort daar eveneens gemeld.

Ook een Grote Gele Kwikstaart is nog steeds aanwezig. Bij het boodschappen doen vloog er eentje over de supermarkt (namen noem ik niet…) toen ik net naar buiten liep. Ook Nienke Stuiver meldt deze soort bij de bosmanege.

Een Houtsnip zag ik op twee verschillende plekken (Duurswouderheide en Slotsingel). Als je een bruine vogel (plm. grootte van een duif) met veel geluid van takken etc. ziet opvliegen in het bos, kun je vrijwel zeker zijn van deze soort.

Dirrie Rietveld geeft mij een aantal meldingen door. Een groep Toendrarietganzen op de hoek Bremerwei/Allardsoogsterwei. Deze soort zit ook langs de Nijefeansterwei met enkele honderden Kolganzen.

Ze meldt ook een Appelvink uit een forse walnotenboom langs de Greate Kamp.

Hans Kooi meldt een overvliegende Rode Wouw boven de Singels, begin november. Valt mij op dat deze soort wat vaker hier wordt gemeld. Overigens werd een dode vogel gevonden bij de Merskenheide. Zonde van deze prachtige roofvogel.

De Middelste Bonte Specht was weer present langs de Slotleane thv. de waterlossing op 18 november.

 

Oorzwammetje foto: Koert Scholten

Paddenstoelen: Toch best wat te vinden. Door nachtvorst (vooral wat strenger) zullen weliswaar veel soorten sterven, maar de korstmossen, houtzwammen etc. zijn er altijd wel. Bekijk eens op een dood takje de Oorzwammetjes, ze zijn prachtig (zie foto). 

 

Gevorkt heidestaartje foto: Koert Scholten

Mossen en Korstmossen: Nog veel moeite met determineren. Toch neemt het aantal soorten in onze omgeving gestaag toe. Dat zet Bakkeveen weer op de kaart…. Zie de meldingen op de site (onder).

Rest mij nog een ieder, ook namens de natuurvereniging, een fijne Kerst en een mooi oud/nieuw te wensen. Iedereen bedankt voor het doorgeven van de meldingen.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl (hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst online op: . Telefonisch kan ook op 542017. 

 
Koert Scholten / november 2018

« terug naar overzicht artikelen