Artikelen

18-12

Natoer Nijs

Winter? Waar dan? Nou niet hier. Zal nog wel iets van komen denk ik zo. De tendens is steeds de laatste jaren dat pas in of eind januari en februari iets van een winter verschijnt. Ben ik nu opeens weerman geworden? Laat ik het zo zeggen: Natuurmensen, vogelaars, plantenzoekers, moskundigen, dierkundigen enz. houden altijd rekening met ontwikkelingen van de weersomstandigheden. Er komt dan 'beweging' in. Beweging letterlijk op vogelgebied. Echte plotseling opkomende matige of strenge vorst geeft veel vogelbewegingen. Ze gaan als het ware hun “hachje” redden. Dit in de vorm van overleven Bij zo’n vorstinval trekken veel vogels alsnog richting zuiden, zoals ganzen, eenden, steltlopers als wulp en kievit en ook als er veel sneeuw valt, koperwieken en kramsvogels. De reden is dan duidelijk: geen voedsel te vinden. Op die momenten kunnen wij iets doen in de vorm van bijvoederen. Dit doen wij over’t algemeen wel, in onze tuinen. Je ziet dan ook o.a. Kramsvogels, Vinken, Mezen en Duiven die de voederplekken opzoeken. Het is dan genieten van die aktiviteiten in de tuin. Een plotseling opkomende Sperwer moet je dan voor lief nemen. Ook die heeft voedsel nodig en dat is dan in onze tuinen te halen. Erg lastig in zo’n vorstperiode krijgen vogels het die afhankelijk zijn van water of drassige bodem, zoals Houtsnip, Watersnip, IJsvogel, Waterhoen en Meerkoet.

Mijn tip: geniet van die aktiviteiten in de tuin. Let dan ook eens op het voorkomen van minder algemene soorten. Het kan altijd. Tenslotte is er een nationale tuintelling in het weekend van 25 t/m 27 januari. Kijk voor verdere informatie dan op de site van vogelbescherming. Hier vindt u ook telinstructies.

 

Waarnemingen:

Vogels:

Zowel op de Duurswouderheide als op Allardsoog zijn Klapeksters gezien. In mooie grijs, wit en zwarte vogel ter grootte van een lijster. Hij zit vaak in het topje van een boompje. Valt dus snel op.

De Middelste Bonte Specht is weer te vinden omgeving Slotplaats of Slotleane (fietspad). Op 12 december zat hij (of zij) op een appelboompje links voor de Slotplaats.

Op de Duurswouderheide is minimaal een Witkopstaartmees gezien. Er is landelijk een invasie van deze vogeltjes. Het is een ondersoort van onze Staartmees. Let goed op de spierwitte kop (zonder ook maar één zwart “veegje”). Verder ook letten op de spierwitte onderzijde en veel wit op de vleugels. Regelmatig worden hybrides aangetroffen. Die hebben niet de uitgesproken witte verschijning en altijd wel een vleugje zwart op de bovenvermelde onderdelen van de vogel. (Deze wordt dan “witkoppige” staartmees genoemd).

 

Waarnemingen:

Vogels:

Zowel op de Duurswouderheide als op Allardsoog zijn Klapeksters gezien. In mooie grijs, wit en zwarte vogel ter grootte van een lijster. Hij zit vaak in het topje van een boompje. Valt dus snel op.

De Middelste Bonte Specht is weer te vinden omgeving Slotplaats of Slotleane (fietspad). Op 12 december zat hij (of zij) op een appelboompje links voor de Slotplaats.

Op de Duurswouderheide is minimaal een Witkopstaartmees gezien. Er is landelijk een invasie van deze vogeltjes. Het is een ondersoort van onze Staartmees. Let goed op de spierwitte kop (zonder ook maar één zwart “veegje”). Verder ook letten op de spierwitte onderzijde en veel wit op de vleugels. Regelmatig worden hybrides aangetroffen. Die hebben niet de uitgesproken witte verschijning en altijd wel een vleugje zwart op de bovenvermelde onderdelen van de vogel. (Deze wordt dan “witkoppige” staartmees genoemd).

 

Groene specht

Een Groene Specht zat op 22 december in onze tuin voedsel te zoeken. Er zijn meer meldingen van lezers hierover. Bijgaand een foto die ik hiervan kon nemen. 

 

Winterhoutzwam

Paddenstoelen:

Door het nattere weer komen er meerdere soorten tot ontwikkeling. Zo lang het vochtig weer blijft zijn ze wel te zien, maar met nachtvorst zullen veel soorten meteen afsterven. Er zijn altijd uitzonderingen, zoals de Winterhoutzwam. Soorten als schorszwammen, houtzwammen, zoals: Dennenmoorder (een vreselijke naam voor een prachtige zwam), Gele Korstzwam, Dennenvoetzwam, Schelpzwammen, Elfenbankje zijn dan te vinden. Alles afhankelijk dus van de weersomstandigheden. Mooie soorten zijn o.a. Dennenvlamhoed en Vale hanenkam, beide oranje gekleurd. 

 

Mossen:

Ook mossen zijn nu volop te vinden. Ik ben er kortgeleden wat mee begonnen. Vaak moet je in een loep de soort bekijken. Er gaat dan een wereld voor je open. Inmiddels zit ik rond de 100 soorten in onze omgeving. Neem maar een kijkje op de website (zie onder).

Rest mij nog, ook namens de natuurvereniging, jullie een mooi nieuw jaar te wensen. Neem de tijd om te genieten wat er zoal groeit en bloeit. Alle mensen die de moeite hebben genomen om een melding door te geven: bedankt hiervoor. 

 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / december 2018

« terug naar overzicht artikelen