Artikelen

19-01

Natoer Nijs januari 2019


Houtsnip

En dan toch een wintertje. Volgens de deskundigen zal er nog meer komen. Het is nog wat vroeg om de effecten op de vogelstand hier te meten. Wel zijn er meer meldingen van o.a. Houtsnip en Watersnip. Beide soorten die erg afhankelijk zijn van drassige en waterrijke bodem. Ze komen uit hun dekking op zoek naar andere voedselplekken. Geen meldingen van Grote Gele Kwikstaart en IJsvogel. Zijn die vertrokken naar zuidelijker oorden? Van een ware vorstrush was weinig te merken. Waarschijnlijk zijn de vogels al in december vertrokken, na de eerste nachtvorstjes toen. Meldingen van deze soorten zijn welkom.

 

Wie er wel zaten waren kleumende Blauwe Reigers langs het Koningsdiep. Ook Aalscholvers vonden hier hun toevlucht, evenals eenden. Van Kieviten weinig gemerkt in onze omgeving. Kennelijk toch wat naar zuid verplaatst. Bij Ureterp wel veel Grauwe- en Toendrarietganzen bij het zandwingat. De plas is belangrijk voor eendachtigen, ganzen, futen en steltlopers. Het water bevriest niet zo snel als ondiepere watertjes. Je kunt via de Ljipomwei, waar een wandelpad staat aangekondigd, een kijkje nemen. Er zitten in deze periode ook veel duikeenden als Kuifeend, Tafeleend, Brilduiker, Grote Zaagbek, Nonnetje, maar ook Krakeend, Slobeend, Wintertaling en Smient. Daarnaast Futen, Dodaars en Aalscholvers. Een reiger langs de kant is ook wel te verwachten. Mede door plannen om een groot deel van de plas met zonnepanelen te bedekken, vermeld ik hier de waarde van dit gebied voor vogels. 

Tenslotte de nationale tuintelling in het weekend van 25 t/m 27 januari. Kijk voor verdere informatie daarover op de site van vogelbescherming.

 

Waarnemingen:

De Middelste Bonte Specht is nog steeds te vinden in de omgeving van Slotplaats of Slotleane (fietspad).

Op de Duurswouderheide is weer een Witkopstaartmees gezien. Melding en foto van Martin Manson. Ook zijn er meldingen in het Blauwe Bos bij Haulerwijk/Waskemeer.

Ook meldt hij een jagende Blauwe Kiekendief (vrouw) in dit gebied.

We missen roepende Bosuilen in Bakkeveen west, hoewel er af en toe de roep in de Slotsingel wordt gehoord. De roepactiviteit is echter zeer gering. Er kunnen allerlei theorieën op worden losgelaten, zoals predatie of illegale vangst, maar feit is dat we wel eens meer activiteit van deze soort hebben gehad. Graag meldingen daarom.

 

Grote Zilverreiger - foto Koert Scholten

De Grote Zilverreigers die ook hier steeds vaker wordt gezien, lijken eieren voor hun geld te hebben gekozen en zijn vermoedelijk zuidwaarts vertrokken.

Weinig Kruisbekken in onze bossen. Ook soorten als Grote Barmsijs, Keep en Sijs hebben momenteel lage aantallen in onze bossen. Kennelijk is de voedselvoorziening in Noord-Europa goed geweest en bij ons minder ivm de (te) hete zomer.

 

Sperwer - foto:fam Okkema

Een Sperwer werd gefotografeerd door Afke en Ingrid Okkema in hun tuin. Deze roofvogel komt ’s-winters meer naar onze woningen, want daar is meer te halen aan zangvogeltjes.

De heer Weima te Allardsoog meldt meerdere Geelgorzen in zijn tuin. Ook deze soort komt meer in onze tuinen, hoewel nauwelijks in de dorpskern, maar meer buiten het dorp. Deze vogels zijn vermoedelijk broedvogels van de Heide van Allardsoog, waar de soort redelijk veel voorkomt.

Van Hinke Hummel de melding van twee Ransuilen ergens in een conifeer bij de Nije Buorren.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / januari 2019

« terug naar overzicht artikelen