Artikelen

19-02

Natoer Nijs februari 2019

Tja, wat moet je zeggen van dit weertje? Waar het op uit komt weet ik niet, maar of dit type weer goed is voor de natuur, vraag ik mij af. Het is immers nog maar eind februari. Vorig jaar om deze tijd vroor het ’s-nachts nog twaalf graden en was het ook overdag min drie of vier. Feit is dat de natuur op dit moment ongeveer vier weken voor loopt. Dit is te merken aan de plantengroei, vogelzang en dierenleven. Ook aan de terrasjes, maar daarover gaat het hier niet. We zullen zien.

 

Waarnemingen:


Zeearend

Vogels:

Grote Zilverreigers nemen ook in onze omgeving toe. Ze zijn gezien omgeving Nijefeansterwei (drie), Foarwurkerwei (twee) en de Mersken-Beakendyk (twee).

Ook de Zeearend Is hier enkele malen gezien. Zo vloog op 11 februari een onvolwassen vogel over mijn huis in n.o. richting. Ook op 26 februari werd een vogel gemeld over het Mandeveld. Dit was een tweede kalenderjaar vogel (een jong van vorig jaar). De Zeearend is pas het vijfde jaar volwassen en is dan herkenbaar aan de witte staart.

 

Kleine bonte specht

Spechten worden volop waargenomen. Ook zijn er meerdere Kleine Bonte Spechten (foto) gemeld. Een heugelijk feit, omdat ze vorig jaar mondjesmaat werden gemeld. Verder Groene, Zwarte en ook weer Middelste Bonte. Uiteraard ook de Grote Bonte.

Tijdens een eerste inventarisatieronde op de heide van Allardsoog waren zeker drie zingende Boomleeuweriken te horen en daarnaast ook zes Grote Lijsters.

Een paartje Roodborsttapuit was alweer aanwezig op de Duurswouderheide.

Een Ooievaar is weer present op het nest langs de Houtwal.

Toch meldingen van Bosuilen. Zelfs eentje in de kast met twee eieren (cameraval). 

 

Gehakkelde aurelia

Dagvlinders:

Citroenvlinder, Dagpauwoog en Kleine Vos worden alweer hier en daar waargenomen. Ook al meldingen van Atalanta en Gehakkelde Aurelia . Mooi dat ook de Krokussen en andere planten in bloei staan, zodat nectar gehaald kan worden.

 

Gaspeldoorn

Planten:

De Gaspeldoorn staat weer prachtig in bloei in de Duinen .

Het Speenkruid bloeit ook hier en daar al weer.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / februari 2019

« terug naar overzicht artikelen