Artikelen

19-04

Natoer Nijs april 2019

Vorige keer koud en veel regen. Inmiddels is de zeer droge periode weer voorbij en zie de bomen en struiken weer vol in blad. Het kan snel gaan. Waarom weer dit weerpraatje? Wel, omdat de natuur daar altijd op reageert. Vogelaars, Plantenkenners, Bijenhouders, Paddenstoelenonderzoekers, Vlinderaars, allemaal kijken ze altijd naar de weersomstandigheden. Zij weten dan waar op gelet moet worden, waar een kans op is ze te zien en waar ze dan heen moeten om dat te zien. Zo ook de vogeltrek. In deze maand veelal stevige (noord) oosten wind, wat veel stuwing van trekvogels langs de kust geeft. Wij merken daar in ons dorp en omgeving niet veel van, maar een dagje de trek van dichtbij mee te maken is een openbaring. Hieronder straks meer daarover.

Inmiddels zijn er twee wandelingen met de natuurvereniging achter de rug. Ook hiervan een kort verslag. Verder weer diverse leuke waarnemingen.

 

Een dagje vogeltrek bij Lauwersoog: Op 21 april ’s-Morgens even na vijven naar de telpost aan de Kustweg ten noorden van de Marnewaard. Er staan zes mensen paraat om de trekroepjes op te vangen en de vogelsoorten te zien en te tellen. Al meteen enige trek van vinken en graspiepers. We gaan tellen: Tot een uur of twaalf staan we daar, eerst nog knap koud in die gure oostenwind, maar dat merk je niet echt, want de forse trek doet dat snel vergeten. We tellen iets meer dan 9000 graspiepers (een telrecord). 2500 zanglijsters, 800 kramsvogels een paar honderd vinken en liefst 115 Sperwers. Ook veel Gele Kwikstaarten. Relatief weinig zwaluwen (900 boeren lijkt veel, maar haalt bij lange niet de voorgaande jaren….). Ook de eerste Huiszwaluwen, Oeverzwaluwen, Tapuiten, en over zee ook veel steltlopers als Rosse Grutto, Zilverplevier, Regenwulp, Noordse Stern, Visdief en de eerste Zwarte Stern. Ook later roofvogels als Visarend (5), Rode Wouw (2), Zwarte Wouw (3), Smellekens en zowaar een Steppekiekendief. Dit zijn dan de bekende “krenten in de pap”. We horen een langsvliegende Buidelmees, een Roodkeelpieper, een Europese Kanarie, 15 Beflijsters, en zo meer. Het totaal aantal soorten komt op 72. Hiervoor moet je toch normaal gesproken een flinke tocht ondernemen! En dan die nachtegaal, die ons de hele morgen vergezelde met zijn zang, af en toe in de rede gevallen door een Braamsluiper of een Sprinkhaanzanger. Zo’n dag is echt genieten. 

 

Natuurwandelingen:


Op 16 april een rondje Slotplaats. We hadden besloten om de geplande tocht naar het Fochteloërveen uit te stellen tot 7 mei, omdat de schemer nog redelijk vroeg intreedt. Enkele weken later kunnen we beter een avond Fochtelo doen. De tocht in de Slotplaats levert o.a. zingende Fitissen, Tjiftjafs en een roepende Kleine Bonte Specht op. Ook nog een groepje Koperwieken, die nog naar noord(oost) Europa moeten. Verder een jagende Havik. We zien alweer bloeiende planten als Rankende Helmbloem, Stinkende Gouwe, Look-zonder-look (wat een namen!). Er waren liefst 16 deelnemers.

De tocht van 23 april brengt ons bij het Wijnjeterper Schar. Er zijn 12 deelnemers. We starten bij het parkeerplaatsje waar de nu afgesloten Nije Heawei ligt. Meteen in een slootje bloeiende Waterviolieren, een zingende Grasmus (net terug uit Afrika), Zwartkop, Winterkoning, Boompieper, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Putter, Appelvink, Geelgors en een Zwarte Specht. Verder nog een verpieterde Vermiljoenhoutzwam. Een Oranjetipje liet zich mooi fotograferen. De orchideeën moeten nog bloeien, maar het is veel te droog.  

 

Visarend
 

Vogels

Vogels:

Ook boven ons dorp trek van roofvogels. Niet in zulke aantallen als langs de kust, maar toch. Zelf zag ik op 15 april een Visarend, terwijl ook Oene Roelsma later op de dag eentje hoog zag overvliegen. 

 

Rode wouw

Op 20 april een Zwarte Wouw en op 23 april liefst 5 of 6 Rode Wouwen over ons dorp en de Duurswouderheide. 

 

Beflijster

De Beflijster was weer aanwezig op de Heide van Allardsoog (5) en eentje die het enkele dagen volhield bij de volkstuinen (en zich mooi liet fotograferen).

Inmiddels zijn de volgende Afrikagangers weer (gedeeltelijk) teruggekeerd: Bonte Vliegenvanger (“frits” om met Tiny Groustra te spreken, “Frits”komt uit de zang welke de vogel laat horen, een “vrietse, vrietse, vrietse”). Verder: Grasmus, Braamsluiper, Gekraagde Roodstaart, Boompieper, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Fitis, Zwartkop, Fluiter (eentje Allardsoog).

Tijdens een telling op Allardsoog op 23 april liefst 12 Tapuiten, 2 Paapjes en enkele Roodborsttapuiten.

 

Dagvlinders:


Oranje tipje

Oranjetipjes worden alweer in redelijk aantal gezien.Ook een Boomblauwtje.

 

Grote vos

Jouke Bouius liet mij een foto zien, genomen op de volkstuin, waar een overduidelijke Grote Vos op staat. Dit is een echte zeldzaamheid. Ze nemen wel toe in het zuiden van ons land. Later bleek dat Chr. de Vries ook eentje had gezien op de Duurswouderheide. Verder Kleine Vuurvlinder en Bont Zandoogje. Ook het Groentje werd alweer aangetroffen op de Duurswouderheide.

Libellen:

Meerdere Vuurjuffers (vaak de eerste voorjaarslibel), Smaragdlibel en Noordse Witsnuitlibel. Op het Fochteloërveen enkele Maanwaterjuffers (25 april)

 

​Planten:


Salomonszegel

Salomonszegels spruiten uit de grond. Bloeiende Gevlekte Gele Dovenetels, Hondsdraf, Grote Muur, Pinksterbloem, Scherpe Boterbloem, Dotterbloem (enkele natte plekken),

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / april 2019

« terug naar overzicht artikelen