Artikelen

19-05

Natoer Nijs mei 2019

Wat regen heeft de natuur goed gedaan. Je ziet het aan de bomen, zwaar in blad, en ook planten zijn sterk gegroeid. Verder veel jonge vogels. Om de hulpeloze, net uitgevlogen, jonge vogels meer kans te geven zou je de kat in die periode ’s nachts binnen kunnen houden. Veel jongen vliegen namelijk in de vroege ochtend uit. Het is toch jammer als zo’n beestje, roepend om voedsel buiten het vertrouwde nest, met deze roep een kat trekt. Ja, ze gaan zelf naar de kat toe, totaal niet bekend met enig gevaar. Natuurlijk is er nog een legertje andere rovers. Persoonlijk zag ik kortgeleden hoe een Grote Bonte Specht een jonge Pimpelmees uit de nestkast trok en op at…. Bekend is dat Eksters, Kraaien en Gaaien dat doen als ze hun kans schoon zien, maar een specht? Ja dus. Ook ons lieve Eekhoorntje pakt dan zijn kans. Maar als er minder gelegenheid is voor de kat scheelt dat natuurlijk een slok op een borrel. In verband met jonge Reeën is het ook verstandig om de hond vast te houden.

 

Natuurwandelingen: Op 30 april een bezoek buiten onze regio, namelijk de Jilt Dijksheide bij Marum. Hier o.a. enkele Tuinfluiters die net terug waren uit hun overwinteringsgebied in Afrika. Ook waren meerdere Grasmussen aanwezig. Op een plasdras gebiedje daar zagen we meerdere Bosruiters, een Witgatje en enkele Watersnippen en Tureluurs. De eerste twee zijn trekvogels die nog doorvliegen naar de noordelijke toendra’s, waar ze broeden. De andere twee zijn, hoewel afnemend, nog steeds broedvogel in ons land.

Op 7 mei naar Fochteloërveen. We zagen twee Lepelaars, meerdere Gele kwikstaarten, Roodborsttapuiten, drie Blauwborsten, 2 Sprinkhaanzangers, 2 jagende Boomvalken, een paartje Geoorde Fuut, een Paapje en roepende Kraanvogels. Altijd de moeite waard om daar een kijkje te nemen.

 

Waarnemingen:

Vogels:

Het is altijd afwachten hoe het is gegaan met onze vogels die overwinteren in Afrika. Is het daar erg droog geweest, dan heeft dat een negatief effect op het aantal terugkerende vogels. Wat opvalt is dat er m.i. veel minder Boeren-, Huis-, en Gierzwaluwen zijn. Kan zijn dat er nog steeds zwaluwen onderweg zijn. Zoals u weet hebben we een koude periode gehad begin mei met wind uit Noordelijke richtingen. Ook de Fitis is veel minder te horen. Daarentegen hoor ik meer Zwartkoppen en Tuinfluiters. Ook het aantal Grauwe Vliegenvangers lijkt meer. Verder toch meerdere Fluiters in de bossen. Dit is een eerste indruk.

Achter de Freulevijver een moerasgebiedje waar vrijwel elk jaar een of enkele Bosrietzangers en Kleine Karekieten zingen. Zo ook deze maand. Laat er zich nou ook een Sprinkhaanzanger horen en het ziet er goed uit.

Roodborsttapuiten lijken het prima te doen in onze omgeving. In struikjes en ruigte broeden ze. Het is goed dat ruigte en bosjes (bijvoorbeeld langs sloten) blijven staan om deze soort een kans te geven. Niet alleen deze soort, maar ook meerdere zangers vinden hier een plek. 

 

Wielewaal

Een Wielewaal werd gemeld op de Duurswouderheide en enkele Spotvogels in onze direkte omgeving. Twee soorten welke in ons land flink afnemen.

Op 22 mei vloog om half tien ’s-ochtends een roepende Kwartel over mijn huis. Dit is opvallend omdat de soort vrijwel altijd in de ochtend of avondschemer trekt.

Een Paapje zit al enkele weken op de Duurswouderheide.

Zwarte Roodstaarten zijn aanwezig bij meerdere boerenplaatsen in onze omgeving. De zang, een vrij harde ratel, laat zich goed horen.

 

Dagvlinders:


Kleine vuurvlinder

Toch niet erg veel aanwezig. Het Landkaartje is hier en daar gemeld. Ook een Argusvlinder, die de laatste jaren met 90% is afgenomen. Ik kon nog een foto maken van een Aardbeivlinder. Jouke Bouius maakte een foto van de Kleine Vuurvlinder in de volkstuinen.

 

Aardbeivlinder
 

Libellen:


Viervlek

Inmiddels al meerdere soorten. De Viervlek is weer algemeen en ook de Platbuik laat zich af en toe zien. Verder eerste meldingen van de Vroege Glazenmaker. Bij de juffers is o.a. de Watersnuffel en de Azuurwaterjuffer algemeen.

 

Platbuik
 

Planten:

Op goede plekken weer Orchis, Kleine Valeriaan, Kleine- en Grote Ratelaar, Zonnedauw, Heide- en Moeraskartelblad. Natuurlijk meer soorten, maar hier even teveel om op te noemen. Zie hiervoor de onderstaande website.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / mei 2019

« terug naar overzicht artikelen