Artikelen

19-10

Natoer Nijs oktober 2019

Als ik dit schrijf vandaag, eind oktober, prachtig weer na veel regen en harde wind. Typisch herfst. Niet iedereen was blij met zoveel regen, maar de natuur voer er wel bij. De regen was broodnodig. Als ik nu zeg dat er nog steeds (veel) te weinig is gevallen, zal menigeen zich afvragen of de schrijver dezes wel goed bij zijn hoofd is. Maar echt: het grondwater staat nog altijd veel lager dan normaal!

Hieronder een kort overzicht van de honderden soorten paddenstoelen die enorm hebben geprofiteerd van de nattigheid. Verder natuurlijk de vogeltrek, waar altijd wel leuke zaken zijn waar te nemen.

 

Euro Bird Watch 2019


Overzicht van de telling op de Duurswouderheide ten tijde van de EuroBird Watch

Vogels:

Op 4 oktober werd door John Dolstra en ondergetekend weer deelgenomen aan de nationale trektellingen op de uitkijkbult op de Duurswouderheide.

 

Vogels


Vrouwtje Smelleken

Juist tijdens de trektelling de eerste ganzentrek, en deze was meteen aardig fors. “krent in de pap”was Smelleken, een klein valkje uit noord-europa, die meetrekt met de zangvogels (dus met zijn prooi). De soort is in het winterhalfjaar meer te vinden langs de kust en op de kwelders, maar blijft een schaarse gast. Verder zijn er ook meerdere soorten lijsters overgetrokken. Het aantal Kramsvogels en Koperwieken was wat aan de lage kant, mogelijk omdat het in het noorden nog niet erg koud was. Ze komen dus wat later. Het totaal soorten (43) is best prima te noemen. Foto van Smelleken (vrouwtje) is bijgevoegd.

 

Vogels


Klapekster. Jaarlijks aanwezig op de Duurswouderheide en Bakkeveense Duinen

Op de Duurswouderheide werd op 20 oktober weer een Klapekster aangetroffen. De vogel zit er bijna elk winterhalfjaar. (foto bijgevoegd).

 

Waarnemingen


Bruinrode Heidelibel

De Grote Gele Kwikstaart werd door enkele waarnemers, waaronder Oene Roelsma, gemeld in het dorp of langs slootjes in de Slotplaats en buiten het dorp. Dit broertje van onze bekende Witte Kwikstaart (die overigens ook steeds meer overwintert), is te herkennen aan de opvallend lange staart, diep golvende vlucht, wat geel op buik en onderrug en vooral de roep: meer staccato en metaliger dan de Witte. Op oevers van sloten, vijvers etc. heb je kans.

Kepen zijn weinig gezien tot nu toe. De Keep is de noordelijke tegenhanger van onze vink en vooral present in rijke beukennootjesjaren. Deze oogst valt tegen (mogelijk door de uiterst droge zomer).

Een Bladkoninkje werd gemeld uit Wijnjewoude. Dit vogeltje (groenig met twee opvallende vlegelstreepjes en een kenmerkend tweetonig roepje) komt soms in het struikgewas bij onze woningen voor, maar is toch vooral een doortrekker langs de kust.

Verder: de trek is nog niet voorbij! Laten gasten, zoals pestvogel kunnen nog best verschijnen. Let er eens op. Ook de Kleine- , en Wilde zwaan kan nog overtrekken.

Dagvlinders:

Nog wat activiteit van o.a. Dagpauwoog, Kleine Vos, Atalanta, Klein Koolwitje, Kleine Vuurvlinder (foto) en nog enkele soorten. De Dagpauwoog en Kleine Vos overwinteren o.a. in schuurtje, op zolder en tussen o.a. houtstapels.

Libellen:

Nog enkele soorten die in de late herfst nog actief zijn. De Bruinrode- en de Steenrode Heidelibel vliegen op luwe plekjes in de natuurgebieden. Verder is ook de Paardenbijter nog te verwachten, Evenals Pantserjuffers. Dit zal weldra afgelopen zijn, en is het wachten tot het voorjaar. Bijgevoegd een foto van de Bruinrode heidelibel. Naast enkele andere kenmerken is vooral de voorzijde van de kop belangrijk. De bruinrode heeft een niet aflopende “snor” langs het ooggedeelte, terwijl de Steenrode wel een snor heeft. (ezelsbruggetje: Steenrode heeft Snor.)

 

Paddenstoelen


Kleine Trompetzwam

Paddenstoelen:

Op de excursie door onze vereniging op 12 oktober georganiseerd , waren 9 mensen afgekomen. Deze deelnemers hebben op een klein stuk voorin de Slotplaats erg veel soorten

kunnen zien. De regenval is debet aan het verschijnen van de vele paddenstoelen. De vele soorten worden vermeld op de website hieronder velmeld. Latere zoektochten op de Bakkeveensterduinen, het Oude Bos, Allardsoog en Duurswouderheide, leverden vele tientallen soorten op , waaronder ook enkele zeldzame. We zijn content met dit rijke gebied zo dichtbij. Geniet er eens van, ook al weet je de namen niet (weten wij soms ook niet…). Bijgevoegd foto’s van Oorlepelzwam (op dennenkegel) en Kleine Trompetzwam.

 

Oorlepelzwam
 

Einde

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr. 0516-542017.

 
Koert Scholten / oktober 2019

« terug naar overzicht artikelen