Artikelen

19-12

Natoer Nijs december 2019

Geen winter zoals wij ons dat voorstellen, dit jaar. Wel veel nattigheid. Betekent ook niet veel variatie in het natuurgebeuren. Het lijkt erop dat steeds meer vogelsoorten het aandurven om hier maar te blijven. Daarnaast zie je steeds minder echte wintergasten uit het noorden. Te denken valt dan aan vooral eendensoorten als Grote Zaagbek, Nonnetje, Brilduiker, maar ook ganzen en dan vooral Toendrarietgans, die wel eens voor veel hogere aantallen heeft gezorgd. (bron: SOVON). Waar zie je nog de Bonte Kraai. Ik kan mij herinneren dat op de Drentse velden honderden zaten te foerageren…Nu moet je enorm goed zoeken in Oost Groningen en langs de kust, waar nog wel eens een vogel opduikt. Verder ook reigers en dan de Grote Zilverreiger en natuurlijk “onze” Ooievaar, die het ook probeert.

Deze winter ook verbijsterend weinig “invasie”gasten als Pestvogel, Barmsijs, Keep, Kruisbek en ook Kramsvogels. Mogelijk heeft dit een andere oorzaak. Te denken valt aan een goede oogst van zaden en bessen in het noorden en bij ons minder(droogte?). De vogels lijken ook in hun broedgebieden te blijven. Het gaat dan om voedsel en niet direct om kou. We wachten maar even af. Het kan nog best wel een wintertje worden.

 

Zoogdieren

U heeft het natuurlijk al gelezen. Een Wolf vlakbij het dorp! Opgenomen door een camera van Natuurmonumenten. De meningen hierover zijn verdeeld; moeten we hier blij mee zijn? Met deze opmerking laat ik het maar dan. Het zal een zwerver zijn en waarschijnlijk al terug of zich ergens verstoppend. Een zwervende wolf kan in een nacht wel veertig tot vijftig kilometer lopen.

In Drenthe werd een Goudjakhals gezien. Het dier wordt de laatste jaren meermalen in Duitsland opgemerkt, maar nu dus ook hier. Ook deze soort is een heimelijk nachtelijk dier . Hij leeft van kleine zoogdieren en vogels.

 

Vogels


De goed te herkennen Pestvogel

Oene Roelsma meldt mij zojuist dat hij vermoedelijk een overvliegende Pestvogel boven de Kleasterkamp/Boskleane had gehoord en gezien. De roep is kenmerkend, een rinkelend geluidje (nee, geen jingle-bells). Grootte is ongeveer als Spreeuw. Het kan dus zijn dat-ie ergens in het dorp op bessen foerageert. Vooral Gelderse Roos en Kardinaalsmuts is dan favoriet. Graag even melden als u hem waarneemt. 

 

Volwassen Kwak

Houtsnippen zijn nog steeds redelijk vertegenwoordigd. Zij kunnen echter niet tegen strenge vorst omdat ze dan niet met hun lange snavel in de modder kunnen zoeken naar voedsel. Na enkele dagen kun je ze dan verzwakt aantreffen op zeer vreemde plekken. Meld dat dan even! De Fugelhelling kan ze weer wat oplappen.

Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Duurswouderheide, Mandeveld, en omgeving Nijefeansterwei. Het waren een mannetje en een vrouwtje. Beide zag ik samen jagen op de Duurswouderheide op 19 december, terwijl op 21 december er liefst 5 zijn gezien daar. Mogelijk is er een slaapplaats.

Een heuse Kwak vloog over mijn huis richting zuidwest op 1 december. Deze kleine reigersoort is vrij zeldzaam en ik was dan ook zeer content met deze waarneming. Kwakken zitten vaak in de struiken beschut bij plassen. Broeden doet hij amper in ons land. Een foto is bijgevoegd. 

 

Grote Zilverreiger op muizenjacht

Een Ooievaar is vrijwel dagelijks te zien langs de Foarwurkerwei op de weilanden.

Bij de Mersken worden enkele Grote Zilverreigers gemeld.

 

Opvallend is het aantal Waterhoentjes. Liefst twintig telde ik bij de vaart langs de Bult. Ook deze soort is erg vorstgevoelig.

Toch nog Kepen. Op de Heide van Allardsoog, de akkertjes, telde ik zeker 12 vogels op 10 december.

Verder diverse meldingen van Groene Specht, Kleine Bonte en Middelste Bonte Specht, Grote Gele Kwikstaart, mezen en al weer baltsende Boomklevers.

 

Paddenstoelen


Vermiljoenhoutzwam

Vooral diverse soorten houtzwammen zijn er op afgevallen takken en liggende boomstammen te zien. Hier is de Vermiljoenhoutzwam een opvallende roodoranje soort. Verder vooral Gele Korstzwam, Spekzwoerdzwam, meerdere soorten trilzwammen, Paarse Eikenschorszwam, Roodporiehoutzwam etc. Let er maar eens op. 

 

Gele Korstzwam
 

Gele Trilzwam
 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr. 542017.

 
Koert Scholten / december 2019

« terug naar overzicht artikelen