Artikelen

20-04

Het lijkt erop dat toch vrij veel mensen er op uit gaan. Een bos- of heidewandeling is dan een goed idee. Zorg er wel voor dat je je aan de regels m.b.t. corona houdt en volg de aanwijzingen die de natuurorganisaties en gemeente bij alle gebieden hebben opgehangen. In verband met inventarisatietellingen broedvogels in de omringende gebieden ben ik zelf zeer vroeg op pad en kom ik nauwelijks iemand tegen….Doordat er toch wel mensen op pad zijn, komen er veel waarnemingen binnen. Ik kan door de veelheid van waarnemingen onmogelijk op ieders waarneming ingaan. Uiteraard dank voor het melden en genieten van de natuur. Hieronder een greep uit de meldingen.

 

Vogels

Op de Duurswouderheide is een wandelpad afgesloten ivm. Kraanvogels. Ze zijn door meerdere waarnemers gemeld. Na de zomer zal ik hier verder op ingaan. Houdt u zich a.u.b. aan de regels en ga niet toch het pad over.

Inmiddels al op veel plekken Boerenzwaluwen. Vooral tijdens de warme dagen in april zijn er veel teruggekeerd. Daarnaast zijn ook veel zangers terug, zoals Braamsluiper, Zwartkop, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Boompieper, Fitis en ook enkele Fluiters tijdens inventarisaties op de Slotplaats.

Een gezenderde Rode Wouwis enige tijd in onze omgeving gezien op diverse plekken. Via GPS was zijn vlieggedrag goed te volgen.

 

Beflijster. Foto Koert Scholten

Langs de Nijefeansterwei op 23 april nog een grote groep Kramsvogels. Deze zullen weldra richting noord vertrekken, om daar te gaan broeden. In die groep ook een Beflijster.

 

​Vlinders


Oranjetipje. Foto Koert Scholten

Een melding van Anja Kerkhof, lid van “Flinterwille”’ de werkgroep vlinders in Friesland, behelste de waarnemingen van enkele Oranjetipjesen Citroenvlindersen Bont Zandoogjeop het nieuwe gebied naast de Slotplaats. Het gebied is vrij nat en er groeien behoorlijk wat Pinksterbloemen, waar Oranjetipjes op af komen. Loop niet het gebied in, want ook een paartje Dodaars(Klein Fuutje) is daar naar toe getrokken.

Verder meldingen van Bont Zandoogje, Boomblauwtje en Groentje. Het kleine Groentje werd gemeld op de Merskenheide en de Duurswouderheide. 

 

Planten


Daslook. Foto Koert Scholten

Daslook groeit, al of niet verwilderd op meerdere plekken. Daarnaast veel bloeiende planten, neem maar even een kijkje op de website. Het is te veel om op te noemen. Wel worden enkele gebieden geinventariseerd, wat soms wel leuke soorten oplevert.

 

Reptielen


Levendbarende hagedis.

Levendbarende Hagedissen zijn op meerdere plekken gezien. Adders zijn eveneens gezien.

Let ook eens op Salamanders.Het gaat dan meestal om de Kleine Watersalamander. Vaak in poeltjes en sloten, voorzover niet al opgedroogd.

 
Koert Scholten / april 2020

« terug naar overzicht artikelen