Artikelen

20-05

Het aantal gemelde waarnemingen is door de Corona perikelen niet afgenomen, maar zelfs behoorlijk toegenomen. Verstandig is het om in beweging te blijven. Dat kan door een (bos)wandeling in onze of nabije omgeving te maken. Tijdens die wandeling is er voor de oplettende wandelaar veel te zien en te horen. Het gaat dan om vogels, planten, insecten, zoogdieren, reptielen en kikkers enz. Hieronder een greep uit de vele waarnemingen. Iedereen die de moeite heeft genomen de meldingen door te sturen, worden hartelijk bedankt.

 

Waarnemingen

Het aantal gemelde waarnemingen is door de Corona perikelen niet afgenomen, maar zelfs behoorlijk toegenomen. Verstandig is het om in beweging te blijven. Dat kan door een (bos)wandeling in onze of nabije omgeving te maken. Tijdens die wandeling is er voor de oplettende wandelaar veel te zien en te horen. Het gaat dan om vogels, planten, insecten, zoogdieren, reptielen en kikkers enz. Hieronder een greep uit de vele waarnemingen. Iedereen die de moeite heeft genomen de meldingen door te sturen, worden hartelijk bedankt.

 

Dirry Rietveld meldde mij dat ze zich zorgen maakt over het aantal Huiszwaluwen. Klopt wat mij betreft. Ik zie bij langdurig posten regelmatig slechts 4 vogels, dat zou dus slechts twee broedgevallen kunnen betekenen. Ik wil daarbij meteen ook de Gierzwaluwmelden, waarvan ik slechts enkele meldingen (van maximaal 2 vogels) heb gekregen. We willen toch niet dat de beide soorten uit ons dorp verdwijnen? We kunnen de broedpogingen stimuleren door het bieden van nestgelegenheid. In de “handel” en bij vogelbescherming zijn kasten te koop. Overigens heb ik zelf een Huiszwaluwnest aangebracht die dankbaar in gebruik is genomen door een Huismus…. 

 

Tijdens een broedvogeltelling in de Bakkeveenster Duinen op 15 mei, ’s-morgens erg vroeg (05:15 uur) hoorde ik kort een Nachtzwaluwzingen (ratelen). Daarna was het stil en heb hem niet meer gehoord daarna. Mogelijk een doortrekker, maar toch….De soort is in onze omgeving ooit gemeld op Allardsoog (juni 2007) en een dag verbleef er eentje achter de volkstuinen (10 mei 1990). De soort is wel bekend uit het (droge) heidegebied bij Appelscha en verder op de Drentse heidevelden.

 

Jonge Bosuil

Een jonge (kennelijk net uit het nest) Bosuil werd aangetroffen door mw. Smid in de omgeving van de Poiesz. Zij heeft het dier gemeld bij de Dierenambulance en deze heeft hem naar de Fûgelhelling gebracht. In dit geval een goede actie. Normaal gesproken zou zo’n jonge vogel wel in de gaten worden gehouden door een van de ouders, maar gezien de locatie is dit de beste oplossing, aangezien er veel gevaar voor het leven van deze vogel is. (katten, Honden, verkeer enz.). Zodra hersteld, zal de vogel in onze omgeving worden uitgezet.

 

In een uilenkast nabij het dorp, die jaarlijks wordt bezocht door de bosuil, is dit jaar een eerste broedsel met vijf eieren mislukt en verlaten. Drie eieren weg, twee geschonden. De uil werd daarna steeds gehoord, ’s nachts en overdag, hij en/of zij bleef maar roepen. Toen werd het weer stil. Er zat toch weer een broedende bosuil op drie nieuwe eieren te broeden! Inmiddels zijn alle drie uitgekomen, drie jonge uiltjes.

 

Reptielen

Adders zijn door meerdere wandelaars gemeld, vooral op de Duurswouderheide en de bakkeveenster Duinen. Ze liggen vaak te zonnen. Laat ze gewoon met rust of verleg ze wat ivm. Honden, fietsen enz. Doe dat niet met je blte handen, maar pak bij een stok oid.

Levendbarende Hagedissen werden gemeld vanuit de Duurswouderheide, Allardsoog, Bakkeveenster Duinen en de Slotplaats.

 

Dagvlinders:


Groentje. Foto Koert Scholten.

Het Groentje werd door diverse mensen gemeld. Dit prachtige kleine vlindertje wordt vooral gezien op open heidegebied met verspreide boompjes, zoals Duurswouderheide en Merskenheide. Het vlindertje heeft maar een korte verblijfsperiode. Voor de zomer zijn ze alle uitgevlogen, net als het Oranjetipje, dat ook veel werd gemeld.

 

Viervlek


Viervlek. Foto Koert Scholten
 

Libellen:


Platbuik. Foto Koert Scholten.

Diverse soorten zijn alweer gemeld, zoals de Vuurjuffer(vaak de eerste libel(juffer) die je ziet in het voorjaar. Dan de Noordelijke Witsnuitlibel, Viervlek, Platbuik, Glassnijder, Smaragdlibel, Azuurwaterjuffer, Variabele Waterjuffer en op 19 mei een Vroege Glazenmaker.

 

 

Nachtvlinders:

Veel rupsen van allerlei soorten spanners. Diverse mensen denken dat het gaat om de Eikenprocessierups, dat is meestal niet het geval. Nog even een opmerking. Er worden hier en daat kleefbanden om de stam van bomen aangebracht. Dat is geen goed idee en sterk af te raden. Veel andere insecten vinden daarop de dood. Zelfs is er een melding (in het land) van een vastgeplakte specht en boomkruiper….Ik bedoel maar.

 

Planten:

Te veel om op te noemen!! Er wordt momenteel door meerdere mensen inventarisatie gedaan. Bekend is dat onze omgeving zeer gevarieerd is en daardoor ook de flora interessant is. Hopelijk in het najaar wat weer hierover. Voor de vele meldingen verwijs ik naar de onderstaande website.

Tip:De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / mei 2020

« terug naar overzicht artikelen