Artikelen

20-08


Kruisbek. Foto Koert Scholten

Na een aantal zeer warme dagen, waarbij weinig activiteit onder vogels (en mensen) werd waargenomen, zijn we nu aangeland in wat “beter” nazomerweer. Er is in ieder geval meer activiteit. Ook is de najaarstrek begonnen. Te merken is o.a. dat de Gierzwaluwal is vertrokken. Ook zijn er veel meldingen op de trektelposten van zuidwaarts vliegende Huis-, Boeren-, en Oeverzwaluwen. Minder opvallend is het aantal ringvangsten van o.a. Kleine Karekiet, Grasmussen, Fitissen en andere zangers. Ook de Koekoeklijkt al vertrokken. Verder weinig terugkeer of doortrek, of het moeten wat Sijsjes en Kruisbekken zijn. De Kruisbek broedt in Scandinavie al in januari en februari en trekt al in juni zuidwaarts. Hieronder een opgave van meldingen van de kruisbek in onze omgeving. Let verder op nachtvlinders en libellen, die in grote getale nu aanwezig zijn. Over de nachtvlinders binnenkort wat meer informatie.

 

Waarnemingen: vogels

Nog steeds zwerven er twee Kraanvogelsrond in onze omgeving. Ze zijn veelal te zien op de Duurswouderheide en wel op de meest noordwestelijk plas, genaamd Duursma’s dobbe. Baltsgedrag (het dansen) is ook waargenomen. Tot een serieus broedgeval is het niet gekomen. We wachten af. Toch lijkt de Duurswouderheide niet een ideaal gebied, omdat het terrein te klein lijkt en teveel verstoringsgevoelig.

Kruisbek: Op 15 mei vloog een expl. over ons dorp (kan ook een broedgeval zijn geweest.) 27 mei: 7 overvl. Slotplaats. Steeds 1 vogel overvl. Op 8 juni en 20 juni, Slotplaats. 23 juni: 4 vogels Bakk. Duinen (in spar). 26 juni: meerdere meldingen Slotplaats en Duurswouderheide. 15 juli: 2 vogels in Slotsingel. 7 aug. 1 vogel Bakk.duinen. 11 aug: 1 vogel overvl. Bakkeveen. Nadien geen meldingen. Het zou dus kunnen dat de vogels verder zijn getrokken. Meldingen graag welkom.

 

vogels (vervolg)

Ransuilenzijn aanwezig op zeker drie plekken in ons dorp. Jongen (met de roep) zijn ook te horen. Dit is heuglijk nieuws. Het kan zijn dat de soort meer verschijnt omdat de Bosuilminder aanwezig is. De grotere Bosuil is bepalender dan de Ransuil. Wel is er een melding van drie uitgevlogen (en geringde) Bosuilen.

Een Kleine Barmsijs liet zich kort zien in een Es aan de Boskleane/Kleasterkamp. Voorzover mij bekend is er geen broedgeval van de zeldzame broedvogel in onze omgeving. Het vogeltje broedt vooral in sparren/dennenbossen. In 2018 werd een zingende vogel gezien in de Bakkeveenster Duinen. Vroeger was de soort wat algemener. 

 

Vlinders


Kolibrievlinder. Foto Koert Scholten

Enkele meldingen van de Kolibrievlinder. Deze nachtvlinder, familie Pijlstaarten, is af en toe in de tuin te zien, vooral op Vlinderstruik.

 

Een melding van de Olifantsrups, de rupsfase van het Groot Avondrood(foto van rups en vlinder bijgevoegd) werd gevonden door kinderen aan de greate kamp en werd op de site vermeld van Bakkeveen. De rups komt meer voor dan we denken. Kan wel 10 cm. lengte bereiken en ziet er gevaarlijk uit vanwege twee grote oogachtige vlekken. Deze rups is op zoek geweest naar een plek om te verpoppen, waarna in het voorjaar de vlinder verschijnt.

 

Vlinders (vervolg)


Groot Avondrood

Volgende fase: de nachtvlinder zoals deze in het voorjaar verschijnt. Het is een opvallend grote vlinder met schitterende kleuren. 

 

Libellen:

Een Zuidelijke Glazenmakerwerd gemeld in de Bakkeveenster duinen. Deze soort lijkt evenals meer insecten (vlinders en libellen) de weg naar het noorden te hebben ontdekt. Een zeldzame soort.

 

Planten:


Beenbreek. Foto Koert Scholten

Toch nog meldingen van een aantal zeldzame soorten. Te noemen o.a. Grondster, Rode Dophei, Klokjesgentiaan, Beenbreek, Kruipbrem, Hartgespan etc. Meer planten op de ondervermelde website.

 

Tip

Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl.

 
Koert Scholten / augustus 2020

« terug naar overzicht artikelen