Artikelen

20-09

Duidelijk te merken dat de herfst is aangebroken. Ochtendmist en druilirig weer. Ik kan dus rustig even wat schrijven….Gisteren, 27 september, de eerste Kepen overvliegend. De vogeltrek is al begonnen. Eigenlijk al eind juli, als de steltlopers, zoals Grutto, Kievit, Goudplevier, Ruiters en Strandlopers, al langzamerhand richting zuid trekken. Dat gaat in het najaar wat rustiger dan het voorjaar. Reden is dat de mannetjes in het voorjaar moeten zorgen voor een geschikte broedplek en of een vrouwtje moeten zoeken. Dat moet snel gebeuren, want wie een plek bezet zit safe. In het najaar is die drang er niet en kunnen de vogels zich “opvetten” om de lange reis naar het zuiden te doen. Je ziet dan op geschikte plekken veel steltlopers, bijgaande roofvogels, eenden (nog in ruikleed, het zgn. eclipskleed), meeuwen, zwaluwen en ook alweer diverse soorten zangvogels. Eind oktober, begin november is die trek ten einde, hoewel de laatste jaren het zwerfgedrag wel toeneemt. (Het wordt nauwelijks een echte winter meer). Gebeurt dat wel, dan zie je grote groepen ganzen, eenden, kieviten, wulpen etc. in razend tempo richting zuid trekken, de zgn. vorstrushes. Voor de lezer, let eens op de veranderende weersomstandigheden en het (vogel)gedrag. Daarnaast kan ook langzamerhand weer gezorgd worden voor de “kleintjes”, die naar de bewoonde wereld trekken op zoek naar voedsel. Natuurlijk is er meer te zien, zoals paddenstoelen, die in het najaar weer massaal groeien (het moet dan wel nattig zijn). Hierover straks iets meer.

 

Ransuil


Ransuil in een boomkruin. Foto Koert Scholten

Een Ransuil werd gefotografeerd in de ochtend door Hermien Noordman op de heide van Allardsoog. Ook riepen begin september (zeker twee) jonge Ransuilen in eiken vooraan de Foarwurkerwei. Bekend is dat er broedgevallen in het dorp of in de direkte omgeving zijn geweest. Dit is heuglijk nieuws. De Ransuil gaat landelijk niet zo heel best. Misschien een reactie op de minder algemene Bosuil het laatste jaar. (zie het vorige natoernijs).

 

Zwaluwen


Huiszwaluw. Tot Koert Scholten

Een groep van 7 Huiszwaluwencirkelde enige tijd boven de Slotsingel op 26 september. Ze vloegen laag vanwege naderende regen, waardoor ook insecten lager gaan vliegen. Deze vogels zijn trekkers, die op reis zijn richting zuid. Ze blijven soms wat hangen op plekken waar voedsel is. Overigens lijkt ook de Huiszwaluw in aantal en broedgevallen te verminderen. In ons dorp vast niet meer dan 10 nesten…(of heb ik wat gemist?). U kunt deze soort wat stimuleren door het ophangen van speciale zwaluwnesten. In een dierenspeciaalzaak of bij vogelbescherming wel te koop. Dit gaat overigens ook op voor de Gierzwaluw, die eveneens moeite heeft met het vinden van een geschikte broedplek. Onze huizen worden steeds moderner, geïsoleerder en moeilijker voor Gierzwaluwen (en vleermuizen) om ergens een gaatje te vinden waar zij kunnen broeden.

 

Paddenstoelen


Roze Spijkerzwam. Foto Koert Scholten

Paddenstoelen:

Langs de vaart weer de nodige boleten, zoals Eekhoorntjesbrood, soms flinke exemplaren, maar ook de Groene Knolamaniet (zeer vergiftig). Meer Boleten, als Holsteelboleet, Koeienboleet, Berkenboleet, Kastanjeboleet etc. staan ook op geschikte terreintjes, zoals bermen met loofbomen, grasvelden enz. Sommigen zijn goed herkenbaar, maar toch vaak lastig om te determineren. Tiny Groustra meldde op 27 september een Roze Spijkerzwamin de Slotplaats. Deze soort parasiteert op Koeienboleet. Nog een parasiet is de Kostgangerboleet die parasiteert op (Gele) Aardappelbovist. Zoek dus deze soort op de bovisten. Dit is maar een zeer kleine greep uit de vele soorten die eigenlijk vlakbij ons dorp voorkomen.

 

Tot slot

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / september 2020

« terug naar overzicht artikelen