Artikelen

20-11

November: een wat saaie maand. De vogeltrek is voorbij, de planten sterven af en ook de volle glorie van paddenstoelen is tanende. Saai? Nee, eigenlijk toch nooit. Altijd wel wat leuks te zien in de natuur. Natuurlijk niet zoals het voorjaars- en najaarsgeweld, maar toch…

Voor de geïnteresseerde wandelaar: Paddenstoelen, vooral in de vorm van Houtzwammen, Schorszwammen op dood hout, is er nu weer best het e.e.a te zien. Hierbij enkele foto’s. Wat minder opvalt, maar toch erg mooi en decoratief, zijn de Mossen en Korstmossen. Ook hiervan enkele foto’s. Het kost mij met bepaalde soorten toch moeite om ze op naam te brengen. Heb je dat eenmaal, dan kom je de fraaiste namen tegen. Een wereld die niet de meeste interesse heeft voor de natuurmens, maar ten onrechte, als je kijkt (met een loep is dat het beste) naar al die prachtige vormen. En …niet moeilijk te vinden. Ze kom ik in mijn eigen tuin al op zeker dertig soorten, maar er zijn ongetwijfeld meer. Op de ondervermelde site de waarnemingen hiervan met foto.

 

Vogels


Kleine Rietgans. Foto Koert Scholten

Een Dwerggans vloog mee met een groep Grauwe Ganzen over mijn huis op 8 november. De gans viel mij direkt op door de zeer korte hals en het kleine formaat. Dit gansje trekt door in zeer klein aantal. Overwintering in ons land is in de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden, maar de laatste jaren ook bij Schoorl. De aantallen halen ongeveer 50 tot 60 vogels.

Nog een niet algemene gans is de Kleine Rietgans. Sjouke Scholten meldde 7 exemplaren langs de Nijefeansterwei tuusen Toendrarietganzen, Kolganzen en Grauwe Ganzen. De laatste jaren is dit gebied aardig in trek bij ganzen.

 

Vogels (vervolg)

Meerdere meldingen van Houtsnip. De soort is overwinteraar en doortrekker. De aantallen nemen pas eind oktober toe. Let op dat bruine beest ter grootte van een kleine duif, die met veel misbaar vlak voor je voeten opvliegt en er snel vandoor gaat.

Ook meerdere meldingen van IJsvogels en Grote Gele kwikstaarten. Hier en daar is ook nog een Witte kwikstaart aanwezig. De laatste soort is in toenemende mate wintergast. 

 

Gele Trilzwam. Foto Koert Scholten

Zoals gemeld alweer meerdere Hout- en Korstzwammen. Dood hout leeft, is het slogan. Let maar eens op dood hout, takken en houtstapels. Een behoorlijke variëteit van zwammen, als Gele Korstzwam, Paarse Dennenzwam, diverse soorten Trilzwammen (foto van de gele is bijgevoegd), Spekzwoerdzwam, Kogelzwammen, Roodporiehoutzwam, Tonderzwammen, Biefstukzwam, Zwavelzwam, Doolhofzwam, Geweizwammetjes en Koraalzwammetjes enz.

 

Kleverige koraalzwam. Foto Koert Scholten

Koraalzwam. 

 

Nachtvlinders:


Kleine Wintervlinder. Foto Koert Scholten

Vooral de Grote- en de Kleine Wintervlinderzijn actief. Het zijn de mannetjes die een vrouwtje zoeken. Deze vrouwtjes vliegen niet, maar wachten op boomstammen om te paren. Langs een weg met bomen zie je tientallen mannetjes vliegen.

 

Planten:

Let ook eens op nog bloeiende planten. Het lijken er ieder jaar meer te zijn. Een korte greep van de soorten die ik zag bloeien: Dagkoekoeksbloem, Scherpe Boterbloem, Behaard- en Kaal Knopkruid, Biggenkruid, Klein Streepzaad, Watertorkruid, Paarse Dovenetel, Witte Dovenetel, Duizendblad, Rankende Helmbloem, Zwarte Nachtschade, Muizenoor, Roze Winterpostelein. Er zijn ongetwijfeld meer bloeiende soorten te zien.

 

Tot slot

Rest mij om iedere lezer een mooi 2021 te wensen. Hopelijk met betere mogelijkheden dan dit jaar.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl

 
Koert Scholten / november 2020

« terug naar overzicht artikelen