Artikelen

21-03

Koud voorjaar

Het Voorjaar wil tot op heden (23 maart) niet erg vlotten. Wind uit noordelijke richting is hier debet aan. Betekent dat we nog even moeten wachten op de terugkeer van veel voorjaarsgasten. Weliswaar heb ik al een aantal Tjiftjafs horen zingen (zeer melodieus “tjif-tjef-tjif-tjef” (niet vergeten). Ook Witte Kwikstaarten zijn hier en daar terug. Tot op heden nog geen Zwartkop (ook een van de vroege terugkomers). Maar goed, er is wel veel zang van onze standvogels, zoals Zanglijster, Roodborst, Winterkoning, Heggenmus, Vink en ook hier en daar Groenling. Bosuilen laten het wat afweten, mogelijk zou predatie hier aan de orde kunnen zijn. Ik denk dan dat marters de boosdoeners zijn. Bekend is dat zij nesten van holenbroeders prederen.

 

Roodborsttapuit

Dit jaar wordt het gebied Mandeleijen (ten westen van ons dorp, naast het fietspad naar Foarwurk) geteld voor het Fryske Gea. Tot op heden een zingende Roodborsttapuit. Het gebied zal drastisch worden aangepakt, vandaar nu een zgn. nulmeting. Nul is het inderdaad, op de Roodborsttapuit na dan. Ben benieuwd wat het de komende jaren gaat worden.

 

Groene Specht. Foto Koert Scholten

Verder tel ik weer Allardsoog. Het is daar genieten van de zang van Boomleeuwerik, Grote Lijster, Geelgors en meerdere Roodborsttapuiten. Ook laat de Groene Specht zijn zgn. “duivelslach” horen. Aan het eind van het broedseizoen zal ik een kort overzicht schrijven.

 

Merel met witte vlekken


Merel met witte vlekken. Foto Afke Okkema

Verder stuurde Afke Okkema een foto van een wat witvlekkerige merel. Op de foto wat witte pigmentvlekken, die vermoedelijk zijn ontstaan door beschadigingen of pigmentgebrek.

 

Leucistische Fuut


leucistische Fuut. Foto Koert Scholten

Er worden meer vogels gezien met deze pigmentvlekken, zoals Huismus, Spreeuw en Kraaien. Soms zie je geheel albinistische (witte) vogels of leucistische vogels. Een melding van een leucistische Fuut die mij werd gemeld door Oene Roelsma op industrieterrein Azeven te Drachten. De vogel een dag later bezocht en gefotografeerd.

 

Diverse meldingen

*Ruurd Weima, Mjumsterwei, meldt een paartje Grote Bonte Specht op de voederplaats. Ook veel Huismussen en Vinken, maar weinig Geelgorzen tov de vorige winter.

*Laura Teeuwen meldt een roepende Zwarte Specht langs de Mjumsterwei. Tevens ook een Groene Specht. De Zwarte Specht zit nog met zeker drie broedparen in onze omgeving.

*Oene Roelsma meldt op 21 maart een overvliegende Slechtvalk over het dorp.

*Twee Blauwe Kiekendieven (man en vrouw) laten zich af en toe zien op of om de Duurswouderheide. 

 

Waar zijn de Ringmussen en de Appelvinken gebleven?

*Is het u opgevallen hoe weinig Ringmussen er zijn? Bekend is dat de soort drastisch is achteruitgegaan in ons land. De oorzaak zou een virus kunnen zijn of toch veranderde leefomstandigheden.

*Verder wordt ook Appelvink niet veel gemeld. Let er eens op en meld het dan even.

Volgende keer wat meer over planten, vlinders etc. (Er zijn er nog maar weinig).

 

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / maart 2021

« terug naar overzicht artikelen