Artikelen

21-04

Lezers vragen mij wel eens waarom ik vaak begin met een 'weerpraatje'. Nou, dat is vlot uitgelegd. De natuur, vogels, planten, vlinders, paddenstoelen hebben alles met de weers- omstandigheden te maken. Een koud voorjaar, zoals nu, betekent een trager op gang komende natuur. Planten die minder snel bloeien, vogels die wat later terugkeren. Natuurlijk, het gaat wel door, maar wat langzamer. Trekwaarnemers zagen diverse groepjes trekvogels weer zuidwaarts vliegen. Die straffe Noordenwind zal daar debet aan zijn. Maar goed, hieronder toch flink wat terugmeldingen van zomergasten en trekvogels op doorreis naar het noord(oost)en. Na een aantal dagen met andere zaken bezig te zijn geweest, merk ik dat ook de planten toch wel de grond uit 'broezen'.

Waarnemingen:

Veel waarnemingen, dus daar begin ik mee.

Vogels:

* Ons lid Martin Manson, stuurde enkele foto's van een drietal Beflijsters, die in de omgeving van zijn woning enige tijd verbleven. Verder zag ik zelf Beflijsters op de heide van Allardsoog. Er waren ook meldingen elders op de Duurswouderheide.

 

foto Martin Manson Beflijster

Er waren ook meldingen elders op de Duurswouderheide.

*Terugkerende en overvliegende Boerenzwaluwen werden al behoorlijk gemeld, Ook enkele Huiszwaluwen zaten er bij.

*De eerste Gierzwaluw in de namiddag van 21 april in noordoostelijke richting over de Kleasterkamp.

*Een Visarend vloog op 18 april over ons dorp richting noord. Een tweede Visarend werd later gemeld door Siep Luinenburg op de Duurswouderheide.

*Een Draaihals vloog op 22 april van een gazon bij de camping Waldsang. Helaas bleef hij daarna onvindbaar.

*Twee Kleine Plevieren foerageerden bij de nieuwe plas achter de Stripe op 19 april.

*Inmiddels al diverse meldingen van Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Fitis, Zwarte Roodstaart, Zwartkop en Boompieper.

*Een zingende Grasmus was al weer aanwezig op de Merskenheide op 24 april.

*Oene Roelsma meldde op 11 april een groep van 25 Kruisbekken bij de Duurswouderheide. De grootste groep tot nu toe dit winterhalfjaar.

*Jannie Tjassing meldt roepende Ransuilen bij haar woning.

*Toch jonge Bosuilen (drie) in onze omgeving. Terwille van de rust geen verdere locatie.

*Een overvliegende Kwak werd in de nacht van 20 op 21 april roepend gemeld over Wijnjewoude. Dit reigertje is een typische nachttrekker. De roep is dan kenmerkend (moet je de roep wel kennen...). Ook boven ons dorp werden tot op heden twee tot drie keer Kwakken gemeld die in de nacht overtrokken.

*Nachtelijke geluidswaarnemingen kunnen best wel leuke waarnemingen opleveren. Vooral een zwoele avond/nacht levert vaak veel waarnemingen op, zoals Oeverloper, Bosruiter, Witgat, Regenwulp, Kwartel maar ook zangers, zoals Koperwiek, Beflijster, Zanglijster en met heel veel geluk bijvoorbeeld Ortolaan. Kennis van de trekgeluidjes is dan wel een vereiste. Tegenwoordig zijn er waarnemers die de hele nacht opnameapparatuur hebben opgesteld.

*We wachten nog op meldingen van Braamsluiper, Tuinfluiter, Fluiter, Nachtegaal, Spotvogel, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Sprinkhaanzanger, Zomertortel..., Wielewaal, Koekoek en terugkeer in ons dorp van Huis- en Gierzwaluw. 

 Planten:

Speenkruid bloeit momenteel massaal. Ook de eerste Pinksterbloemen. Salomonszegels 'broezen' de grond uit o.a. langs de Slotsingel. Verder zijn Hondsdraf, Paarse Dovenetel, de prachtige Sleedoorn (foto), Bosanemoon (enkele vindplekjes), Paardenbloem, enkele soorten Ereprijs alweer in bloei. Er zullen nu weldra meerdere volgen.

 

Pinksterbloem
 

Sleedoorn

Dagvlinders:

Erg leuk is altijd het eerste Oranjetipje. Dit uitgesproken in het voorjaar vliegende vlindertje is aanwezig, zodra de eerste Pinsterbloemen bloeien.

Verder alweer meldingen van Bont Zandoogje, Boomblauwtje, Kleine Vuurvlinder en al eerder ook Citroenvlinder, Gehakkelde Aurelia, Kleine Vos, Dagpauwoog, Koolwitjes. Let eens op dat Kleine Koolwitje, er worden landelijk steeds meer Scheefbloemwitjes gemeld. Voor determinatie, kijk even op de website of google even. Belangrijk is het zwart op de vleugelrand. Ik voeg even een foto bij (vergelijk deze dan even met Klein Koolwitje).

 

Gehakkelde Aurelia
 

Scheefbloemwitje

Zoogdieren:

Een Boommarter kwam wel zeer wreed aan zijn einde.
Korrie Luinenburg zag zijn staart wapperen in de wind, het beest hangend uit een spechtenhol. De marter is klem komen te zitten en kon er niet meer uit komen. Het kostte Oene en Sjirk erg veel moeite om het dier uiteindelijk uit het hol te krijgen. Of de volwassen specht op tijd uit het hol is gevlogen, is niet bekend. 

 

Boommarter

Insecten:

Grijze Zandbijen zijn aanwezig op zandige paden op heide en duinen. Hier zijn ook andere soorten zandbijen te vinden, zoals Zwartbronzen Zwart-rosse zandbij. Ook andere wilde bijensoorten worden al gemeld, zoals: Grote Bloedbij, Roodharige Wespbij en Vosje. De eerste Meikevers zijn alweer gezien, let ook op de diverse soorten Lieveheersbeestjes. Libellen zijn nog nauwelijks aanwezig. Wel meldingen van Bruine en Noordse Winterjuffers. Deze zijn lastig te vinden. Verder natuurlijk alweer diverse soorten Hommels en Zweefvliegen.

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies optie 'links' en dan waarnemingen in Bakkeveen. Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten:
Het liefst per e.mail : . / Tel nr. (0516) 542017.

 
Koert Scholten / april 2021

« terug naar overzicht artikelen