Artikelen

22-02

Natoer Nijs februari 2022

Februari bracht qua winter niet wat normaal is. Ik denk dan aan ijs en sneeuw. Integendeel, Vooral de laatste dagen in deze maand zijn compleet lente-achtig. Dat geeft veel activiteit in het vogelleven. Ook de planten schieten de grond uit. Het eerste gras wordt gemaaid. Hieronder meerdere meldingen die een indicatie geven over de lente-achtige omstandigheden. Mijn eerste broedvogel-inventarisatie op Allardsoog leverde al weer veel territoria-achtig gedrag op. Denk dan aan zang en baltsgedrag van vogels. Tijdens zo-n ronde heb ik uiteraard ook aandacht voor al het andere. De eerste dagvlinders fladderen ook al weer.

Waarnemingen:

Vogels:

*Dirry Rietveld meldde mij dat haar echtgenoot Rino op 22 februari de eerste Boomleeuwerik heeft horen zingen op Allardsoog. Tijdens mijn inventarisatie op 25 februari zongen er reeds vijf, waarbij 2 paartjes ook al baltsgedrag vertoonden. Luister eens naar deze prachtige zang..

 

Boomleeuwerik
 

*Ook de Geelgors is alweer actief aan het zingen op Allardsoog. Meerdere vogels.

 

Geelgors
 

*De Grote Lijster met zijn onstuimige en snelle luide zang is op meerdere plekken actief.

*Spechten zijn al vanaf begin februari erg actief. De talrijkste is natuurlijk de Grote Bonte, maar ook De Kleine Bonte (twee op Allardsoog), de Groene (meerdere plekken waar de zgn. duivelslach hoorbaar is). Ook de Zwarte is weer druk bezig en zelfs onze nieuwkomer, de Middelste Bonte is weer te horen op de bekende plek(ken).

* Aandacht voor opvallende waarnemingen: Een Bokje (een snipje kleiner dan de watersnip met kortere snavel en bij opvliegen (vlak onder je voeten) snel weer dalend, vloog op 26 februari weg uit een nat stukje heide op Allardsoog.

 

Bokje
 

*Ook de Zanglijster laat zijn luide zang weer horen op meerdere plekken.

*En wie het nog niet heeft gezien: Ook een paartje Ooievaar heeft zijn nest weer bezet tegenover de Slotplaats.

Het wachten is nu op terugkeer van onze vroege zangvogels, zoals Tjiftjaf, Zwartkop, Fitis.
Een melding van een roepende Koekoek, werd na controle afgedaan met een roepende (baltsroep) van de Holenduif.
Voor terugkeer van de Koekoek is half april een betere tijd. Als het zachte weer wat aanhoudt, kunnen er overigens wel eens diverse records qua vroege terugkeer sneuvelen. Denk hierbij aan o.a. aan Boerenzwaluw, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit. De laatste twee neigen ook steeds meer naar overwintering in ons land.

Planten:

Het is de komende maand zeer gunstig om eens een stinzentuin te bezoeken. Helaas moet je dan wel een stukje rijden, maar je wordt vorstelijk beloond met bloeiende stinzenplanten als Lenteklokje, Boerenkrokus, Bonte Krokus, Winterakoniet, Daslook enz. enz. Zoek maar even op de website Stinzenplanten in Friesland. Hiervan zijn ook gidsen te koop met aanwijzingen waar je naar toe moet en tevens welke tijd het beste is om bepaalde soorten te zien.

 

Winterakoniet
 

Dagvlinders:

Boven maakte ik al melding van de eerste dagvlinders. Op 26 februari vloog een Kleine Vos door mijn tuin.
Martin Manson maakt op 23 februari al melding van een Citroenvlinder, terwijl ook al meldingen van de Dagpauwoog zijn doorgegeven.

 

Kleine Vos
 

Tip:

De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op:
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr. 542017

 
Koert Scholten / februari 2022

« terug naar overzicht artikelen