Artikelen

22-05

Natoer Nijs Mei 2022

Na een (te) lange periode van extreem droog weer nu toch weer wat nattigheid. Meteen pakt de natuur dit op. Vooral het groen reageert uitbundig. Ook de vogels en insecten zijn blij. Er is nu weer meer voedsel te krijgen. Ook de slakken komen in slagorde onze tuinen bezoeken
In deze laatste voorjaarseditie een korte rondblik van opvallende zaken en meldingen in onze omgeving.

Waarnemingen:

Vogels:

Op 24 mei s-avonds tijdens een kort fietstochtje hoorde ik een Nachtzwaluw ratelen bij het stuk nieuwe natuur achter de Stripe. Ook tijdens deze tocht een roepende Kwartel nabij het Koningsdiep ter hoofge van het fietspad. De kwartel is niet vaak te zien. Let in velden en weilanden met hoog gras op deze soort: De roep is een stotterend kwik-me-dit.

Langs het fietspad (Muzebiterspaed) onder Ureterp zongen op 23 mei liefst 4 Bosrietzangers en een Spotvogel. Laten er ook nog drie Grasmussen meezingen en het orkest is compleet! Deze dichte bosjes met Sleedoorn, Meidoorn en Braam zijn zeer aantrekkelijk voor deze zangers.

Koekoeken laten zich weer op meerdere plekken horen. Een Koekoek vloog op 23 mei  al roepend over de Kleasterkamp  (melding Mw.Dees en ondergetekende).

Een fanatiek zingende Fluiter werd door meerderen gemeld langs het fietspad richting Bosmanege. Een foto was snel gemaakt. Gelukkig gaat het weer wat beter met deze soort in onze bossen. Vorig jaar was echt een dip.

 

Fluiter foto Koert Scholten
 

De Grauwe Vliegenvanger (een onopvallende zanger) is weer op meerdere plekken gezien en gehoord. De zang stelt niets voor (een onopvallend stsriet, stsriet, lijkend op een jonge bedelende zangvogel).

 

Grauwe Vliegenvanger foto Koert Scholten
 

Een druk alarmerend paartje Gekraagde Roodstaart is aanwezig in het volkstuinencomplex.
Een broedgeval lijkt duidelijk. (Meerdere meldingen)

 

Gekraagde Roodstaart foto Koert Scholten
 

Over de Duurswouderheide werd op 14 mei een Zeearend gespot (Martin Manson). Verder staan op de meldingssite enkele meldingen van overvliegende Rode- en Zwarte Wouwen.

Het houdt niet over met onze zwaluwen. De Gierzwaluw heeft zich tot nu toe met slechts twee vogels boven ons dorp laten zien en de Huiszwaluw met maximaal zes.
Mogelijk volgen er meer.

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien.

Dagvlinders:

Landkaartjes (zomervorm) werden op meerdere plekken gezien. Ook de Distelvlinder is hier en daar weer present.

 

Landkaartje foto Koert Scholten
 

Nachtvlinders:

Een prachtige Populierenpijlstaart trof ik aan op licht in mijn tuin. Een nog wat onbekend gebied voor de meesten van ons.
Zie voor deze nachtvlinders o.a. onze natuursite met zeer verrassende en mooie foto s. 

 

Populierenpijlstaart foto Koert Scholten
 

Libellen:

De libellen en juffers zijn flink losgekomen.
Ook hiervan veel meldingen en foto s van deze mooie insecten. Opvallend zijn de Gevlekte Witsnuitlibel (Slotplaats) en de Maanwaterjuffer (Duurswouderheide).

 

Gevlekte Witsnuitlibel foto Koert Scholten
 

Maanwaterjuffer foto Koert Scholten
 

Planten:

Slangenwortel groeit massaal voor de kolk in de vaart. Kennelijk verspreid door stromend water. Het is een vrij zeldzame plant. Voor een overzicht, zie weer onze site. De moeite waard!

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel nr.542017.

 
Koert Scholten / mei 2022

« terug naar overzicht artikelen