Artikelen

24-05

Natoer Nijs mei 2024

Waarom altijd even een kort weerpraatje? Anders dan de mens die een paraplu opzet, festiviteiten uitstelt of aflast en de kachel aan zet, is de natuur aan zichzelf overgeleverd. Betekent dat de activiteiten zoals vogeltrek, opvoeden en nestelen, bloeien en zorgen voor nageslacht gewoon doorgaat. De weersomstandigheden zijn natuurlijk belangrijk en van veel invloed op het natuurlijke proces. Denk aan zware buien en harde wind, waardoor er nesten uit bomen vallen of jongen niet gevoerd kunnen worden. In dat geval is ook kou een punt. De omstandigheden in mei waren vrij wisselend. Soms een stevige onweersbui, maar meestal toch aardig lenteweer. Wat mij opvalt is dat de natuur dit jaar erg vroeg is. Dat is te zien aan terugkeer van onze zangvogels uit Afrika, het nestelen en ook de bloei van veel planten. We kunnen er niet meer omheen of ontkennen. Klimaatverandering is een gegeven.

Het betekent dat veel vogelsoorten nu steeds vroeger moeten broeden. Dat betekent ook dat er voedsel moet zijn in die periode. Denk bijv. eens aan rupsen die ook steeds vroeger verschijnen. Het zou toch een ramp zijn als de jongen gevoed moeten worden en het stapelvoedsel (rupsen) al aan het verpoppen is. Gelukkig zijn de meeste soorten wel in staat om zich aan te passen.

Hieronder de meldingen van de maand mei. Er zijn weer leuke meldingen gedaan:

 

Waarnemingen:

Vogels:

Tot op heden (27 mei) nog opvallend weinig Zwaluwen. Boerenzwaluwen nog redelijk, maar de Huiszwaluw mondjesmaat. Ook weinig Gierzwaluwen. Bekend is dat de trek problemen heeft opgeleverd door zware zandstormen, waardoor veel vogels zijn verongelukt. Te denken valt aan onze Afrikagangers en dan vooral zwaluwen. We zullen zien wat er nog komt… Inmiddels zijn de meeste soorten wel gearriveerd. Hieronder enkele opvallende.

Een (mogelijk paartje) Grauwe Klauwier werd gezien en gefotografeerd door Martin Boomsma In het Oude Bosch gebied. Een soort die de laatste jaren redelijk uitbreidt en ook binnenkort wel vaker zal worden gezien in onze omgeving. 

 

Grauwe Klauwier
 

Ook de Bosrietzanger (een zanger met een zeer rijk vocabulaire, die vaak in moerasbosjes verschijnt) is op meerdere plekken gehoord en ook gezien. 

 

Bosrietzanger
 

Een melding (twee keer door verschillende personen) in onze omgeving van de Slangenarend is opvallend, maar tegelijkertijd ook wel te verwachten. Een dikke twintig jaar geleden was dit nog een zeer zeldzame soort die slechts enkele malen in ons land werd gezen.
Inmiddels verschijnt de soort jaarlijks o.a. op het Fochtelo-erveen.

 

Slangenarend
 

Verder meldingen van Zwarte Wouw, Rode Wouw en Visarend. Soms vrij hoog richting noord en oost. Trekkers dus.
De Boomvalk blijft nog wat achter.
Wel werd er op 14 en 17 mei eentje op de Duurswouderheide gespot, jagend op libellen.

Graag ontvangen ik meer meldingen.

Verder werd een Nachtegaal en ook een Wielewaal doorgegegeven. Niet bekend is of ze langer dan een dag zijn gehoord of gezien. De Spotvogel (ook een laat terugkerende zomergast) en de Kwartel werden, voor zover mij bekend, nog niet gemeld in onze directe omgeving.

Deze drie soorten zijn nogal schaars in onze omgeving.

Dagvlinders:
De dagvlinders zijn er wel, maar erg magertjes.

De eerste Atalanta en Kleine Vuurvlinder zijn wel weer gezien. Er waren erg weinig Oranjetipjes dit voorjaar.

 

Kleine Vuurvlinder
 

Libellen:

Redelijke aantallen. In onze tuinen met vijvers, lijken steeds meer te verschijnen.
Dit zijn dan meestal Viervlek, Glassnijder, Platbuik en ook juffers als Variabele- en Azuurwaterjuffer, Watersnuffel en Vuurjuffer. Kijk er eens naar. Een foto maken lukt vrij goed.

 

Viervlek
 

Azuurwaterjuffer
 

Nachtvlinders:

In de tuin zie je overdag wel eens een klein, mooi getekend vlindertje vliegen. Dit is dan een overdag vliegende nachtvlinder… Geen discussie, ik heb dit niet bedacht. Het betreft dan regelmatig het Muntvlindertje. Probeer hem eens te vinden…

 

Muntvlindertje
 

Planten:

Teveel op te noemen. Kijk maar eens op onze website…

Natuurlijk ook veel meldingen van andere insecten, zoals Kevers, Wilde Bijen, Zweefvliegen, Wantsen, Muggen etc. Zie hiervoor de website.

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto-s.


Tip:

De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website:
www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie “links” en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op:
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.
Meldingen graag weer bij Koert Scholten:

Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr. 542017

 
Koert Scholten / mei 2024

« terug naar overzicht artikelen