Artikelen

Bollenpech

Bollenplant in 2014

In het najaar van 2014 zijn er massaal bollen geplant in de berm van de Foarwurkerwei, door leden van de Natuerferiening, met hulp van buurtbewoners en een imker. Dit is al eerder hier gemeld. Er was voor 800 euro bollen aangeschaft, mede dankzij een gift van de vlooienmarktcommissie. De bedoeling was niet alleen verfraaiing van een van de toegangswegen van het dorp, maar vooral de bijenstand een beetje te helpen door de aanplant van deze waardplanten. Het ging om 7000  crocus Tomassianus, 1000 Narcissus ps. narc. Lobularis.

Iedereen blij, iedereen verwachtte uitbundige bloei en veel bijen die van de honing zouden profiteren.

 

Pech met de bollen

Echter, helaas hebben eenden ca 40% van de crocussen opgevreten toen de eerste sprieten boven de grond kwamen. Toch hebben ze, weliswaar later, alsnog gebloeid. De bijen hebben ervan geprofiteerd.

Hopelijk heeft die eendenvraat niet teveel gevergd van de bollen, want daarna kwam er opnieuw een probleem.

Dit najaar is de gemeente namelijk bezig geweest met het opschonen van de vaart. Het maaisel dat uit het water werd verwijderd is op de bermen gestort. Op 27 november is de Foarwurkerwei daarna weer netjes opgeknapt. Het maaisel is nu vrijwel verwijderd en er is losse grond opgebracht. Nu maar hopen dat de reeds geplante bollen niet tezeer hieronder geleden hebben.

 

Bollenplant in 2015


Planters aan het werk!

De laatste crocussen zijn nu door vrijwilligers van het eerste uur in de berm geplant. Johannes Roelsma (80+! Hij is helaas op de foto net niet te zien), Vincent Veldhoen, Jan Hendriks, Jappie van der Meulen en Bernard Tillema hadden het restant bollen er snel ingeplant. Daarmee is het budget dat de natuurvereniging in 2014 van de vlooienmarktcommissie gekregen heeft opgesoupeerd.

Met de dit jaar ontvangen bijdrage zullen er bollen langs de Houtwâl en Tsjerkewâl  worden geplant. Ook dan hoopt de natuurvereniging weer op een vlotte, joviale en gezellige medewerking van buurtbewoners.

 

Tot slot


Honingbij

We hopen dat de komende lente uitbundige bloei zal laten zien, niet alleen langs de Houtwâl en Tsjerkewâl, maar ook langs de Foarwurkerwei. 

Het is wel aan te bevelen daar langzamer te rijden... U ziet dan hoe mooi het is en u doet de buurtbewoners een groot plezier. Minimaal 60% van het voorbijrijdende verkeer rijdt hier te hard!

Het belangrijkste is dat er veel bijen van deze waardplanten zullen profiteren.

 
Claartje Slofstra / november 2015

« terug naar overzicht artikelen