Artikelen

Bomenlanen

Pleidooi in gemeenteraad 25-01-2016; inleiding


Duerswâldmerwei, gezien richting Wijnjewoude. Foto Claartje Slofstra

We hebben in onze brief aan het college en de gemeenteraad dd. 13 januari 2016 uiteengezet welke bezwaren wij hebben tegen het plan van het gemeentebestuur om bomen te gaan kappen langs de bomenlanen in onze gemeente. We pleiten in onze brief voor een integraal bomenbeleidsplan.

We hebben opnieuw aangegeven hoezeer we het betreuren dat wederom geen overleg vooraf heeft plaatsgevonden met de natuurverenigingen, ondanks toezeggingen van de wethouder dat dit voortaan wél zou gebeuren.

U kunt dat alles lezen in onze brief. 

 

Uitnodiging anders te denken


Duerswâldmerwei, gezien richting Bakkeveen. Foto Claartje Slofstra

Vandaag wil ik u uitnodigen samen met mij een gedachtenoefening uit te voeren: denk eens geheel andersom!

Denk eens aan onze bomenlanen op een andere manier, niet uitgaande van bomen als ‘kostenpost’, ‘verkeersbelemmering’ en dergelijke.

Denk eens aan onze bomenlanen om hun eigen kwaliteiten. Ze zijn beeldbepalend voor Opsterland, al eeuwenlang. De bomenlanen zijn een belangrijk element van de identiteit van onze gemeente; denk aan de lanen tussen Bakkeveen en Wijnjewoude, tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen, tussen Hemrik en Olterterp. 

Ze vormen een fraaie verbinding tussen dorpen. Vertrouwde een aangename toegangswegen tot kernen.

Ze bieden levensruimte aan planten en dieren.

Cultuurhistorisch van grote waarde: ontstaan in de tijd vóór de auto. Dat is nog te zien aan de maatvoering: de verhouding tussen de wegbreedte en de plaats van de bomen, die karakteristiek is. Onze bomenlanen zijn getuigen van vroeger tijden. De kostbare monumenten van onze gemeente, vergelijkbaar met de waarde van de duinenkust voor de kustgemeenten. Daar moet men ook van strand en duinen afblijven!

Onze bomenlanen zijn een bron van genoegen voor bewoners in de eerste plaats, maar ook voor andere voorbijgangers. Denk eens aan de schoonheid en het plezier dat mensen hieraan ontlenen. 

 

Hoezo kappen? Het kan anders!

Hoezo kappen? Denk andersom: koesteren, zorgvuldig onderhouden, behoud voorop stellen in uw beleid, dat lijkt meer op zijn plaats. Besteed zorg aan behoud en waar nodig restauratie.

Hoe dit in de praktijk ook kan, ziet men bijvoorbeeld wanneer men eens naar Rügen reist; dit kan ook via internet. Zie bijvoorbeeld http://www.ruegen.de/erlebnisse/top-highlights/ruegens-alleen.html . Bomenlanen kunnen de trots zijn van een regio en beschouwd worden als kostbare monumenten die men onderhoudt, en restaureert waar nodig.

Zorg in plaats van bezuinigen op onderhoud en snel razend verkeer bevorderen. Zorg in plaats van kappen!

Het zou een onherstelbaar verlies betekenen voor onze fraaie gemeente, uitvoer van dit onzalige plan. Doe het niet. 

 

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid, daar zijn wij natuurlijk ook voor.

Deze bevorderen kan echter ook op andere manieren, er zijn er talloze. Snelheid beperkende maatregelen zijn óók veiligheid bevorderend. Wat maakt het uit in tijd wanneer op onze binnenwegen minder dan 80 gereden mag worden? Waarom moet men hard rijden op binnenwegen?

De bomen van de Duerwâldmerwei zijn in feite een goed voorbeeld: als men vanaf Bakkeveen naar Wijnjewoude rijdt is het eerste stuk wat breder; na de versmalling ziet men de auto’s systematisch de snelheid terugbrengen vanwege de dicht op de weg staande bomen.

Denk eens andersom, en besef dat deze bomen juist nuttig zijn voor de veiligheid en bevorder dit door verkeersremmende maatregelen die hier passend zijn.

Wij hopen dat u onze uitnodiging om na te denken over een andere benadering serieus wilt nemen. 

 
Claartje Slofstra / januari 2016

« terug naar overzicht artikelen