Artikelen

De Das

Wat scharrelt er in de schemering langs de weg of over het erf? De kans is steeds groter dat het een Das (Meles Meles) betreft. Het gaat steeds beter met de Das in Nederland en Friesland, maar ook in Bakkeveen. Mede hierdoor is de Das uitgeroepen tot zoogdier van het jaar 2015!

Maar wat zijn de gewoontes van dit schuchtere, doch prachtige roofdier?

Natuerferiening Bakkefean probeert het leven van de Das inzichtelijker te maken voor de geïnteresseerden.

 

Herkenning


De Das is het grootste landroofdier in Nederland en schaart zich onder de grootste familie landroofdieren in Nederland, de marterachtigen.

Het meest karakteristieke aan de Das is de witte kop met twee zwarte lengtestrepen, die afsteken tegen de verder overwegend grijsachtige vacht. De Das staat laag op de poten en lijkt een nogal zwaar lichaam te hebben.

Het leefgebied van de Das varieert erg, maar lijkt toch een voorkeur te hebben voor kleinschalige akker- en weidelandschappen met houtwallen of kleine bosschages. Het meest belangrijke is een bodem waarin ze goed kunnen wroeten/graven met een lage grondwaterstand, zoals zandgrond.

 

Voedsel/leefwijze

De Das is een nachtdier dat overdag met familieleden vertoeft in een burcht. Een dassenburcht heeft vaak meerdere in- en uitgangen, variërend van 3 tot soms wel 80. Hierdoor is de grootte van een burcht niet goed vast te stellen, maar er zijn burchten bekend die een grootte hebben van een hectare.

Dassen zijn slechte jagers en zijn aangewezen op alles wat ze voor de neus komt. Het menu bestaat vooral uit regenwormen, insecten, (bos)vruchten, knollen, maïs en paddenstoelen. 

 

Bedreigingen

Er wordt geschat dat de populatie Dassen in Nederland van 12.000 individuen in 1900 is gekelderd naar 1200 exemplaren in 1980. Dit was voornamelijk te danken aan vervolging. Door gerichte bescherming is de populatie in Nederland weer opgeklommen tot tussen de 5000 en 6000 exemplaren.

De Das kent geen natuurlijke vijanden in Nederland. De grootste bedreigingen zijn de versnipperde gebieden en de uitgebreide infrastructuur. Per jaar komen er tussen de 700 en 1000 Dassen om in het verkeer. Daarnaast zijn de vernietiging van het leefgebied door dorps- en stadsuitbreidingen een groot probleem.

 

Trend


Daar waar de Das moeilijk waar te nemen is, is er toch een lichte stijging te vinden in de Dassen populatie in Nederland en in Friesland.

2009 steekt er met kop en schouders boven uit, omdat er in dat jaar intensieve en gerichte zoektochten naar Dassen en burchten is geweest.

 

Overlast

Er verschijnen in de media regelmatig berichten over de overlast/schade die Dassen met zich mee zouden brengen. De schade die Dassen aanrichten is minimaal en bedraagt in de ergste en uitzonderlijke gevallen enkele honderden euro’s, die tot eind 2014 altijd vergoed werden.

De schade zit hem meestal in de maïs (voedsel) en graslanden (wroetsporen).

 

Waarnemen

Dassen zijn lastig waar te nemen en het blijft dan ook vaak beperkt tot een schim in de koplampen van de auto. Maar de sporen van een Das zijn redelijk makkelijk te vinden. Dassen gebruiken vaste wissels (loopsporen), welke na loop van tijd goed waarneembaar zijn in het veld. Daarnaast zijn de uitwerpselen een opvallend spoor. De uitwerpselen liggen altijd in een gegraven putje, vaker meerder putjes bij elkaar.

 

Denkt u een spoor gevonden te hebben of veldwaarneming van een Das gedaan te hebben, schroom niet en neem contact op (het liefst met foto): sjoukescholten@hotmail.com

Neem ook eens een kijkje op www.natuur-bakkeveen.nl , waar onder andere filmpjes gevonden kunnen worden van Bakkeveense Dassen en meer interessante informatie!

Zie op:

Dassen in Bakkeveen

 
Sjouke Scholten / maart 2015

« terug naar overzicht artikelen