Artikelen

Huis isoleren? Let ook op de natuur!

In 2050 moet iedere Nederlander van het gas af. Die beleidsdoelstelling, in combinatie met de ellende die onze buren in Groningen overkomen is, zorgt momenteel voor nogal wat noodzakelijke acties onder eigenaren van huizen en bedrijven.

In Noordoost Friesland speelt momenteel een kortingsactie op na-isolatie van woningen. Ook staat er in Nederland een “0 op de meter” actie aan te komen. Allemaal met de beste bedoelingen, maar wat gebeurt er met de vleermuizen in de nog holle spouwmuren? Hele kraam kolonies dreigen (opnieuw) vernietigd te worden wanneer de spouwmuur volgespoten wordt met isolatiemateriaal en wanneer er vooraf niet in een goed alternatief voor de vleermuizen wordt voorzien! Met de nadruk op vooraf en goed…..

 

Compensatieruimte.


Goede compensatie bestaat uit het inbouwen van eenvoudige vleermuisnestkasten (zie foto/afbeelding) in de spouwmuur, en niet uit het ophangen van kasten aan de buitenmuur. Dergelijke kasten zijn te kwetsbaar en meer voor de solitair levende mannetjes i.p.v. de kraamkolonies waar het hier om gaat. De voortplanting komt ernstig in gevaar als er geen goede compensatie komt voor de verdwijnende ruimte in spouwmuren.

De hier afgebeelde nestkast wordt met het front in de buitenmuur ingemetseld en kan in de spouwmuur aan weerszijden worden vergroot om aan meer vleermuizen ruimte te bieden. Dit vormt wel een goed alternatief voor de oude kraamkamers.

 

Protocol.

Recent is er door de aannemersbedrijven i.o.m. deskundigen een protocol opgesteld hoe er met bouwwerkzaamheden in de lijn van de Natuurwet met de natuur omgegaan moet worden. Dit protocol is in november 2017 door de landelijke overheid vastgesteld. Aannemersbedrijven die zich conformeren aan de richtlijnen uit het protocol kunnen van de Provincie (de bevoegde instantie) een algemene ontheffing voor hun werkzaamheden krijgen. Als opdrachtgever kunt u de aannemer vragen of zij volgens dit protocol werken. Doen zij dat niet en kunnen ze niet aantonen de zorgplicht voor de handhaving van natuurbelangen te hanteren, dan kan het werk in het ergste geval worden stilgelegd. In geval er vleermuizen voorkomen moet men altijd een (algemene) ontheffing kunnen overleggen.

 

Natuur in nieuwbouw een kans geven.

Wanneer het mogelijk is om bijvoorbeeld een grasdak aan te leggen voorkom je niet alleen een snelle waterafvoer met een piekbelasting van het riool als gevolg maar je stimuleert ook nog eens de leefomgeving voor insecten.

Helaas wordt met nieuwbouw van woningen weinig rekening met de natuur gehouden terwijl juist daar de laatste jaren steeds meer mogelijkheden voor gecreëerd zijn.

 

Vogelvide.


Onder de onderste dakpannen wordt om de vogels te weren meestal een eerste dakpan te broeden zonder dat ze verder omhoog kunnen kruipen (zie vogelschroot geplaatst terwijl er ook een type vogelschroot is –vogelvide genaamd- die vogels, bijvoorbeeld huismussen, de ruimte biedt om alleen onder de afbeelding).

 

Neststenen.


De nestkasten voor huismussen kunnen geopend worden wanneer ze gereinigd moeten worden. Bij gierzwaluwen is dat niet nodig.

Voor gierzwaluwen en huismussen zijn aparte neststenen ontworpen die in de buitenmuur ingemetseld kunnen worden.

 

Speciale dakpannen en nestkasten.

Naast de optie om neststenen toe te passen zijn er ook speciale dakpannen voor gierzwaluwen beschikbaar. Deze prachtige zwaluw leeft het grootste deel van zijn leven in de lucht. De gierzwaluw heeft vooral van dakrenovaties in oude binnensteden te lijden. Een alternatief in die gevallen is ook het aanbrengen van speciale nestkasten onder dakgoten. Let er wel op dat zowel bij vleermuizen als bij gierzwaluwen er vóór de uitvliegopeningen ruimte is voor een vrije val alvorens ze kunnen wegvliegen.

Het best kunt u de site van gierzwaluwbescherming raadplegen voor alle mogelijkheden die er zijn. Houd er rekening mee dat de nestgelegenheden niet altijd onmiddellijk benut zullen worden, het kan soms even duren.

 
Douwe Klijnstra / januari 2018

« terug naar overzicht artikelen