Artikelen

Koert Scholten erelid

Koert Scholten erelid van de Natuerferiening Bakkefean


Voorzitter feliciteert Koert. Foto Hans kooi.

Het bestuur van de Natuerferiening heeft unaniem besloten Koert te benoemen tot erelid vanwege zijn grote verdiensten voor de feriening. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 22 april j.l. werd Koert hiermee verrast. De voorzitter, Douwe Klijnstra, sprak hem toe en bood hem een mooie bos bloemen aan. De toespraak werd ondersteund door een hartelijk applaus voor Koert van de leden, die van harte instemden met het voorstel Koert te benoemen tot erelid van de Feriening.

Koert nam het blij verrast allemaal in dank aan en vertelde de vergadering met hoeveel plezier en voldoening hij zich altijd heeft ingezet voor de natuur in onze omgeving.

 

Koert is al twee jaar na zijn verhuizing naar Bakkeveen begonnen met zijn activiteiten voor de Natuerferiening Bakkefean (toen nog Natuur- en Vogelwacht geheten). Een en dertig jaar geleden, ononderbroken actief! De meeste jaren was hij, met onderbreking, bestuurslid en voorzitter. Zijn verdiensten voor de vereniging omvatten echter nog veel meer. Koert inventariseert al jaren de vogels in onze omgeving, hij weet van de trek en van de broedplaatsen, ziet aan het gedrag van vogels of het broedgevallen zijn,  hij kent de geluiden en weet precies welke vogels men waar mag verwachten. Hij blijft zich verwonderen over het voorkomen van bijzondere soorten en deelt zijn vreugde daarover met wie zijn excursies meemaken of wie zijn stukken leest in de Slűswachter of de website van de Feriening: het bekende Nijsgjirrich Natoernijs” (Koert kiest altijd voor “natoer”, anderen kiezen voor “natuer”; van het Fryske Wurdboek mag het allebei).

Regelmatig verschijnen deze stukjes, sappig en heel leesbaar geschreven, een veelgelezen deel van de website en van de Slűswachter. Koert gaat daarmee door, ook al is hij uit het bestuur getreden om plaats te maken voor zijn zoon Sjouke.

Het verdwijnen van de weidevogels in de weilanden van Bakkeveen, het verdwijnen van de Wielewaal, van zoveel soorten, het maakt hem treurig maar zijn toon in het Nijsgjirrich Natoernijs blijft positief.

De laatste jaren bestudeert hij niet alleen vogels maar ook libellen, paddenstoelen, vleermuizen, planten. Zijn interesse voor de natuur kent geen grenzen. Ik kom hem wel eens tegen als ik aan de zwerf ben in bos of veld, en ik weet zeker dat ik niet de enige ben! Koert is ook al jaren de deskundige en enthousiasmerende excursieleider van de Natuerferiening.  Een aantal keren heeft hij, tenslotte, lezingen verzorgd over zijn vogelwaarnemingen, waarbij hij het publiek soms liet raden: welke vogel zien we hier? welke vogel horen we hier? Hij weet te vertellen over veel details van het vogelleven: de zang, de alarmroep, het paren, het broeden, het voedsel, het grootbrengen van de jongen, de trek. Zo deelt hij zijn grote kennis genereus met anderen en weet hij belangstelling te wekken voor de natuur.

Alle reden om hem eens flink in het zonnetje te zetten.

Koert, bedankt! 

 
Claartje Slofstra / maart 2016

« terug naar overzicht artikelen