Artikelen

Lauwersmeer. Zomerexcursie op 7 juni 2014

Lauwersmeer, wandelexcursie

Zaterdag 7 juni was het weer tijd voor onze zomerexcursie. Op voorstel van Koert werd het dit jaar het Lauwersmeer.

Om 09:00 uur vertrokken dertien deelnemers naar Dokkumer Nieuwe Zijlen, waar nog een drietal deelnemers werden opgepikt. Door enkele geoefende luisteraars werd een Spotvogel gehoord. Gezamenlijk ging de groep via de Kwelderweg (zuidelijke weg langs de Kollumerwaard) via de voormalige kruitfabriek naar de Zoutkamperplaat, waar we onder het genot van koffie enige tijd de aanwezige vogels observeerden

 

Brede orchis

Een zingende Veldleeuwerik heette ons welkom, evenals een Koekoek. Ver weg vloog een Grote Zilverreiger langs. Verder o.a. Huiszwaluw, Kneu, Putter en Gierzwaluw. Via Zoutkamp ging de tocht verder naar het Jaap Deensgat, tegenover de kazerne. Een bezoek aan de vogelhut leverde enkele leuke waarnemingen op, zoals zeven Casarca’s (ontdekt door Siep) en later kwam een Reuzenstern aanvliegen (ontdekt door Reinie). We konden deze vogel prachtig in de meegebrachte telescopen zien. Verder waren er diverse eendensoorten te zien: Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Grauwe Ganzen en enkele Grote Canadese Ganzen. Reinie zag nog een mannetje Grauwe Kiekendief die helaas door de andere werd gemist.

 

Rups van de Grote beervlinder

Langs het pad naar de hut ook veel planten, waarvan ik o.a. Brede Orchis, Kleine Ratelaar, Echte Valeriaan, Kleine Klaver wil noemen, naast enkele rupsen van de Grote Beervlinder en Atalanta, Kleine Vos en Hooibeestje als dagvlinders.

We vervolgden onze weg via de Vlinderbalg. Hier enkele Baardmannetjes, altijd prachtig om te zien. Naast natuurlijk de alom aanwezige Kleine Karekieten. Rietzangers en Rietgorzen.

Ver weg meende Koert een Grote-, en een Kleine Zilverreiger te zien. Later bleek dat de Kleine Zilverreiger daar ook door andere vogelaars was gezien.

 

Veldlathyrus

Het werd erg warm (28 graden!) en hier en daar werden lange voor korte broeken gewisseld. De deelnemers keken dan getrouw de andere kant op….

Na de wat luchtiger outfit ging de groep naar Lauwersoog om bij de haven een heerlijk visje of patatje te eten. Men nieuwe energie gingen we via de sluizen naar de Bantpolder, waar we een stop hadden. Weinig vogels, maar wel een rijk begroeide berm. Planten als Gewone Hoornbloem, Kamgras, Rolklaver, Veldlathyrus, Brede Orchis, Zachte Ooievaarsbek e.a. werd perfect, waarbij Hein zich onderscheidde, gedetermineerd.

 

De groep kijkt uit over de Ezumakeeg en ziet een Kleine mantelmeeuw een kuiken van een Fuut verorberen.

Als laatste stop werd de Ezumakeeg-noord aangedaan. De nieuw aangebrachte bankjes werden meteen geconfisqueerd. Vanaf die bankjes heb je een prachtig gezicht op het gebied.

We zagen: Veel eendensoorten zoals: Tafeleend, Slobeend, Krakeend, Zomertaling (twee mannetjes) en verder enige Kluten, Grutto’s en Tureluurs. Een jonge Kluut werd weggegrist door een Kleine Mantelmeeuw en ondanks veel misbaar van zijn ouders, gewoon opgepeuzeld. Hier waren we niet blij mee, maar ja de natuur heeft zijn prachtige maar ook zijn minder leuke kanten. Een Zwarte Ruiter kwam nog even een kijkje nemen. Achter in het gebied nog enkele Bruine Kiekendieven. Een grote libel: Vroege Glazenmaker, liet zich verder nog mooi zien.

 

Vroege glazenmaker foto Koert Scholten
 

Tegen 14.15 uur zijn we weer naar Bakkeveen teruggekeerd. De gids: Koert, werd door de groep hartelijk bedankt. Koert heeft de vogelsoorten bijgehouden, en kwam op 65 soorten.

Vanaf deze kant ook hulde aan de groep. Men was enthousiast en genoot zienderogen.

Uw Gids.

 
Koert Scholten / juni 2014

« terug naar overzicht artikelen