Artikelen

Onze Droom

Onze droom

Een gemeente waarin:

 • burgers zich gerespecteerd en gehoord voelen en vooraf gekend worden in de besluiten
 • het door ons gekoesterde landschap goed beschermd wordt en de cultuurhistorie gewaarborgd
 • bomen, houtwallen en natuurlijke watergangen voldoende beschermd zijn en niet zomaar kunnen verdwijnen
 • we huizen bouwen die ruimte bieden voor geschikte leef- en nestelplaatsen voor vogels en vleermuizen
 • we weer als vroeger kunnen genieten van bloemrijke bermen en kruidenrijke weilanden met bijen en insecten
 • we zien dat bedreigde diersoorten weer structureel terugkeren en weidevogels hun jongen ongestoord groot kunnen brengen
 • burgers en boeren samen werken aan een oplossing voor het stikstofprobleem en boeren een goed verdienmodel voor een extensieve circulaire landbouw krijgen
 • geen plaats is voor nog meer beton en asfalt en burgers aan de slag gaan met tegel eruit, plant erin
 • heel zorgvuldig de locaties van zonneparken en windmolens samen met lokale betrokkenen worden uitgekozen
 • waarin geen plaats is voor hebzucht, verspilling en alsmaar meer en meer maar recycling en hergebruik de boventoon voert
 • natuurinclusief beheer en bevordering van biodiversiteit op alle fronten boven aan staat

Wij hebben een morele plicht en willen onze kinderen en kleinkinderen recht in de ogen kunnen kijken

Japke Weij 10-7-21

 
Natuerferiening Bakkefean e.o. / februari 2022

« terug naar overzicht artikelen